Logotyp Jordbruksverket

Sälja till offentliga lager

Du kan sälja spannmål, smör, skummjölkspulver och nöt- och kalvkött till EU:s offentliga lager.

Detta är offentlig lagring

EU kan köpa in spannmål, smör, skummjölkspulver och nöt- och kalvkött för att ta bort överskott av dessa produkter från marknaden. Då undviker man att priset på EU:s marknad blir för lågt. Det kallas för offentlig lagring.

EU säljer sedan produkterna vid ett tillfälle när det inte stör priserna på marknaden. I Sverige är det Jordbruksverket som köper och säljer produkterna.

Du kan sälja till offentlig lagring till ett fast pris eller genom anbud.

Försäljning till fast pris är möjligt under vissa tider och det finns en minimikvantitet för varje försäljning.

Tider och kvantiteter för olika produkter

Produkter

Period

Minimikvantitet

Vete, durumvete, korn och majs

1 november–31 maj

160 ton

Nöt- och kalvkött (färskt eller kylt)

Hela året

20 ton

Smör

1 mars–30 september

30 ton

Skummjölkspulver

1 mars–30 september

30 ton

När marknadspriserna är mycket lägre än normalt kan EU-kommissionen fatta beslut om att det är möjligt att sälja genom anbud. Då är det särskilda tider som gäller för det.

Produkter som är aktuella just nu

Just nu är det möjligt att sälja skummjölkspulver genom att lämna ett anbud.

Offentlig lagring av skummjölkspulver

Under perioden 1 mars–30 september kan du sälja skummjölks­­pulver till våra offentliga lager. EU kan köpa upp till 109 000 ton skummjölkspulver under den perioden. Det kan ske på två sätt:

 • Du lämnar ett anbud på hur mycket du kan sälja och till vilket pris.
 • Du säljer till ett fast pris på 169,80 euro per 100 kilo skummjölks­pulver.

Just nu är det är bara aktuellt att sälja genom att lämna ett anbud. Det går inte att sälja till ett fast pris.

Så gör du för att lämna anbud

Om du vill sälja skummjölkspulver till offentlig lagring ska du göra så här:

 1. Först ska du ansöka om att bli godkänd av Jordbruksverket för att få tillverka skummjölkspulver för offentlig lagring.
 2. När vi har godkänt ditt företag kan du skicka in ett anbud om att du vill tillverka skummjölkspulver för offentlig lagring. Du måste sälja minst 30 ton. Anbudet ska ha kommit in under perioden 1 mars–30 september.
 3. När du lämnar ett anbud ska du också ställa en säkerhet på 50 euro/ton.
 4. Du får besked från oss om ditt anbud har accepterats eller inte.
 5. Minst två hela arbetsdagar innan du startar tillverkningen ska du skicka in en anmälan om produktionsstart till oss.

Du ska lämna in en ansökan om att bli godkänd för varje anläggning där ditt företag tillverkar skummjölkspulver. Det kan ta upp till 10 dagar från det att du skickar in din ansökan innan din anläggning kan bli godkänd.

För att bli godkänd ska ditt företag

 • vara momsregistrerat inom EU
 • förfoga över lämplig teknisk utrustning
 • uppfylla livsmedelstekniska krav
 • förbinda sig att föra register över:
  • råvarornas leverantörer och råvarornas ursprung
  • mottagna kvantiteter råvaror
  • förpackningstyp, identifiering och utleveransdag för varje framställt parti skummjölkspulver som tillverkats för offentlig lagring
 • samtycka till att bli kontrollerade av Jordbruksverket eller dess utsedda representant
 • förbinda sig att minst två hela arbetsdagar i förväg anmäla produktion av skummjölkspulver för offentlig lagring.

Skummjölkspulvret ska ha framställts under de 31 dagar som föregår den dag då du lämnar in anbudet.

Skummjölkspulvret ska vara av högsta kvalitet

För att skummjölkspulvret ska kunna säljas till offentlig lagring ska det

 • vara av högsta kvalitet
 • framställas av komjölk genom spraytorkning.
 • ha sitt ursprung inom EU.

Krav på sammansättning och kvalitetsegenskaper

Det skummjölkspulver som erbjuds till offentlig lagring ska också uppfylla samtliga krav på sammansättning och kvalitetsegenskaper.

Krav på skummjölkspulverProteinhalt

Minst 34,0 % av den fettfria torrsubstansen

Fetthalt

Högst 1,00 %

Vattenhalt

Högst 3,5 %

Surhetsgrad mätt i ml av natriumhydroxidvätska

Högst 19,5 ml

Laktathalt

Högst 150 mg/100 g

Tillsatser

Inga

Fosfatastest

Negativt, dvs. en fosfatasaktivitet på högst 350 mU per liter rekonstituerad mjölk

Lösningsindex

Högst 0,5 ml (24 °C)

Halt av brända partiklar

Högst 15,0 mg, dvs. minst skiva B

Halt av mikroorganismer

Högst 40 000 per gram

Kontroll av kolibakterier

Negativt i 0,1 g

Kontroll av kärnmjölk

Ingen reaktion

Kontroll av löpevassle

Ingen reaktion

Kontroll av sur vassle

Ingen reaktion

Smak och lukt

Neutral

Utseende

Vit eller lätt gulaktig, utan orenheter eller färgade partiklar

Bakteriedödande medel

Inget

Skummjölkspulvrets förpackningar

Så här ska skummjölkspulvret förpackas:

 • Det ska förpackas i nya papperssäckar som ska vara rena, torra och hela och med en nettovikt på 25 kg.
 • Säckarna ska bestå av minst tre skikt, som tillsammans utgör minst 420 J/m3 genomsnittlig TEA (Tension Energy Absorption).
 • Det andra skiktet på säckarna ska utgöras av ett polyetylenskikt på minst 15 g/m 2.
 • Innanför pappersskikten ska det finnas en polyetylenpåse som är minst 0,08 mm tjock och som är bottensvetsad.
 • Säckarna ska följa standarden EN 770.
 • Vid fyllningen bör säcken packas väl. Löst pulver får absolut inte tränga in mellan säckarnas olika skikt.

