Logotyp Jordbruksverket

Stöd till unga jordbrukare 2022

Ett stöd för dig som är 40 år eller yngre och som har startat ett jordbruksföretag för första gången. Du kan få stödet för högst 90 hektar och du kan som mest få stödet i 5 år.

Så söker du stödet och gör ändringar

Du söker stödet i e‑tjänsten SAM Internet. Sista dag att söka 2022 är den 13 april. Om din ansökan kommer in efter den 13 april minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 9 maj får du inget stöd alls 2022.

Om du ska söka jordbrukarstöd för första gången så behöver du kontakta din länsstyrelse för att få ett kundnummer.

Ändra i din ansökan

Du kan ändra vissa saker i din SAM‑ansökan efter att du har skickat in den. De flesta ändringar kan du göra fram till och med 15 juni. Om du vet att du behöver ändra något ska du göra det så snart som möjligt. Om vi eller länsstyrelsen hittar fel i din ansökan, eller om du får en kontroll, är det bara i undantagsfall du får göra ändringar.

Det kan du få stöd för

Du måste vara 40 år eller yngre för att kunna få stöd till unga jordbrukare. Det innebär att du som söker stödet i år ska vara född 1982 eller senare. Du måste också ha stödrätter och få gårdsstöd samma år som du söker. Om du är en ung och nystartad jordbrukare och inte har tillräckligt många stödrätter för din ansökan om gårdsstöd kan du få stödrätter från den nationella reserven.

Du måste vara nystartare och har startat ditt jordbruksföretag för första gången för högst 5 år sedan

För att få stöd måste du vara nystartare. Om du sedan tidigare har varit ägare eller delägare av någon form av jordbruksverksamhet, varit firmatecknare och fattat beslut om ekonomi, ledning och den dagliga verksamheten så räknas det som startår för din jordbruksverksamhet. Det spelar ingen roll hur stor eller liten verksamheten har varit. Om det är en annan verksamhet än den som nu söker stödet till unga så är du inte nystartare och har därför inte rätt till stödet. Om det är samma verksamhet eller om du bara har ändrat bolagsform i en jordbruksverksamhet så räknas det som samma verksamhet.

Du kan få stödet som längst i 5 år

Du kan få stödet för högst 90 hektar och du kan som mest få stödet varje år i 5 år. Femårsperioden räknas från och med första året du söker stödet till unga jordbrukare, under förutsättning att den ansökan lämnas in inom 5 år från och med året du startade jordbruksverksamheten. Om du startade din verksamhet 2016 eller tidigare uppfyller du inte villkoret att vara nystartare.

Några exempel:

  • Om du söker stödet första gången 2 år efter att du har startat din verksamhet får du stödet i 5 år.
  • Om du startade din jordbruksverksamhet 2016 och sökte stödet första gången 2017 var 2021 det sista året du kunde få stödet.
  • Om du startade din jordbruksverksamhet 2017 och söker stödet första gången 2022 kan du få stödet som längst till 2026.
  • Om du sökte stödet för första gången 2019 så kan du som längst få stödet till 2023.

Tänk på att du måste söka stödet varje år som du har rätt att få det om du vill utnyttja hela femårsperioden.

Du kan ha möjlighet att söka stödet även om du är över 40 år

Är du över 40 år och missade att söka stödet för unga jordbrukare 2018, 2019, 2020 eller 2021 så kan du ha möjlighet att söka det i år. En förutsättning är att du sökte gårdsstöd för första gången 2018, 2019, 2020 eller 2021 och var max 40 år då.

Villkor för stödet

De här villkoren behöver du följa för att få fullt stöd.

Du måste bedriva jordbruk på minst 4 hektar jordbruksmark

För att få stödet till unga jordbrukare är grundregeln att din ansökan om gårdsstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare måste omfatta minst 4 hektar jordbruksmark. Om du inte har minst 4 hektar jordbruksmark, så kan du ändå få stödet till unga jordbrukare utbetalt om du får nötkreatursstöd och det totala beloppet för gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare uppgår till minst 100 euro.

Du måste kunna visa att du är ansvarig

Du måste vara ansvarig för jordbruksverksamheten och kunna visa det vid kontroll. Till exempel ska du kunna visa information från Skatteverket om du har haft inkomst från jordbruksverksamheten eller inte under tidigare år. Du ska även kunna visa upp köpeavtal, ägarbevis eller leasingavtal för maskiner och gård samt fakturor och mötesprotokoll för att styrka ditt ansvar över jordbruksverksamheten.

Villkor för juridisk person

Du kan även få stödet om du driver din jordbruksverksamhet i till exempel ett aktiebolag eller handelsbolag (juridisk person).

En juridisk person kan få stöd om minst en person som ingår i den juridiska personen

  • är 40 år eller yngre det år som den juridiska personen söker stödet för första gången
  • äger en del av den juridiska personen
  • är firmatecknare för den juridiska personen
  • fattar beslut om ekonomi, ledning och den dagliga verksamheten
  • är nystartare och har startat jordbruksverksamheten för första gången inom 5 år från första ansökan om stödet till unga jordbrukare.

Observera att alla punkter i listan måste vara uppfyllda.

