Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Nyheter i jordbrukarstöden 2021

Hitta på sidan

Här har vi samlat det som är nytt i jordbrukarstöden 2021.

SAM Internet är öppen för SAM-ansökan under perioden 11 februari–15 april. Om din ansökan kommer in efter den 15 april minskar vi ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 10 maj får du inget stöd alls 2021. Sista dag att göra vissa ändringar i SAM-ansökan är den 15 juni.

Åtaganden för miljöersättningar, ekologisk produktion och djurvälfärdsersättningar

Miljöersättningarna, ersättningarna för ekologisk produktion och djurvälfärdsersättningarna ingår i landsbygdsprogrammet. Eftersom programperioden för landsbygdsprogrammet 2014‑2020 lider mot sitt slut, och nästa period startar 2023, kommer det att bli aktuellt med två så kallade förlängningsår.

I tabellen nedan kan du se vilka ersättningar som går att förnya eller förlänga 2021.

Ersättningar som går att förnya eller förlänga 2021
ErsättningKan förlänga med 1 årKan söka nyttKan utöka befintligt
Betesmarker och slåtterängarJaJa, 1‑årigtJa
Betesmarker och slåtterängar – komplement på mark med särskild skötselDelvis (ej lövtäkt och bränning)NejNej
Hotade husdjursraserJaJa, 1‑årigtJa
Minskat kväveläckageJaJa, 1‑årigtJa
SkyddszonerJaNejNej
Skötsel av våtmarker och dammarNejJa, 5‑årigtJa
VallodlingJaNejNej
FäbodarJaJa, 1‑årigtJa
Fäbodar – komplement på mark med särskild skötselJaNejNej
Restaurering av betesmarker och slåtterängarNejNejNej
Omställning till ekologisk produktionNejJa, 2‑årigtJa
Ekologisk produktionJaJa, 1‑årigtJa

Höjda ersättningsnivåer i miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar

  • Ersättningsnivån för betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel höjs från 1 000 till 1 300 kronor per hektar.
  • Ersättningsnivån för betesmarker med särskild skötsel höjs från 2 800 till 3 200 kronor per hektar.

Nya datum för skötsel i miljöersättningen för skyddszoner

Under perioden 1 april till och med den 30 juni får du inte slå av eller skörda växtligheten på din skyddszon. Tidigare fick du inte slå av eller skörda växtligheten på skyddszonen innan 30 juni, men från och med 2021 är det alltså tillåtet att slå av eller skörda innan 1 april och efter 30 juni.

I år söker du miljöersättning för hotade husdjursraser i SAM Internet

Från och med 2021 söker du miljöersättning för hotade husdjursraser i e-tjänsten SAM Internet i stället för på blankett.

Stödrättsvärdet kommer troligen att sänkas 2021

Eftersom EU:s budget för de så kallade direktstöden (gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare) minskar 2021 så räknar vi med att vi behöver sänka värdet på stödrätterna. Vi kommer att besluta om det nya värdet när EU:s budget är beslutad. Förhoppningsvis kan vi göra detta tidigt i vår. Du kommer då att kunna se värdet på dina stödrätter för 2021 på Mina sidor och i SAM Internet.

År 2020 var en stödrätt värd 129,82 euro.

Avdrag på nötkreatursstödet om du inte rapporterat alla djur i tid samt nya gränser för avdragsberäkningen

Dina djur ska vara märkta, journalförda och rapporterade till nötkreatursregistret i rätt tid. Djurens alla in- och uthändelser ska vara registrerade i CDB inom 7 dagar. Om du inte följer dessa villkor för stödet kan länsstyrelsen besluta att du inte får något stöd alls för vissa djur och att du dessutom får ytterligare avdrag på ditt stöd.

Sedan tidigare får du inget nötkreatursstöd för de djur där in- och uthändelser under räkningsperioden rapporterats för sent till nötkreatursregistret CDB. Från och med 2021 kommer du dessutom att få avdrag på ditt nötkreatursstöd för dessa djur.

Från och med stödår 2021 gäller även nya regler för hur länsstyrelsen ska beräkna dessa avdrag. Enligt de nya reglerna höjs gränsen något för när du får dubbelt avdrag istället för enkelt avdrag. Även gränsen för när du får helt avslag på din ansökan höjs något. Detta innebär totalt sett att avdragen blir något lägre än med tidigare regler.

En betydande skillnad är även att man enligt de nya reglerna har möjlighet att helt slippa extra avdrag för 1-3 djur. Om du har max 1-3 djur som inte berättigar till stöd på grund av någon avvikelse från villkoren kan dessa djur undantas från avdragsberäkningen. Det går dock endast att undanta djur som är identifierbara genom att de uppfyller övriga villkor och du får fortfarande inte något stöd utbetalt för dem.

Utökning av skogsundantaget i förgröningsstödet

Jordbruksverket har räknat om arealerna för kommuner som får undantag från ekologiska fokusarealer i förgröningsstödet för att området består av mycket skog. Alla kommuner som hade skogsundantag innan har det även i fortsättningen. Det har också lagts till fyra kommuner i listan som antingen helt eller delvis får undantaget. Det är kommunerna Hässleholm, Munkedal, Färgelanda samt Kil.

Senast uppdaterad:

Denna modul visas endast online