Säckarna ska märkas med följande uppgifter, eventuellt omskrivna till koder:

 • godkännandenummer som identifierar fabrik och land där tillverkningen ägt rum
 • tillverkningsdatum eller i vissa fall tillverkningsvecka
 • partiets tillverkningsnummer
 • benämningen spraytorkat skummjölkspulver.

Följ instruktionerna på leveransordern

Om ditt anbud om att sälja skummjölkspulver accepteras av EU-kommissionen utfärdar Jordbruksverket en leveransorder till dig inom fem arbetsdagar. I leveransordern finns information om

 • den kvantitet som du ska leverera
 • sista datum för dig att leverera
 • till vilken lagringsplats du ska leverera.

Du ska leverera till lagringsplatsens lastbrygga inom 21 dagar efter det att vi har utfärdat leveransordern.

Säckarna ska vara lastade på pallar som är lämpliga för långtidslagring. På varje pall ska det vara 30 säckar à 25 kg = 750 kg/pall. Säckarna ska säkras på pallen med till exempel plastfilm.

Pallarna ska vara tydligt märkta runt om med partinummer.

Om lagret dit du ska leverera är längre bort än 350 km från ditt lager kan du få viss ersättning för transportkostnaderna.

Om du inte levererar inom utsatt tid eller inte levererar de kvantiteter som anges i leveransordern förverkas säkerheten för dessa kvantiteter. Det betyder att du inte får tillbaka pengarna som du har ställt i säkerhet för dessa kvantiteter.

Vi tar över produkten när du har levererat

När du har levererat det sista partiet i ett anbud tar vi över ansvaret för produkten under förutsättning att det har levererats i tillräckligt bra skick.

Inom 60 dagar från sista leveransdagen kontrollerar och analyserar vi skummjölkspulvret. Därefter får du ett övertagande­dokument som senare är underlag för betalningen av skummjölkspulvret.

Om skummjölkspulvret inte håller tillräckligt hög kvalitet eller om du inte följer övriga villkor ska du på egen bekostnad ta tillbaka skummjölkspulvret. Du ska också betala de extra­kostnader som uppstått från den dag då skummjölkspulvret lagrades in till den dag de lagrades ut.

När du får betalt

Du får betalt senast 65 dagar efter det att Jordbruksverket har tagit över skummjölkspulvret.

Så ställer du en säkerhet

När du säljer skummjölkspulver till Jordbruksverket måste du alltid ställa en säkerhet på 20 euro/ton.

En säkerhet kan till exempel vara pengar insatta på ett spärrat bankkonto eller en bankgaranti. Säkerheten är en garanti för att du verkligen ska sälja. Det tar 2–3 arbetsdagar innan vi kan se att pengarna har kommit in.

Om din anmälan om att sälja till offentlig lagring inte blir godkänd frisläpps säkerheten. Att en säkerhet frisläpps betyder att du antingen får tillbaka säkerheten eller att du kan använda säkerheten igen. Vilket det blir beror på vilken typ av säkerhet du har.

Säkerheten frisläpps när varan är levererad och godkänd

När du har levererat din vara inom utsatt tid och den är av godkänd kvalitet, frisläpps säkerheten.

Om varan inte blir godkänd

Om varan inte blir godkänd behåller Jordbruksverket hela säkerheten eller så får du betala ett belopp. Om du ska betala eller om vi behåller säkerheten beror på vilken typ av säkerhet som du har lämnat.

Om du inte levererar varan i tid

Om du inte levererar varan i tid behåller vi hela säkerheten eller så får du betala ett belopp. Om du ska betala eller om vi behåller säkerheten beror på vilken typ av säkerhet som du har lämnat. Om du till exempel levererar spannmål som motsvarar två tredjedelar av vad du anmält behåller vi en tredjedel av säkerheten eller så få du betala ett belopp som motsvarar samma summa. Tänk på att du inte kan komplettera med spannmål i efterhand.

Om varan inte finns på ditt eget lager

Om det visar sig vid en kontroll att varan inte finns hos dig behåller vi hela din säkerhet.

Valutakursen för säkerheter

Det är olika valutakurser som gäller beroende på om du säljer till fast pris eller om du säljer respektive köper genom att lämna ett anbud.

Om du säljer till fast pris räknas säkerheten om till svenska kronor med valutakursen som gäller den dag då säkerheten registreras hos oss. Om du säljer eller köper genom att lämna ett anbud räknas säkerheten om till svenska kronor med den kurs som gäller den sista dagen då du kan lämna in ett anbud.

Valutakursen för juni 2024: 1 euro = 11,4210 svenska kronor.

Läs mer om säkerheter

Du kan läsa mer om säkerheter för import- och exportlicenser.

Kontakta oss om du har frågor

Vill du veta mer om offentlig lagring? Kontakta fiskeri- och marknadsstödsenheten, så hjälper vi dig.