Logotyp Jordbruksverket

Grundvillkor – Mark­täckning på sluttande åker­mark

Du som har åker­mark som lutar kraftigt och ligger i an­slut­ning till en sjö, ett vatten­drag eller hav ska efter skörden lämna marken bevuxen eller med stubb under hösten och vintern. Syftet med grund­villkoret är att minska jord­erosion och för­luster av växt­näring, och att bi­behålla jord­strukturen.

Gäller mark med viss lutning

Om du har åker­mark som lutar mer än 15 procent och ligger i an­slut­ning till en sjö, ett vatten­drag eller havet så ska du efter skörden lämna marken bevuxen eller med stubb under hösten och vintern. Det minskar jord­erosion och för­lusterna av växt­näring, och gör att marken lättare kan bi­behålla jord­strukturen. Med åkermark avses i det här fallet all åkermark, inklusive permanent gräsmark och permanent gröda.

Lämna marken bevuxen eller med stubb efter skörd

Du ska lämna marken bevuxen eller med stubb under den tid grund­villkoret gäller. Du får inte jord­bearbeta marken under den perioden.

När och var grund­villkoret gäller

Grund­villkoret gäller i hela landet, mellan den 15 september och 15 februari.

Författningar