Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Förlängning av landsbygdsprogrammet 2021-2022

Hitta på sidan

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Eftersom nästa reformperiod kommer starta 2023, så förlängs nuvarande landsbygdsprogram under åren 2021–2022.

Innehåll och budget i landsbygdsprogrammet under förlängningsåren

I april 2021 godkände EU-kommissionen programändringen, som ligger till grund för innehållet i landsbygdsprogrammet under förlängningsåren. I tabellen framgår den övergripande budgeten för förlängningsåren.

Övergripande tabell över stöd och budget under förlängningsåren 2021-2022
StödBudget 2021-2022, miljoner kronor
Investeringsstöd jordbruk (konkurrenskraft)815
Startstöd75
Miljöinvestering stängsel mot rovdjur26
Miljöinvestering återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet2
Förädlingsstöd80
Stöd till lantrasföreningar8
Investeringsstöd våtmarker och andra vattenåtgärder100
Investeringsstöd biogas35
Investeringsstöd nya jobb80
Investeringsstöd kommersiell service160
Investeringsstöd fritids- och idrottsanläggningar50
Investeringsstöd rekreation och turism – fokus vandringsleder93
Investeringsstöd natur och kulturmiljö55
Stöd till miljöåtgärder i skogen35
Innovationsstöd (EIP)140
Stöd till samarbeten276
Kompetensutveckling och rådgivning649
Lokalt ledd utveckling genom Leader600

Stöd som inte tillförs pengar under förlängningsåren

De stöd som inte kommer tillföras några pengar under förlängningsåren är:

 • Miljöinvesteringar till
  • Engångsröjning betesmarker
  • Reglerbar dränering
 • Investeringsstöd förnybar energi och klimat inom jordbruket
 • Investeringsstöd förnybar energi utanför jordbruket
 • Investeringsstöd småskalig infrastruktur
 • Bredband
 • Vissa projektstöd inom samarbetsåtgärden

Det kan fortfarande finnas pengar kvar i vissa av de stöd som inte tillförs pengar under förlängningsåren. Hör med din länsstyrelse om det finns pengar kvar att söka. Undantaget är bredbandsstödet där pengarna är slut.

Jordbrukarstöden söks som vanligt i SAM internet

I landsbygdsprogrammet finns flera så kallade jordbrukarstöd, exempelvis miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd. Dessa kunde sökas som vanligt i SAM Internet som var öppet för ansökan 11 februari–15 april 2021. Undantaget är att det i vissa miljöersättningar inte går att gå in i nya åtaganden, men att det går att förlänga pågående åtaganden med ett år i taget. Mer information om åtaganden hittar du på våra sidor om jordbrukarstöd.

Ytterligare förstärkning av landsbygdsprogrammet

I vårändringsbudgeten lade regeringen fram ett förslag om förstärkning av landsbygdsprogrammet med 417 miljoner kronor under åren 2021-2022. Till det finns en preliminär inriktning för hur pengarna ska fördelas. Jordbruksverket föreslår att dessa pengar fördelas enligt följande.

Jordbruksverkets förslag till fördelning

Typ av stöd*

Miljoner kronor

Investeringsstöd täckdikning

134

Kalkfilterdiken

16

Investeringsstöd inom besöksnäring, diversifiering m.m.

30

Investeringsstöd för att underlätta vildsvinsköttets väg till konsument

30

Samarbetsstöd för att skapa förutsättningar för effektiv vildsvinsförvaltning

22

Samarbetsstöd för utveckling av digital dataplattform för jordbruks- och livsmedelssektorn

50

Investeringsstöd för energi och klimat

68

Leader

50

Teknisk assistans (TA-medel)

17

SUMMA

417

* Detta är inga nya stöd, utan förslag på förstärkning av redan befintliga stöd. Stöden som berörs är

 • Investeringsstöd för nya jobb
 • Investeringsstöd jordbruk
 • Samarbeten
 • Miljöinvesteringar
 • Leader

Förslaget kommer att förhandlas av regeringen och samarbetspartierna. När regeringen beslutat om utformningen av programförslaget skickas det till EU-kommissionen.

Pengarna blir tillgängliga i programmet tidigast efter att programförslaget skickats till EU-kommissionen. Vi kan inte säga när det kommer att bli, men antagligen efter sommaren.

Återhämtningspengar

När det gäller de så kallade återhämtningspengarna som EU skjuter till för hantering av pandemins konsekvenser under 2021 och 2022, har regeringen tidigare föreslagit att de ska fördelas om mot svensk finansiering av programmet. Jordbruksverket föreslår därför att den nationella finansieringen för stöden minskat kväveläckage, ekologisk produktion samt investeringsstöd för jordbruk, ersätts med återhämtningspengar.

Du kanske också är intresserad av

Senast uppdaterad: 2021-05-26

Denna modul visas endast online