Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Förlängning av landsbygdsprogrammet 2014-2020

Hitta på sidan

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Eftersom programperioden lider mot sitt slut, och det ännu inte är klart när nästa programperiod kan starta, kommer det bli aktuellt med så kallade förlängningsår.

Jordbruksverket föreslår hur landsbygdsprogrammet bör förlängas

Jordbruksverket har som förvaltnings­­myndighet för landsbygdsprogrammet lämnat förslag till regeringen på hur nuvarande landsbygds­program bör förlängas. Målbilden är ett smalare och kraftfullare landsbygds­program som är enklare både för stödmottagare och myndigheter. Förslaget innebär ett ökat fokus på jordbruket och den hållbara matproduktionen samt en tydlig prioritering av miljö- och djurvälfärds­ersättningar. Jordbruksverket föreslår även att stöd till bredbands­utbyggnad och kommersiell service flyttas bort från landsbygds­programmet och i stället hanteras inom de nationella stöd som redan finns till detta.

Förlängningsårens budget och innehåll

Vi vet i dagsläget inte hur mycket pengar som kommer finnas till förlängningsåren. Vilka belopp det blir beror på utfallet i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget. I det underlag som vi har lämnat till Näringsdepartementet har vi räknat på olika budgetalternativ, både i nivå med dagens budget och alternativ som innebär en minskning av budgeten med upp till 30 procent.

Vi har också föreslagit vilka stöd och ersättningar som bör finnas under förlängningsåren, samt undersökt möjligheten att förbereda nya leaderstrategier. Vi har även undersökt om det finns förslag till regler för nästa programperiod som kan vara lämpliga att införa redan nu och om det finns möjligheter till förenklingar. Vi har också föreslagit hur fleråriga åtaganden kan förlängas eller nytecknas under förlängningstiden.

Åtaganden under förlängningsåren

Reglerna för förlängningsåren är ännu inte beslutade. Därför vet vi i nuläget inte hur det blir med åtaganden i de olika ersättningarna, vilka som går att förlänga eller utöka eller hur länge. Först ska EU besluta om övergångsreglerna. Därefter kan Sveriges regering och Jordbruksverket besluta om utformningen i Sverige.

Enligt kommissionens förslag ska nya fleråriga areal- och djurbaserade åtaganden vara högst 3 år från och med 2021. Tiden för att förlänga pågående åtaganden kortas förslagsvis ner till högst 1 år. I det senaste förordningsförslaget har det tillkommit att man i vissa undantagsfall kan tillämpa längre åtagandetid när man går in i nya åtaganden.

Mer information om åtaganden kommer troligen i december.

Tidsplan för processen

Under sommaren arbetar Näringsdepartementet med att bereda förslaget och har under tiden dialog med EU-kommissionen och Jordbruksverket.

När kommissionen har meddelat sitt godkännande om att förlänga programmet ska Sverige föreslå en programändring om förlängningstiden. Programändringen ska beslutas av regeringen och godkännas av kommissionen. Detta kommer troligtvis att ske i höst. Därefter kommer vi informera om hur förlängningsåren kommer att fungera i praktiken, vilka stöd och ersättningar som kommer att finnas och hur stor budgeten blir.

Senast uppdaterad: 2020-11-17