Logotyp Jordbruksverket

Stöd för marknadsföring och informations­insatser

Du kan söka stöd för att göra marknadsförings­kampanjer eller andra åtgärder som leder till att konsumtionen av jordbruksprodukter och vissa livsmedel som är producerade inom EU ökar. Bransch­organisationer, producent­organisationer och andra organisationer som arbetar på en övergripande nivå kan söka stödet.

Ansökan

Ansöknings­perioden för år 2024 öppnade den 18 januari. Sista ansökningsdag är den 14 maj 2024.

Informationsdagar

Den 31 januari och den 1 februari kommer EU-kommissionen att anordna informationsdagar där du bland annat får veta mer om stödet, vem som kan söka, vad du kan få finansiering för och hur du går tillväga för att skicka in en ansökan.

Du kommer att kunna ta del av informationen i efterhand via REA:s hemsida.

Budgetfördelning 2024

Fördelning av stödet – enkla program

Enkla program 2024

Budget (miljoner euro)

Totalt

92

EU:s inre marknad

41,1

EUs kvalitetsordningar

7

Ekologiskt

14

Hållbarhet

6

Hälsosam kost (färsk frukt och färska grönsaker)

9,1

EU-produkters särskilda karaktär och EUs produktionsmetoder (livsmedelssäkerhet, spårbarhet, äkthet, märkning, näring, smak, tradition, djurvälfärd…)

5

Länder utanför EU

45,9

Asien

16,3

Kanada, USA, Mexiko

9,3

Övriga länder

15,3

Ekologiskt eller hållbarhet

5

Marknadsstörning

5

Fördelning av stödet – multiprogram

Multiprogram 2024

Budget (miljoner euro)

Totalt

84,4

EU:s inre marknad

40,2

EUs kvalitetsordningar, EU-produkters särskilda karaktär eller EUs produktionsmetoder (livsmedelssäkerhet, spårbarhet, äkthet, märkning, näring smak, tradition, djurvälfärd…)

4,2

Ekologiskt

13

Hållbarhet

14

Hälsosam kost (färsk frukt och färska grönsaker)

9

Länder utanför EU

39,2

Alla länder utanför EU

29,2

Ekologiskt eller hållbarhet

10

Marknadsstörning

5

Vem kan få stöd?

Organisationer som representerar den aktuella sektor som de söker stöd för kan få stöd.

 • En branschorganisation anses representera en sektor när den svarar för minst 50 procent av producenterna alternativt 50 procent av volymen eller värdet av försäljningen av den aktuella produkten eller sektorn.
 • När det gäller de geografiska ursprungsbeteckningarna kan en grupp av producenter och beredare som representerar den skyddade beteckningen få stöd. De anses representera produkten om de svarar för minst 50 procent av volymen eller värdet av försäljningen av den aktuella produkten.
 • Erkända producentorganisationer kan få stöd.
 • Organ som informerar om och främjar jordbruksprodukter inom ramen för ett offentligt uppdrag kan få stöd.

Enskilda företag kan inte få stöd, men kan få möjlighet att visa upp sina produkter inom ramen för en beviljad kampanj. Varumärken är tillåtna under vissa förutsättningar.

För att kunna få stöd måste organisationen ha de tekniska, ekonomiska och professionella resurser som krävs för att genomföra åtgärderna på ett effektivt sätt. EU-kommissionen avgör från fall till fall om kraven uppfylls. De tittar bland annat på vad som krävs för den kampanj du söker pengar för.

Det här kan du få stöd för

Du kan få stöd för att göra åtgärder som ökar konsumtionen av jordbruksprodukter och vissa livsmedel som är producerade inom EU. Du kan bland annat få stödet för

 • reklamkampanjer i olika medier
 • deltagande i utställningar och mässor
 • PR-kampanjer.

Här är några exempel på produkter:

 • frukt
 • grönsaker
 • rapsolja
 • kött
 • mjölk och mjölkprodukter
 • bröd
 • bakverk
 • chokladprodukter.

Om det handlar om fiskeri- och vattenbruksprodukter kan man få stödet om produkten kombineras med minst ett annat livsmedel som ger rätt till det här stödet, som till exempel potatis eller mjölkprodukter.

Det här är ett stöd med pengar från EU. Inför varje nytt år ser EU-kommissionen över behoven och bestämmer vilken typ av åtgärder, produkter och marknader som de prioriterar och hur mycket pengar man kan få för de olika delarna. Det är vanligt att de prioriterar åtgärder som genomförs av flera organisationer från minst två EU-länder och aktiviteter i länder utanför EU. Varje årsbudget brukar också innehålla öronmärkta medel för specifika sektorer som drabbats av störningar på marknaden.

Den säljfrämjande åtgärden eller informationskampanjen kan också syfta till att marknadsföra något av följande:

 • en skyddad ursprungsbeteckning
 • en skyddad geografisk beteckning
 • en garanterat traditionell specialitet
 • den ekologiska produktionsmetoden enligt EU:s gemensamma regelverk för ekologisk produktion och märkning
 • nationella kvalitetssystem som uppfyller särskilda kriterier för bland annat livsmedelssäkerhet, spårbarhet, autenticitet, märkning, djurvälfärd, miljöskydd, hållbarhet, folkhälsa (exempelvis hälsosamma matvanor och en ansvarsfull alkoholkonsumtion) eller särskilda produktegenskaper (exempelvis när det gäller kvalitet, smak och tradition)
 • nationella certifieringssystem.

Villkor för stödet

Det finns många villkor som du måste följa. Här är några exempel:

 • Du ska genomföra det du söker stöd för under minst ett år men inte längre än tre år. Du kan dock söka stöd för samma kampanj en gång till, en kampanj kan alltså finansieras under maximalt sex år.
 • Huvudbudskapet ska vara ett EU- budskap och till exempel belysa de tillverkningsmetoder, den livsmedelssäkerhet eller den matkultur som finns inom EU. Du ska lansera det du söker stöd för under den gemensamma signaturen ”Enjoy it's from Europe".
 • Huvudsyftet får inte vara att marknadsföra produktens ursprung, men du får nämna ursprung. Huvudregeln är att marknadsföringen ska vara märkeslös för en typ av produkt, till exempel att man ska äta mer smör. Varumärken får under vissa villkor vara synliga på informationsmaterial och liknande.
 • Du får inte ta emot något annat stöd från EU för samma åtgärd.
 • Huvudregeln är att du måste genomföra åtgärden i något mer land än Sverige eller tillsammans med en organisation från ett annat EU-land. Rent nationella kampanjer tillåts om de främjar hälsosamma kostvanor, den ekologiska produktionsmetoden enligt EU:s gemensamma regelverk för ekologisk produktion och märkning eller en skyddad beteckning (skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning eller garanterat traditionell specialitet).

Kontakta oss om du har frågor

Kontakta livsmedelskedjan och exportenheten.

Kontakta REA (European Research Executive Agency)