Krisstöd till djurproduktion och växthusföretag

Jordbruksverket har tillsammans med länsstyrelserna fått i uppdrag av regeringen att utforma ett riktat ekonomiskt stöd till djurproduktion och växthusföretag. Vi redovisade vårt förslag till Näringsdepartementet den 5 maj.

Rysslands invasion av Ukraina har kraftigt påverkat marknaden för jordbrukets insatsvaror och produkter, vilket lett till stora kostnadsökningar för jordbruks- och trädgårdssektorn. Utformningen av stödet ska syfta till att lindra de omedelbara ekonomiska konsekvenserna och begränsa de långsiktiga konsekvenserna för svensk livsmedelsproduktion.

Förslag på utformning av krisstöd

Jordbruksverket har tagit fram förslaget till det nya stödet tillsammans med länsstyrelserna. Den totala budgeten för stödet är 1 890 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor kommer från från EU:s krisreserv. I den totala budgeten ingår också de 300 miljoner kronor som regeringen har aviserat sedan tidigare.

Förslagen är fortsatt preliminära tills regeringen har beslutat om stödens utformning.

Preliminärt förslag på stöd

Produktionsgren

Förslag till stöd, antal kronor per djur eller m²

Förslag total summa stöd, miljoner kronor

Gris 3-6 månader

90 kronor per djur

158 miljoner kronor

Gris över 6 månader

1 150 kronor per djur

122 miljoner kronor

Mjölkko

2 700 kronor per djur

706 miljoner kronor

Handjur nöt över 1 år

1 300 kronor per djur

229 miljoner kronor

Övriga hondjur nöt över 1 år

760 kronor per djur

331 miljoner kronor

Får och get

200 kronor per djur

36 miljoner kronor

Värphöns

13,68 kronor per djur

120 miljoner kronor

Värphönskyckling

1,11 kronor per djur

8 miljoner kronor

Slaktkyckling

1,18 kronor per djur

133 miljoner kronor

Kalkon stor

19,04 kronor per djur

5 miljoner kronor

Kalkon liten + broilermödrar

4,36 kronor per djur

3 miljoner kronor

Växthusföretag

20 kronor per m²

40 miljoner kronor

Utöver förslaget till fördelning av stöd till djurproduktion och växthusföretag enligt ovan så tillkommer också en förstärkning av det nationella stödet i norra Sverige med 50 miljoner kronor.

När kan stödet öppna?

Regeringen kommer så snart som möjligt att besluta om stödets utformning. Delar av det föreslagna stödet kräver också godkännande från EU-kommissionen.

Vi kommer informera så fort vi vet mer om hur stödet kommer att bli, när det är aktuellt att söka och hur du söker. Ansökansperioden kommer att bli under sommaren.

Du kan prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mejladress i formuläret här nedanför. Då får du ett mejl när vi lägger upp ny information.

Senast uppdaterad: 2022-05-06