Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Stöd med anledning av torskfiskestoppet i Östersjön 2019

Regeringen har beslutat om ett stöd till fiskare med anledning av fiskeförbudet i Östersjön hösten 2019. Detta är ett tillfälligt stöd som kommer att betalas ut till de yrkesfiskare som uppfyller villkoren.

Villkor för stödet

Stödet kommer att gå till yrkesfiskare som

  • har fiske- och torsklicens
  • vars infiskade värde består av minst 50 procent av torsk
  • har fiskat aktivt minst 120 dagar de två senaste åren.

Stödet är en ersättning för inkomstbortfall. Det innebär att du bara kan få stöd för den period du inte har fiskat, dock som längst mellan 24 juli - 31 december 2019.

De yrkesfiskare som uppfyller alla villkor har identifierats och kommer att bli kontaktade av oss.

Stödet betalas ut i slutet av december 2019.

Andra stöd att söka

Det finns andra stöd i havs- och fiskeriprogrammet som kan bidra till att utveckla, ställa om eller komplettera ditt företags verksamhet.

Stöd för diversi­fiering inom fiske

Du kan få stöd för att diversifiera och komplettera verksamheten i ditt företag. Det kan till exempel vara att utveckla fisketurism, utbildningsverksamhet, restaurang eller annat som har en koppling till ditt företags befintliga fiskeverksamhet.

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

Du kan få stöd för att förädla dina fiskeriprodukter och höja kvaliteten på dem. Det kan till exempel var investeringar i utrustning för förädling eller innovativa investeringar ombord för att höja fiskeriprodukternas kvalitet.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om det tillfälliga stödet till torskfiskare kan du mejla till oss.

Senast uppdaterad: 2019-10-18