Logotyp Jordbruksverket

Krisstöd till djurproduktion och växthusföretag

Jordbruksverket har lämnat förslag på utformning av ett riktat ekonomiskt stöd till djurproduktion och växthusföretag. Länsstyrelsen kommer att handlägga och administrera stödet.

Rysslands invasion av Ukraina har kraftigt påverkat marknaden för jordbrukets insatsvaror och produkter, vilket lett till stora kostnadsökningar för jordbruks- och trädgårdssektorn. Utformningen av stödet ska syfta till att lindra de omedelbara ekonomiska konsekvenserna och begränsa de långsiktiga konsekvenserna för svensk livsmedelsproduktion.

Förslag på utformning av krisstöd

Jordbruksverket har tagit fram förslaget till det nya stödet tillsammans med länsstyrelserna. Den totala budgeten för stödet är 1 890 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor kommer från från EU:s krisreserv. I den totala budgeten ingår också de 300 miljoner kronor som regeringen har aviserat sedan tidigare.

Förslagen är fortsatt preliminära tills regeringen har beslutat om stödens utformning.

Preliminärt förslag på stöd

Produktionsgren

Förslag till stöd, antal kronor per djur eller m²

Gris 3-6 månader

90 kronor per djur

Gris över 6 månader

1 150 kronor per djur

Mjölkko

2 700 kronor per djur

Handjur nöt över 1 år

1 300 kronor per djur

Övriga hondjur nöt över 1 år

760 kronor per djur

Får och get

200 kronor per djur

Slaktkyckling

1,18 kronor per djur

Avelsdjur för matfågelproduktion

4,36 kronor per djur

Värphöns

13,68 kronor per djur

Unghöna till äggproduktion

1,11 kronor per djur

Kalkon stor (tupp)

19,04 kronor per djur

Kalkon liten (höna)

4,36 kronor per djur

Växthusföretag

20 kronor per m²

Utöver förslaget till fördelning av stöd till djurproduktion och växthusföretag enligt ovan så tillkommer också en förstärkning av det nationella stödet i norra Sverige med 50 miljoner kronor.

När kan stödet öppna?

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att förbereda sitt arbete med handläggningen av krisstöden. Krisstödet till fjäderfäproduktion kommer att öppna först och det är Länsstyrelsen i Östergötland som handlägger det stödet.

Länsstyrelsen och Jordbruksverket kommer att informera så fort det finns mer information om när det är aktuellt att söka och hur du söker. Ansökansperioden kommer att bli under sommaren.

Du kan prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mejladress i formuläret här nedanför. Då får du ett mejl när vi lägger upp ny information.