Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Eventuellt nya projektmedel till biodlingen redan 2021

Hitta på sidan

Vi efterlyser nu projektidéer som kan genomföras innan den 31 juli 2021.

EU har i sitt arbete med den kommande landsbygdspolitiken 2022-2027 annonserat att man vill höja stöden till biodling. Höjningen kan bli aktuell redan 2021. Medel har nämligen avsatts i EU:s budget redan för 2021. Beslutet har inte tagits ännu, men förväntas tas innan nyår. Om det blir ett positivt beslut ska de avsatta medlen för 2021 vara förbrukade innan 31 juli nästa år

Vi efterlyser nu projektidéer

Trots osäkerheten kring om det blir medel att söka eller inte går vi nu ut och efterlyser projektidéer. Vi vill att ni innan den 18 december skickar in

 • projektidé, max en kvarts A4-sida
 • uppskattat belopp
 • rimlighetsbedömning som visar att det finns personella resurser att genomföra projektet innan den 31 juli 2021.

Projekten skall vara inom EU:s åtta kategorier och inom de mål som står upptagna i Sveriges program.

Observera att projekten ska ha kollektiv nytta och kan inte utformas som stöd till enskilda biodlare.

Hit skickar du din projektidé

Skicka underlaget till Magnus Gröntoft

EU:s åtta områden inom programmet för apicultur

 • Tekniskt stöd till biodlare
 • Bekämpning av varroakvalster
 • Rationalisering vid förflyttning av bisamhällen
 • Åtgärder till stöd för laboratorier som utför fysikaliska-kemiska analyser av honung
 • Stödåtgärder för av utökningen av bibestånden i gemenskapen
 • Samarbete med organisationer som är specialiserade i genomförandet av programmen för tillämpad forskning inom biodlingssektorn och om biodlingsprodukter.
 • Övervakning av marknaden.
 • Förbättring av produktkvaliteten för ett bättre utnyttjande av produkternas marknadspotential.

Mål som står upptagna i Sveriges program

 • bihälsa
 • utbildning och rådgivning
 • rekrytering
 • konferenser och nätverksbyggande
 • spridning av innovationer
 • bättre förutsättningar för pollinerande insekter.

Ytterligare mål för 2021 och 2022

Vi har också för 2021 och 2022 lagt till målen som handlar om:

 • honungskvalité och analyser
 • ekonomin för biodlare
 • honungsbin och vilda pollinerare.

Mer information om stöd till biodlingssektorn

Senast uppdaterad: 2020-12-04