Pengarnas väg från EU till Sveriges lantbrukare

Det är många inblandade i stegen från det att EU bestämmer hur mycket pengar varje land ska få, fram till att lantbrukaren från sina pengar.

Så här går det till när stöden bestäms:

Illustration som förklarar texten på sidan som handlar om hur pengarna från EU kommer till Sveriges lantbrukare. 1. Länderna i EU kommer överrens om hur mycket pengar som ska gå till jordbruk inom EU. De bestämmer också vad pengarna får användas till. 2. Sveriges regering bestämmer vilka stöd vi ska ge till lantbrukarna i Sverige. 3. Jordbruksverket tar fram och bestämmer alla detaljregler om varje stöd. Vissa stöd ingår i det så kallade landsbygdsprogrammet. Jordbruksverket kan besluta om reglerna för stöden först när EU har godkänt Sveriges landsbygdsprogram. 4. Jordbruksverket informerar om stöden. 5. Lantbrukarna söker stöden. 6. Länsstyrelsen handlägger ansökningar om stöd. 7. Jordbruksverket betalar ut de stöd som lantbrukaren har rätt att få.

Grafik: TT Nyhetsbyrån

Senast granskad: 2022-01-27