Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Utbetalningsplan för jordbrukar­stöden 2020

Jordbrukarstöden betalar vi vanligtvis ut i slutet av året. En del stöd får du en delutbetalning av medan andra betalas ut i sin helhet. Vi betalar ut totalt ca 10 miljarder varje år i stöd för att stödja våra svenska lantbrukare.

Datumen nedan visar när vi planerar att betala ut pengar för de stöd som du sökt 2020. Om handläggningen av din ansökan tar längre tid, till exempel om en kontroll visat att det finns fel i ansökan, kan du få utbetalningen senare än vad som står i planen. När handläggningen av din ansökan är klar kommer den med i våra löpande utbetalningar som vi gör varje vecka.

Gårdsstöd

Vi börjar betala ut stödet den 4 december 2020.

Förgröningsstöd

Vi börjar betala ut stödet den 4 december 2020.

Nötkreatursstöd

Vi börjar betala ut stödet den 4 december 2020.

Stöd till unga jordbrukare

Vi börjar betala ut stödet den 4 december 2020.

Kompensationsstöd

Vi börjar betala ut ersättningen den 16 oktober 2020. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 4 december 2020.

Miljöersättningar

Betesmarker och slåtterängar

Vi börjar betala ut ersättningen den 16 oktober 2020. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 4 december 2020.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Vi börjar betala ut ersättningen den 18 december 2020.

Fäbodar

Vi börjar betala ut ersättningen den 18 december 2020.

Hotade husdjursraser

Vi börjar betala ut ersättningen den 4 december 2020.

Minskat kväveläckage

Vi börjar betala ut ersättningen den 16 oktober 2020. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 4 december 2020.

Skyddszoner

Vi börjar betala ut ersättningen den 16 oktober 2020. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 4 december 2020.

Skötsel av våtmarker och dammar

Vi börjar betala ut ersättningen den 18 december 2020.

Vallodling

Vi börjar betala ut ersättningen den 16 oktober 2020. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 4 december 2020.

Ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion

Vi betalar ut ersättningen den 16 oktober 2020. Du får då en delutbetalning på 85 procent av beloppet. Resten av ersättningen får du som en slututbetalning. Den börjar vi betala ut den 4 december 2020.

Djurvälfärdsersättningar

Extra djuromsorg för får

Vi börjar betala ut ersättningen den 4 december 2020.

Extra djuromsorg för suggor

Vi börjar betala ut ersättningen den 4 december 2020.

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Vi börjar betala ut ersättningen den 4 december 2020.

Nationellt stöd

Nationellt stöd för potatis-, bär- och grönsaksodling, smågrisproduktion och gethållning

Vi börjar betala ut stödet den 20 november 2020.

Nationellt stöd för produktion av slaktsvin, mjölk och ägg

Vi betalar ut stödet månaden efter du lämnat slaktsvin till slakteriet, levererat mjölk till mejeriet eller redovisat hönor till Jordbruksverket. Du som direktförsäljer mjölk får pengarna en gång om året, efter att du redovisat den direktförsålda mjölken till Jordbruksverket. I april betalar vi ut ersättning för mjölk som du sålt året före.

Växelkurs för bland annat gårdsstödet

För en del stöd är stödbeloppen bestämda i euro. Inför utbetalningen fastställer vi därför den växelkurs som ska gälla för utbetalningarna. Det gäller de här stöden:

  • gårdsstödet
  • förgröningsstödet
  • nötkreatursstödet
  • stödet till unga jordbrukare.

För de andra jordbrukarstöden är stödbeloppen redan bestämda i svenska kronor.

För 2019 års utbetalningar var kursen 1 euro = 10,6958 kronor.

På Mina sidor kan du se utbetalningar och beslutsbrev

Genom att logga in på Mina sidor kan du se ditt beslutsbrev lite innan du får det i brevlådan. Du hittar beslutsbreven på första sidan du kommer till när du loggat in, under rubriken Kommunikation i mina ärenden.

Tänk på att utbetalningarna ofta klumpas ihop. När du tittar på ditt bankkonto kan det se ut som en utbetalning fast det egentligen är flera olika. Du får ett beslutsbrev för varje utbetalning.

Kom ihåg att anmäla rätt kontonummer

För att du ska få dina pengar i tid är det viktigt att du har angett rätt kontonummer till Jordbruksverket. På Mina sidor kan du anmäla eller ändra kontonummer på ett snabbt och enkelt sätt. Du kan även använda blankett.

Frågor och svar

Varför tar det så lång tid från att jag söker i april till att jag får mina pengar i slutet av året?

Enligt EU:s regelverk får vi som tidigast göra slututbetalningar av alla stöd den 1 december. Innan dess ska länsstyrelsen och vi handlägga alla ansökningar och göra kontroller så att rätt pengar betalas ut. När det gäller miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd får vi normalt sett göra delutbetalningar på max 75 procent av beloppet innan alla kontroller är klara. Därför kan du få pengar för de ersättningarna lite tidigare än den 1 december, vanligtvis i oktober.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa din länsstyrelse som svarar på frågor om stöd.

Du som bor i Västernorrlands län ska i stället ringa det här numret:

Senast uppdaterad: 2020-08-28