Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Stöd för definitivt upphörande av fiskeverksamhet

Hitta på sidan

Fartygsägare som uppfyller villkoren kan få stöd för definitivt upphörande av fiskeverksamhet genom skrotning av fiskefartyg. Stödet syftar till att justera den obalans som uppstått inom svenska fiskeflottan efter införda restriktioner för torskfiske i Östersjön.

Om fartyget har fiskat efter torsk i Ices-delområdena 25–32 under 2017 och 2018 samt under den perioden bedrivit fiske till havs under minst 90 dagar per år bestäms stödbeloppet med hänsyn till

 • fartygets bruttotonnage
 • vilket redskap som används i störst utsträckning
 • i vilken utsträckning fartyget bedrivit fiske till havs under perioden 2017–2018
 • hur stor andel av det infiskade värdet under denna period som går att hänföra till torsk.

I annat fall bestäms stödbeloppet med hänsyn till

 • fartygets bruttotonnage
 • vilket redskap som används i störst utsträckning
 • i vilken utsträckning fartyget bedrivit fiske till havs under perioden 2019–2020
 • hur stor andel av det infiskade värdet under den perioden som går att hänföra till torsk.

Villkor för stödet

 • Minst hälften av fartygets infiskade värde under 2017–2018 ska kunna hänföras till torskfiske om fartyget har fiskat efter torsk i Ices-delområdena 25–32 under 2017 och 2018. Fartyget ska under den perioden ha bedrivit fiske till havs under minst 90 dagar per år. I annat fall ska minst hälften av det infiskade värdet kunna hänföras till torsk under perioden 2019–2020.
 • Fartygsägaren ägde fartyget den 31 december 2020 och har ägt det sedan dess.
 • Fartygsägaren har inte ägt andel i något annat unionsfiskefartyg med en total längd på 8 meter eller längre efter den 30 december 2020.
 • Fartygsägaren har inte haft fiskelicens för något annat unionsfiskefartyg med en total längd på 8 meter eller längre efter den 30 december 2020.

Havs- och vattenmyndigheten har identifierat de fartygsägare som uppfyller villkoren och kan vara berättigade till stöd. Om du är en av dessa fartygsägare kommer du att bli kontaktad av Jordbruksverket och få information om hur du kan söka stödet och hur du kan räkna fram stödbeloppet.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om stödet för definitivt upphörande av fiskeverksamhet kan du mejla till oss.

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online