Teknik för efterkontroll av aktivitetskravet

Under 2020 började Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna att testa en ny teknik för att utföra efterkontroller av aktivitetskravet inom gårdsstödet. Den nya tekniken innebär att vi använder satellitbilder och automatisk analys för att avgöra om det har skett någon jordbruksaktivitet på det aktuella skiftet.

Efterkontroll med hjälp av satellitanalys

När du får ditt meddelande om kontrollresultat från länsstyrelsen kan det finnas information om att ett eller flera skiften har blivit godkända med hjälp av satellitbildsanalys. Detta är enbart en information om att villkoret är uppfyllt och kräver ingen åtgärd av dig.

Fördelar med kontroll via satellitbilder

Att kunna göra efterkontrollerna utan att behöva besöka marken på plats innebär att du slipper uppföljande besök av en kontrollant på din gård och kontrollanten kan undvika onödiga resor. Vår målsättning är också att det ska leda till en effektivare handläggning av ansökningar om stöd.

Satelliter ger oss nya möjligheter

Satelliter används idag inom många olika områden. Till exempel för att vi ska kunna titta på TV och använda internet, för att navigera med hjälp av GPS och för att göra väderprognoser. Kanske använder du verktyg som med hjälp av satellitteknik till exempel kan hjälpa dig att övervaka tillväxt eller anpassa gödning på dina åkrar.

På Jordbruksverket och länsstyrelserna började vi redan på 90-talet använda oss av satellitbilder för att mäta skiftesarealer.

Vi använder bilder från Sentinel-satelliterna

EU har tillsammans med sina medlemsstater skickat upp egna satelliter, de så kallade Sentinel-satelliterna. Bilderna från satelliterna har stora pixlar, 10x10 meter, vilket gör att det inte går att se detaljer på bilderna.

Däremot tar satelliterna bilder ofta, flera gånger i veckan, vilket gör det möjligt att se förändringar i landskapet genom att titta på bildserier. På så sätt kan vi använda satellitbilderna för att avgöra om det har varit någon jordbruksaktivitet på ett skifte utan att behöva besöka marken.

Så går analysen till

Analysen av satellitbilderna sker automatiskt med hjälp av en algoritm. Det innebär att en programvara jämför bilder över samma område från olika tidpunkter för att se om det är någon skillnad mellan bilderna. Från analysen får vi en lista som visar vilka skiften algoritmen har kunnat hitta jordbruksaktivitet på.

Frågor och svar

Behöver jag göra något inför kontrollen med satelliterna?

Nej, du som lantbrukare behöver inte göra någonting.

Hur mycket detaljer kan ni se på satellitbilderna?

Pixlarna på satellitbilderna är stora, 10 x 10 meter, vilket gör att det i stort sett enbart går att se färgskiftningar i landskapet, se bild.

Exempel på hur en bild tagen av en Sentinel-satellit kan se ut. Källa: Europeiska rymdstyrelsen (ESA)

Vad är det som är nytt nu, om vi har haft tillgång till satellitbilder sedan 1990‑talet?

Sentinel-satelliterna tar bilder betydligt oftare än vi har haft tillgång till tidigare. Nu kan vi få bilder varannan dag istället för en eller två gånger per år. Det gör att vi kan upptäcka jordbruksaktivitet genom att analysera bildserier.

Om du har frågor

Kontakta Jordbruksverket eller din länsstyrelse om du har frågor.

Senast granskad: 2022-01-25