Bra att känna till inför SAM‑ansökan 2023

På den här sidan har vi samlat information om sådant som kan vara bra att känna till om kommande förändringar i jordbrukarstöden 2023. Sådant som du kanske behöver ta hänsyn till i din planering inför årets vår- och höstbruk, eller åtgärder du behöver göra i tid för att kunna söka miljöersättningar i SAM‑ansökan 2023.

År 2023 förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Regeringen har skickat ett förslag till EU-kommissionen om hur de vill utforma stöd och ersättningar för perioden 2023-2027. Förslaget ska nu granskas av EU-kommissionen för att sedan godkännas under hösten 2022. Det innebär att det kan bli ändringar i förslaget innan kommissionen slutligen godkänner det. EU-kommissionen ska även godkänna Sveriges förslag till grundvillkor som är de villkor som kommer att ersätta tvärvillkoren.

Förändringar i jordbrukarstöd för åkermark, betesmark och djur

Från och med 2023 blir det en del förändringar i befintliga jordbrukarstöd och i vissa delar av landet kommer du att kunna söka två nya ettåriga miljöersättningar. Nedanstående förändringar kan vara bra att känna till redan nu.

Gårdsstöd

Stödrätterna försvinner och du behöver inte längre ha stödrätter för att kunna söka gårdsstöd för din jordbruksmark.

Stöd till unga jordbrukare

Du kan söka för upp till 200 hektar 2023. Ett nytt krav är att du måste ha minst gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning, eller arbetslivserfarenhet inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring från motsvarande 12 månaders heltidsarbete för att kunna söka stödet.

Ersättning för ekologisk produktion

Ersättningen ändras och blir ettårig och du kan inte längre söka femåriga åtaganden. Det kommer inte längre att finnas en särskild ersättning för omställningsperioden. Det blir en ersättning som gäller både under omställningsperioden och för den certifierade ekologiska produktionen därefter.

Du kan inte längre få ersättning för dina betesmarker inom ersättningen till ekologisk produktion.

Du kan få ersättning för fler grödor. Förslaget är att du utöver dagens grödor även kan få ersättning för aprikos, persika, hasselnötter, valnötter, gojibär, kiwi/minikiwi och blåbärstry/sibirisk blåbär.

Miljöersättning för precisionsjordbruk planering

Detta är en ny ettårig ersättning som du som har mark inom ett nitratkänsligt område kan söka.

Det krävs att du har en markkartering som är högst 10 år i samband med att du lämnar in SAM‑ansökan 2023. Det kan vara bra att beställa en markkartering redan 2022 om du saknar en aktuell markkartering och vill söka ersättningen.

Det krävs en bevuxen zon på 2 meter runt dräneringsbrunnar som finns inne på skiftet. Om du ska höstså ett skifte i år, som du tänker söka ersättning för 2023, kan det vara bra att så zonen runt dräneringsbrunnen redan i samband höstbruket.

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar

Vissa delar av ersättningen tas bort från SAM‑ansökan. Från och med 2023 kommer du inte att kunna söka ersättning för nya arealer eller söka nya åtaganden för myrslåtterängar eller komplementen lövtäkt och bränning i din SAM‑ansökan. Det kommer att finnas andra nationella stöd för dessa åtgärder som ska hanteras av Naturvårdsverket. Du hittar mer information på Naturvårdsverkets webbplats.

Miljöersättning för restaurering av ängs- och betesmarker

Från och med 2023 kommer du inte att kunna söka ersättning för nya arealer eller söka nya åtaganden inom denna ersättning i din SAM-ansökan. Det kommer att finnas andra nationella stöd för dessa åtgärder som inte kommer att hanteras av Jordbruksverket. Du hittar mer information på Naturvårdsverkets webbplats.

Miljöersättning för skyddszoner

Från och med 2023 kommer utbetalning av ersättning för skyddszoner utmed vattenområden bara att ske för skyddszoner som är minst 6 meter breda och högst 10 meter breda. Detta gäller i nya åtaganden. I nuvarande åtaganden är gränsen för högsta bredd 20 meter.

Miljöersättning för vallodling

Ersättningen upphör och från och med 2023 kommer det inte gå att söka ersättning för nya arealer eller söka nya åtaganden. Du kan inte heller söka nya åtaganden för vallodling under 2022.

Grundvillkor

Det som du nu känner igen som tvärvillkor kommer att förändras och kallas grundvillkor från 2023. Det kommer att finnas nio nya grundvillkor som delvis ersätter tvärvillkoren vid sidan av det som kallas verksamhetskrav. Du måste klara kraven i grundvillkoren för att få jordbrukarstöden utbetalda. Vissa grundvillkor kan du behöva tänka igenom redan nu hur du ska klara att uppfylla 2023.

Senast granskad: 2022-03-24