Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Förlängning av landsbygdsprogrammet 2021-2022

Hitta på sidan

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Eftersom programperioden lider mot sitt slut, och nästa period kommer starta 2023, kommer nuvarande landsbygdsprogram att förlängas under åren 2021–2022.

Jordbruksverket har som förvaltningsmyndighet för landsbygdsprogrammet lämnat förslag till regeringen på hur nuvarande landsbygdsprogram bör förlängas. Målbilden är ett smalare och kraftfullare landsbygdsprogram som är enklare både för stödmottagare och för myndigheter.

Regeringen beslutar om vilka stöd som ska finnas och hur pengarna ska fördelas

Den 22 december 2020 fattade regeringen beslut om landsbygdsprogrammets innehåll och budget för åren 2021 och 2022.

Programmet ska skickas till EU-kommissionen för godkännande innan Jordbruksverket kan öppna stöden för ansökan. Nu pågår förberedelser inför att programmet ska skickas.

Regeringens beslut

Regeringen har fattat beslut om att följande stöd ska tillföras pengar under förlängningsåren 2021-2022. Stöden kommer troligtvis att vara möjliga att söka från mars 2021.

Övergripande tabell över stöd och budget förlängningsåren 2021-2022

Stöd

Budget 2021-2022, miljoner kronor

Investeringsstöd jordbruk (konkurrenskraft, energi och klimat)

815

Startstöd

75

Miljöinvestering stängsel mot rovdjur

26

Miljöinvestering återställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet

2

Förädlingsstöd

80

Stöd till lantrasföreningar

8

Investeringsstöd våtmarker och andra vattenåtgärder

100

Investeringsstöd biogas

35

Investeringsstöd nya jobb

80

Investeringsstöd kommersiell service

160

Investeringsstöd fritids- och idrottsanläggningar

50

Investeringsstöd rekreation och turism – fokus vandringsleder

93

Investeringsstöd natur och kulturmiljö

55

Stöd till miljöåtgärder i skogen

35

Innovationsstöd (EIP)

140

Stöd till samarbeten

310

Kompetensutveckling och rådgivning

614

Lokalt ledd utveckling genom Leader

600

De stöd som inte kommer tillföras några pengar under förlängningsåren är

  • Miljöinvesteringar till
    • Engångsröjning betesmarker
    • Reglerbar dränering
    • Anlägga tvåstegsdiken
  • Investeringsstöd förnybar energi utanför jordbruket
  • Investeringsstöd småskalig infrastruktur
  • Bredband

Jordbrukarstöden går att söka som vanligt i SAM internet

I landsbygdsprogrammet finns flera så kallade jordbrukarstöd, exempelvis miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd. Dessa kan man söka som vanligt i SAM Internet som är öppet för ansökan 11 februari–15 april 2021. Undantaget är att det i vissa miljöersättningar inte går att gå in i nya åtaganden, men att det går att förlänga pågående åtaganden med ett år i taget. Mer information om åtaganden hittar du på våra sidor om jordbrukarstöd.

För dig som söker jordbrukarstöd

Landsbygdsprogrammet får 1,4 miljarder kronor för återhämtning under 2021 och 2022 på grund av Coronapandemin

EU satsar extra pengar i landsbygdsprogrammet för återhämtning efter Coronapandemin. För Sverige handlar det om 1,4 miljarder kronor som regeringen kommer att fördela till stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet. Hur regeringen kommer att föreslå hur dessa pengar ska fördelas blir klart först i vår.

Vi informerar löpande på den här sidan om hur arbetet med förlängningsåren går.

Senast uppdaterad: 2021-03-03