Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Förlängning av landsbygdsprogrammet 2021-2022

Hitta på sidan

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Eftersom nästa reformperiod kommer starta 2023, kommer nuvarande landsbygdsprogram att förlängas under åren 2021–2022.

Innehåll och budget i landsbygdsprogrammet under förlängningsåren

I början av mars 2021 skickades programändringen, som ligger till grund för innehållet i landsbygdsprogrammet under förlängningsåren, till EU-kommissionen. I tabellen framgår den övergripande budgeten för förlängningsåren.

Övergripande tabell över stöd och budget under förlängningsåren 2021-2022

Stöd

Budget 2021-2022, miljoner kronor

Investeringsstöd jordbruk (konkurrenskraft)

815

Startstöd

75

Miljöinvestering stängsel mot rovdjur

26

Miljöinvestering återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet

2

Förädlingsstöd

80

Stöd till lantrasföreningar

8

Investeringsstöd våtmarker och andra vattenåtgärder

100

Investeringsstöd biogas

35

Investeringsstöd nya jobb

80

Investeringsstöd kommersiell service

160

Investeringsstöd fritids- och idrottsanläggningar

50

Investeringsstöd rekreation och turism – fokus vandringsleder

93

Investeringsstöd natur och kulturmiljö

55

Stöd till miljöåtgärder i skogen

35

Innovationsstöd (EIP)

140

Stöd till samarbeten

276

Kompetensutveckling och rådgivning

649

Lokalt ledd utveckling genom Leader

600

Stöd som inte tillförs pengar under förlängningsåren

De stöd som inte kommer tillföras några pengar under förlängningsåren är:

  • Miljöinvesteringar till
    • Engångsröjning betesmarker
    • Reglerbar dränering
  • Investeringsstöd förnybar energi och klimat inom jordbruket
  • Investeringsstöd förnybar energi utanför jordbruket
  • Investeringsstöd småskalig infrastruktur
  • Bredband
  • Vissa projektstöd inom samarbetsåtgärden

Det kan fortfarande finnas pengar kvar i vissa av de stöd som inte tillförs pengar under förlängningsåren. Hör med din länsstyrelse om det finns pengar kvar att söka. Undantaget är bredbandsstödet där pengarna är slut.

Jordbrukarstöden går att söka som vanligt i SAM internet

I landsbygdsprogrammet finns flera så kallade jordbrukarstöd, exempelvis miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd. Dessa kan man söka som vanligt i SAM Internet som är öppet för ansökan 11 februari–15 april 2021. Undantaget är att det i vissa miljöersättningar inte går att gå in i nya åtaganden, men att det går att förlänga pågående åtaganden med ett år i taget. Mer information om åtaganden hittar du på våra sidor om jordbrukarstöd.

Återhämtningspengar på grund av Coronapandemin

EU satsar extra pengar för återhämtning efter Coronapandemin. För Sverige handlar det om 1,4 miljarder kronor. Det är regeringen som beslutar om hur dessa pengar ska fördelas.

Jordbruksverket har skickat ett förslag till Regeringen om hur återhämtningspengarna kan användas. När regeringen bestämt sig för hur man vill utforma sitt förslag skickas det till EU-kommissionen. Detta sker troligen hösten 2021.

Du kanske också är intresserad av

Senast uppdaterad: 2021-03-11