Om en annan juridisk person helt eller tillsammans med andra kontrollerar bolaget som du bedriver din jordbruksverksamhet i, ska du uppfylla villkoren även för denna juridiska person.

Det räcker att den unga person eller de unga personer som startade som driftledare tidigast för 5 år sedan uppfyller kriterierna.

Intyg om ägandeförhållanden måste komma in eller bekräftas för att det ska räknas som att ansökan har kommit in

Intyg om och redovisning av ägarförhållanden ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 13 april 2022. För aktiebolag räcker det med en kopia från aktieboken eller från ett avtal som visar detta. För handels- och kommanditbolag kan underlag som visar ägandeförhållanden vara exempelvis registreringsbevis från Bolagsverket. Först när länsstyrelsen har fått intygen räknas det som att din ansökan har kommit in. Om intygen kommer in efter den 13 april minskar vi ditt stöd med 1 procent för varje arbetsdag som de är försenade. Om intygen kommer in efter den 9 maj får du inget stöd alls 2022. Om du redan har skickat intygen i samband med tidigare års ansökan och ägarfördelningen är oförändrad kan du i stället bekräfta i ansökan att tidigare inskickat underlag fortfarande gäller.

Följ tvärvillkoren

För att få fullt stöd måste du följa tvärvillkoren. Tvärvillkoren är regler som till exempel handlar om hur du ska sköta dina djur och din mark. De flesta tvärvillkoren är regler som redan finns i den svenska lagstiftningen eller i EU:s lagstiftning.

Så mycket pengar kan du få

Ersättningsnivån kan variera från år till år. För 2022 är stödbeloppet 110 euro per hektar jordbruksmark som du får gårdsstöd för. Stödet bestäms i euro men du får det utbetalt i kronor. Växelkursen fastställs av Europeiska centralbanken den sista bankdagen före den 1 oktober.

För 2022 års utbetalningar är kursen 1 euro = 10,8993 kronor.

Vi drar av pengar till EU:s krisreserv

Du får en minskning av ditt stöd om du får mer än 2 000 euro i gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare. Minskningen är en viss procentsats av det belopp som överstiger 2 000 euro. EU‑kommissionen beslutar avdragets storlek i procent i november varje år. EU-kommissionen har beslutat att det inte blir något avdrag för 2022 som en förberedelse inför EU:s nya jordbrukspolitik 2023‑2027. Minskningen har tidigare år varit mellan 1 procent och 3 procent. Avdraget för 2021 var 1,66 procent.

Minskningen görs för att ha en reserv vid kriser inom jordbrukssektorn och för att det finns en risk att länderna i EU betalar ut för mycket i stöd. Pengarna kan betalas tillbaka senare år om pengarna som reserverats för kriser inom jordbruket inte används.

Om det finns risk för att EU:s budget överskrids kan avdraget bli större.

Utbetalning av stödet

Vi börjar betala ut stödet den 2 december 2022.

Stödet till unga jordbrukare bestäms i euro men du får det utbetalt i kronor. Växelkursen fastställs av Europeiska centralbanken den sista bankdagen före den 1 oktober.

Om du får en kontroll på din gård som visar att det finns skillnader mellan det du angett i din ansökan och verkligheten kan det leda till att du får din utbetalning senare än planerat.

När vi har fattat beslut om utbetalning kan du se hur mycket pengar du får på Mina sidor.

Kontroller och avdrag

Om du inte följer villkoren som gäller för stödet kan du få avdrag. Det är i första hand länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, och att du följer alla villkor och tvärvillkor.

Länsstyrelsen genomför kontrollerna både när de handlägger din ansökan och vid eventuella besök på din gård. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant.

Om du drabbas av en oförutsedd händelse

Anmäl alltid oförutsedda händelser. Om du inte har kunnat uppfylla villkoren för stödet på grund av att oförutsedda händelser har hindrat dig, så kan du ändå ha rätt till stödet. Oförutsedda händelser kan till exempel vara naturkatastrof, dödsfall eller långvarig arbetsoförmåga. Du ska anmäla den oförutsedda händelsen skriftligen till din länsstyrelse tillsammans med en redogörelse och underlag som visar vad som hänt. Det ska du göra inom 15 arbetsdagar från den dag du har möjlighet att göra det.

Frågor och svar

Vad gäller om jag vill överlåta eller ta över mark, djur eller åtagande?

Det finns mycket att tänka på vid en överlåtelse eller ett övertagande, framför allt beroende på när den sker. Vi rekommenderar att du gör överlåtelsen i så god tid som möjligt innan inlämningen av SAM-ansökan. Du hittar all information på vår sida om överlåtelse.

Tänk på att ansökan om övertagande alltid måste skickas in om den nya sökanden har ett annat person- eller organisationsnummer. Detta gäller alltså även om det är en familjemedlem som ska ta över eller om du ska ändra företagsform.

Jag har fått ett beslut som gäller ett stöd som jag sökte för ett par år sedan. Hur såg webbinformationen ut då?

Om du vill läsa tidigare års webbinformation i PDF-format kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa din länsstyrelse som svarar på frågor om stöd.

Du som bor i Västernorrlands län ska i stället ringa det här numret:

Du kanske också är intresserad av det här