Ny teknik för efterkontroll av aktivitetskravet

Under 2020 började Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna att testa en ny teknik för att utföra efterkontroller av aktivitetskravet inom gårdsstödet. Den nya tekniken innebär att vi använder satellitbilder och automatisk analys för att avgöra om det har skett någon jordbruksaktivitet på det aktuella skiftet. Under 2021 kommer vi att fortsätta testerna av den nya tekniken.

Efterkontroll med hjälp av satellitanalys

När du får ditt meddelande om kontrollresultat från länsstyrelsen kan det finnas information om att ett eller flera skiften har blivit godkända med hjälp av satellitbildsanalys. Det betyder att vi med hjälp av den nya tekniken har kunnat se att det har skett jordbruksaktivitet på marken. Detta är enbart en information om att villkoret är uppfyllt och kräver ingen åtgärd av dig.

Fördelar med kontroll via satellitbilder

Att kunna göra efterkontrollerna utan att behöva besöka marken på plats innebär att du slipper uppföljande besök av en kontrollant på din gård och kontrollanten kan undvika onödiga resor. Vår målsättning är också att det ska leda till en effektivare handläggning av ansökningar om stöd.

Satelliter ger oss nya möjligheter

Satelliter används idag inom många olika områden. Till exempel för att vi ska kunna titta på TV och använda internet, för att navigera med hjälp av GPS och för att göra väderprognoser. Kanske använder du verktyg som med hjälp av satellitteknik till exempel kan hjälpa dig att övervaka tillväxt eller anpassa gödning på dina åkrar.

På Jordbruksverket och länsstyrelserna började vi redan på 90-talet använda oss av satellitbilder för att mäta skiftesarealer.

Vi använder bilder från Sentinel-satelliterna

EU har tillsammans med sina medlemsstater skickat upp egna satelliter, de så kallade Sentinel-satelliterna. Bilderna från satelliterna har stora pixlar, 10x10 meter, vilket gör att det inte går att se detaljer på bilderna.

Däremot tar satelliterna bilder ofta, flera gånger i veckan, vilket gör det möjligt att se förändringar i landskapet genom att titta på bildserier. På så sätt kan vi använda satellitbilderna för att avgöra om det har varit någon jordbruksaktivitet på ett skifte utan att behöva besöka marken.

Under torkan sommaren 2018 publicerade flera nyhetsmedier bilder från Sentinel-satelliterna som visade hur Sverige såg ut från rymden jämfört med sommaren 2017.

Så går analysen till

Analysen av satellitbilderna sker automatiskt med hjälp av en algoritm. Det innebär att en programvara jämför bilder över samma område från olika tidpunkter för att se om det är någon skillnad mellan bilderna. Från analysen får vi en lista som visar vilka skiften algoritmen har kunnat hitta jordbruksaktivitet på.

Algoritmerna som används vid analysen är under utveckling. Vi kommer under 2021 att fortsätta testa tekniken i svenska förhållanden.

Frågor och svar

Behöver jag göra något inför kontrollen med satelliterna?

Nej, du som lantbrukare behöver inte göra någonting.

Hur mycket detaljer kan ni se på satellitbilderna?

Pixlarna på satellitbilderna är stora, 10x10 meter, vilket gör att det i stort sett enbart går att se färgskiftningar i landskapet, se bild.

Satellitbild med Sentinel

Exempel på hur en bild tagen av en Sentinel-satellit kan se ut. Källa: Europeiska rymdstyrelsen, ESA

Vad är det som är nytt nu, om vi har haft tillgång till satellitbilder sedan 90-talet?

Sentinel-satelliterna tar bilder betydligt oftare än vi har haft tillgång till tidigare. Nu kan vi få bilder varannan dag istället för en eller två gånger per år. Det gör att vi kan upptäcka jordbruksaktivitet genom att analysera bildserier.

Om du har frågor

Kontakta Jordbruksverket eller din länsstyrelse om du har frågor.

Senast uppdaterad: 2021-06-07