Krisstöd till djurproduktion, växthusföretag och yrkesfiske

Regeringen har beslutat om ett riktat ekonomiskt stöd till djurproduktion, växthusföretag och yrkesfisket. Anledningen är att kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket har ökat kraftigt den senaste tiden, bland annat på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Det är länsstyrelsen som administrerar och handlägger stödet.

Krisstöden är till för dig som haft ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget. Det kan till exempel vara ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder. För att kunna få ta del av stöden ska produktion ha förekommit på företaget under februari 2022.

Du som bedriver verksamhet inom någon av följande sektorer kan söka krisstöd:

 • Fjäderfä (ansökan stängd)
 • Gris
 • Mjölk
 • Nötkött
 • Får
 • Get
 • Växthus
 • Yrkesfiske

Det är regeringen som avgör vilka produktionsgrenar som omfattas av stödpaketet, bland annat baserat på kalkyler från Jordbruksverket.

Ansökningsperiod för krisstöden

Det är tre olika ansökningsperioder med olika start- och slutdatum.

 • Fjäderfäsektorn: 27 juni till 9 augusti 2022. Stödet är nu stängt för ansökan.
 • Animaliesektorn och växthus: 9 augusti till 20 september 2022. Stödet är nu stängt för ansökan.
 • Yrkesfisket: 15 augusti till 28 oktober 2022.

Så söker du stöden

Det är länsstyrelsen som administrerar och handlägger krisstöden. Du hittar information om stöden, hur du söker och vilka villkor som gäller på samtliga länsstyrelsers webbplatser.

Länsstyrelser som handlägger de olika stöden


Krisstöd till animaliesektorn

Länsstyrelse

Handlägger ansökningar från

Kontaktuppgifter

Skåne

Skåne, Blekinge, Hallands och Jönköpings län

enhetenforsarskildastod.skane@lansstyrelsen.se

010-224 11 25

Västra Götaland

Västra Götalands och

Östergötlands län

krisstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se

010-224 40 00

Örebro

Örebro, Värmland, Uppsala,

Västmanland och

Södermanlands län

krisstod.orebro@lansstyrelsen.se

010-224 84 10

Gävleborg

Gävleborg, Dalarna,

Västernorrland, Jämtland,

Västerbotten och

Norrbottens län

krisstod.gavleborg@lansstyrelsen.se

010-225 11 65

Stockholm

Stockholm, Gotland, Kalmar och Kronobergs län

 

stockholm@lansstyrelsen.se

010-223 11 71

Krisstöd till växthussektorn handläggs av Länsstyrelsen i Skåne.

Krisstöd till yrkesfisket handläggs av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Krisstöd till fjäderfäsektorn handläggs av Länsstyrelsen i Östergötland.

Budget och stödnivåer

Krisstöden är en del av ett större stödpaket på knappt 3,2 miljarder kronor som regeringen har beslutat om. Stödnivåer för krisstöden till djurproduktion och växthusföretag hittar du hos din länsstyrelse.

Utöver förslaget till fördelning av stöd till djurproduktion och växthusföretag enligt ovan så tillkommer också en förstärkning av det nationella stödet i norra Sverige med 50 miljoner kronor.

Författningar

Söker efter 2022:20

Senast granskad: 2022-06-27