Utbetalningsplan för jordbrukar­stöden 2022

Jordbrukarstöden betalar vi vanligtvis ut i slutet av året. En del stöd får du en delutbetalning av medan andra betalas ut i sin helhet. Vi betalar ut totalt cirka 10 miljarder varje år i stöd för att stödja våra svenska lantbrukare. Vi påbörjar utbetalningarna under förutsättning att alla nödvändiga beslut från EU är på plats.

Datumen nedan visar när vi planerar att betala ut pengar för de stöd som du sökt 2022. Om handläggningen av din ansökan tar längre tid, till exempel om en kontroll visat att det finns fel i ansökan, kan du få utbetalningen senare än vad som står i planen. När handläggningen av din ansökan är klar kommer den med i våra löpande utbetalningar som vi gör varje vecka.

Gårdsstöd

Vi börjar betala ut stödet den 2 december 2022.

Förgröningsstöd

Vi börjar betala ut stödet den 2 december 2022.

Nötkreatursstöd

Vi börjar betala ut stödet den 2 december 2022.

Stöd till unga jordbrukare

Vi börjar betala ut stödet den 2 december 2022.

Kompensationsstöd

Vi börjar betala ut stödet den 21 oktober 2022. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av stödet får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 2 december 2022.

Miljöersättningar

Betesmarker och slåtterängar

Vi börjar betala ut ersättningen den 21 oktober 2022. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 2 december 2022.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Vi börjar betala ut ersättningen den 2 december 2022.

Fäbodar

Vi börjar betala ut ersättningen den 2 december 2022.

Hotade husdjursraser

Vi börjar betala ut ersättningen den 2 december 2022.

Minskat kväveläckage

Vi börjar betala ut ersättningen den 21 oktober 2022. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 2 december 2022.

Skyddszoner

Vi börjar betala ut ersättningen den 21 oktober 2022. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 2 december 2022.

Skötsel av våtmarker och dammar

Vi börjar betala ut ersättningen den 2 december 2022.

Vallodling

Vi börjar betala ut ersättningen den 21 oktober 2022. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 2 december 2022.

Ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion

Vi börjar betala ut ersättningen den 21 oktober 2022. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 2 december 2022.

Djurvälfärdsersättningar

Extra djuromsorg för får

Vi börjar betala ut ersättningen den 2 december 2022.

Extra djuromsorg för suggor

Vi börjar betala ut ersättningen den 2 december 2022.

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Vi börjar betala ut ersättningen den 2 december 2022.

Nationellt stöd

Nationellt stöd för potatis-, bär- och grönsaksodling, smågrisproduktion och gethållning

Vi börjar betala ut stödet i slutet av november 2022.

Nationellt stöd för produktion av slaktsvin, mjölk och ägg

Vi betalar ut stödet månaden efter du lämnat slaktsvin till slakteriet, levererat mjölk till mejeriet eller redovisat hönor till Jordbruksverket. Du som direktförsäljer mjölk får pengarna en gång om året, efter att du redovisat den direktförsålda mjölken till Jordbruksverket. I april betalar vi ut ersättning för mjölk som du sålt året före.

Växelkurs för bland annat gårdsstödet

För en del stöd är stödbeloppen bestämda i euro. Inför utbetalningarna fastställer vi därför den växelkurs som ska gälla. Kursen baseras på den euro-kurs som Europeiska centralbanken (ECB) fastställer sista vardagen före den 1 oktober. Det gäller de här stöden:

  • gårdsstödet
  • förgröningsstödet
  • nötkreatursstödet
  • stödet till unga jordbrukare.

För 2022 års utbetalningar är kursen 1 euro = 10,8993 kronor.

För de andra jordbrukarstöden är stödbeloppen redan bestämda i svenska kronor.

Utbetalningsplan för åren 2023-2027

Från 2023 går vi in i en ny period för jordbrukarstöden med nya förutsättningar, vilket också innebär en ny utbetalningsplan. Vi har tillsammans med länsstyrelserna tagit fram den utbetalningsplan som ska gälla för jordbrukarstöden från 2023 till 2027.

På Mina sidor kan du se utbetalningar och beslutsbrev

Genom att logga in på Mina sidor kan du se ditt beslutsbrev lite innan du får det i brevlådan. Du hittar beslutsbreven på första sidan du kommer till när du loggat in, under rubriken Utbetalningar och avräkningar.

Tänk på att utbetalningarna ofta klumpas ihop. När du tittar på ditt bankkonto kan det se ut som en utbetalning fast det egentligen är flera olika. Du får ett beslutsbrev för varje utbetalning.

Frågor och svar

Varför tar det så lång tid från att jag söker i april till att jag får mina pengar i slutet av året?

Enligt EU:s regelverk får vi som tidigast göra slututbetalningar av alla stöd den 1 december. Innan dess ska länsstyrelsen och vi handlägga alla ansökningar och göra kontroller så att rätt pengar betalas ut. När det gäller miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd får vi normalt sett göra delutbetalningar på max 75 procent av beloppet innan alla kontroller är klara. Därför kan du få pengar för de ersättningarna lite tidigare än den 1 december, vanligtvis i oktober.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss här på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa länsstyrelsernas kundsupport för jordbrukarstöd.

Gäller det Västernorrlands län ska du i stället ringa det här numret.

Senast granskad: 2022-01-26