Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Nyheter i jordbrukarstöden 2020

I år är det inte några stora ändringar i stöden. Men för dig som har ett åtagande som gick ut 2019 finns det olika alternativ.

I början av februari fick du som sökte jordbrukarstöd 2019 ditt SAM‑utskick hem i brevlådan. SAM Internet är öppet för SAM‑ansökan 2020 5 februari-8 april. Sista ändringsdag är den 15 juni.

Förlänga eller förnya åtaganden för miljöersättningar och ersättning för ekologisk produktion

Om du har ett åtagande som gick ut 2019 kommer du i de flesta fall att kunna förlänga åtagandet med 1 år i taget till dess att ersättningarna i det nya landsbygdsprogrammet är på plats. I vissa fall kan det vara aktuellt med ett nytt åtagande.

Åtaganden som gick ut 2019

Från och med 2020 finns det åtaganden som har gått ut, det vill säga som har varit i 5 år, 2015–2019. De flesta åtaganden kommer att gå att förlänga med 1 år i taget från och med 2020. Huvudregeln är att du förlänger åtagandet enligt den omfattning det hade när det gick ut 2019.

Det gäller åtaganden för

  • ersättning för ekologisk produktion
  • miljöersättning för betesmarker och slåtterängar
  • miljöersättning för fäbodar
  • miljöersättning för vallodling.

I samband med att du söker förlängning för något av åtagandena i punktlistan ovan kommer du även att kunna utöka med exempelvis mer mark, ett nytt komplement eller ekologisk djurhållning. Du får då ett nytt 5‑årigt åtagande. För miljöersättningen för vallodling behöver du som vanligt söka för mer än 120 procent av din areal i ditt åtagande för att det ska räknas som en utökning.

Du får ta bort enskilda marker ur åtagandet och ändå förlänga åtagandet för ersättningen för ekologisk produktion, miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar och miljöersättningen för fäbodar. För miljöersättningen för vallodling kan du inte ta bort enskilda marker, men du kan utnyttja möjligheten att söka utbetalning för ner till 80 procent av areal i ditt åtagande.

Du kan också ta bort komplement ur åtagandet för miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar samt miljöersättningen för fäbodar och ändå förlänga åtagandet.

Förnya åtaganden för skötsel av våtmarker och dammar

I miljöersättningen för skötsel av våtmarker och dammar finns det också åtaganden som gick ut 2019. Ett sådant åtagande kan du förnya med 5 år i taget för att du som har markersättning ska ha möjlighet att få full kompensation i totalt 20 år. Du förnyar ditt åtagande genom att söka ett nytt åtagande för 5 år från och med 2020.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar och omställning till ekologisk produktion

Miljöersättningen för restaurering av betesmarker och slåtterängar och ersättningen för omställning till ekologisk produktion går varken att förlänga eller förnya. Men du kan söka nya åtaganden 2020 med ny mark som du inte redan har restaurerat eller ställt om till ekologisk produktion.

Miljöersättningar som gick att söka första gången 2016

För övriga miljöersättningar kan det bli aktuellt att förlänga ett åtagande tidigast 2021. Dessa miljöersättningar är

  • minskat kväveläckage
  • skyddszoner
  • hotade husdjursraser.

Det beror på att ersättningarna gick att söka första gången 2016. Åtagandena går alltså ut tidigast 2020.

Du kan söka helt nytt åtagande eller utöka befintligt åtagande

År 2020 kommer det att vara fortsatt möjligt för dig som inte haft ett åtagande tidigare att söka nya åtaganden för alla ersättningar. Det är också möjligt att utöka ett pågående åtagande för miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion.

Senast uppdaterad: 2020-06-16