Fullmakt för SAM Internet

Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag behöver du dela ut en fullmakt till dig själv för att kunna logga in i SAM Internet med din personliga e-legitimation. Om någon annan ska göra SAM-ansökan åt dig behöver du ge den personen en fullmakt för SAM Internet. Du delar ut fullmakt via Mina sidor eller blankett.

Det här är en fullmakt

Att ge fullmakt innebär att du ger en person, till exempel en konsult, rätt att företräda dig, ditt företag eller organisation. En fullmakt är ett avtal som visar vem som har rätt att fylla i och skicka in en ansökan i ditt, företagets eller organisationens namn.

Oavsett om du gör din SAM‑ansökan själv eller om du tar hjälp av någon annan kan du behöva dela ut fullmakt. När du ger fullmakten bestämmer du hur länge den ska gälla och vad personen ska kunna använda den till.

Om du gör SAM‑ansökan själv

Om du har ett aktiebolag eller handelsbolag behöver du ge dig själv fullmakt för att kunna logga in i SAM Internet med din personliga e‑legitimation. Du skaffar e‑legitimation, till exempel Mobilt BankID, hos din bank.

Om någon annan gör SAM‑ansökan åt dig

Om någon annan ska göra ansökan åt dig måste du ge den personen fullmakt. Den personen kan sedan logga in med sin egna personliga e‑legitimation.

Så delar du ut fullmakt

Det finns två sätt att dela ut fullmakt på. Vilket sätt du ska välja styrs av om du är en juridisk person och om du har e‑legitimation eller inte.

Om du har e‑legitimation och inte är juridisk person

Det enklaste sättet att dela ut fullmakt är via Mina sidor. Du behöver ha e‑legitimation och vara registrerad kund hos oss med ditt personnummer. Det fungerar alltså inte att ge en fullmakt via Mina sidor om din SAM‑ansökan gäller ett bolag eller organisation.

Om du är juridisk person eller inte har e‑legitimation

Har du ingen e‑legitimation eller om du är registrerad som juridisk person hos oss behöver du använda en blankett för att dela ut en fullmakt. Juridisk person är när du har ett aktiebolag, handelsbolag eller liknande och du är registrerad som kund hos oss med ditt organisations­nummer, inte med ditt personnummer.

Tänk på att du behöver skicka in blanketten i original.

Om du företräder ett dödsbo

Företräder du ett dödsbo ska alla dödsbodelägare skriva under fullmakten. Du behöver också bifoga bouppteckning eller dödsfallsintyg som visar vilka som är dödsbodelägare.

Då börjar fullmakten gälla

Om du delar ut en fullmakt via Mina sidor börjar den gälla direkt. På Mina sidor kan du alltid se vilka fullmakter du delat ut.

Om du använder blanketten är handläggningstiden cirka en vecka. Under perioder när det kommer in extra många fullmaktsblanketter kan handläggningstiden bli längre. När du använder blankett får du ett bekräftelsebrev där det framgår vem som är fullmaktsgivare och fullmaktstagare. Det är bara den som delar ut fullmakten som får bekräftelsen.

Så länge är fullmakten giltig

Om du delar ut en fullmakt via Mina sidor fyller du i hur länge du vill att den ska vara giltig. Du kan ändra det datumet när du vill. Tänk på att om du ger en fullmakt ett år i taget måste du komma ihåg att ge en ny fullmakt varje år.

Om du använder blankett för att ge fullmakt gäller den tills vidare. Du måste avsluta fullmakten när den inte ska gälla längre.

Du kan när som helst avsluta en fullmakt

Du som fullmaktsgivare kan avsluta en fullmakt på fyra olika sätt:

  1. på Mina sidor under rubriken Fullmakter (när fullmakten inte gäller en juridisk person)
  2. mejla djurregister@jordbruksverket.se
  3. ringa Jordbruksverkets kundtjänst på telefonnummer 0771-223 223
  4. använda bekräftelsen som du fått hemskickad i samband med att vi registrerade fullmakten.

Du som ger fullmakten är ansvarig

Det är du som har gett fullmakten som är ansvarig för innehållet i till exempel din SAM‑ansökan, även om den du gett fullmakten till har gjort ansökan. Däremot får den som fått fullmakt att företräda en person, ett företag eller en organisation bara göra det som ni har kommit överens om. Om fullmaktstagaren bryter ett sådant avtal kan han eller hon bli skyldig att betala skadestånd.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa vår kundtjänst om du har frågor. Du når oss på telefonnummer

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2022-01-24