Stöd till privat lagring av griskött

Du som är en etablerad och momsregistrerad privat aktör kan söka stöd för att lagra griskött.

På grund av Covid-19-pandemin, minskad export till kina, fortsatt spridning av afrikansk svinpest och ökade priser på insatsvaror har efterfrågan på vissa produkter på EU:s marknad minskat kraftigt. Rysslands invasion av Ukraina bidrar till att priserna på insatsvaror ökar ytterligare.

För att tillfälligt minska överskottet på vissa produkter har EU beslutat att ge stöd till aktörer i den privata sektorn för att betala kostnaderna för lagring av griskött.

Vem kan få stöd?

Privata aktörer som är etablerade och momsregistrerade i ett EU-land kan söka stöd för att lagra privat. Du som söker stöd måste ha tillgång till lämpliga lagringslokaler.

Det kan du få stöd för

Det finns 7 olika produktkategorier som du kan få stöd för. Stödet gäller både produkter med ben och benfria produkter.

Så mycket stöd kan du få

Stöd för produkter med ben

Produkt

Lagringsperiod 60 dagar

Lagringsperiod 90 dagar

Lagringsperiod 120 dagar

Lagringsperiod 150 dagar

Hela slaktkroppar upp till 20 kg och halva slaktkroppar utan framben, svans, njurar, mellangärde och ryggmärg

270 euro/ton

286 euro/ton

301 euro/ton

317 euro/ton

Skinka, Bog, Framändar, Rygg med eller utan nacke, eller nacke enbart, rygg med eller utan nedre delen av bringan

326 euro/ton

341 euro/ton

357 euro/ton

372 euro/ton

Ben, axlar, framändar, länd med eller utan halsände, eller nackändar separat, länd med eller utan klump

377 euro/ton

392 euro/ton

407 euro/ton

423 euro/ton

Stöd för benfria produkter

Produkt

Lagringsperiod 60 dagar

Lagringsperiod 90 dagar

Lagringsperiod 120 dagar

Lagringsperiod 150 dagar

Sida, hel eller i rektangulära stycken

282 euro/ton

297 euro/ton

313 euro/ton

327 euro/ton

Skinka, bog, framändar, rygg med eller utan nacke, eller enbart nacke, rygg med eller utan benfria nedre delen av bringan

348 euro/ton

361 euro/ton

375 euro/ton

389 euro/ton

Styckningsdelar motsvarande mittbiten, med eller utan svål eller späck

279 euro/ton

293 euro/ton

306 euro/ton

320 euro/ton

Underhudsfett av svin med eller utan svål

157 euro/ton

168 euro/ton

180 euro/ton

190 euro/ton

Villkor för stödet

  • Djuret ska vara uppfött inom EU sedan åtminstone två månader. Om djuret är yngre än två månader när det slaktas ska köttet komma från djur som är uppfödda inom unionen sedan födseln.
  • Djuret måste slaktats högst tio dagar före det datum då produkten inlagras. Köttet får inte komma från djur som nödslaktas.
  • Du kan bara få stöd för lagringsperioder på 60, 90, 120 eller 150 dagar.
  • Köttet ska vara färskt eller kylt vid inlagring och inte inlagrat innan du lämnar in din ansökan.
  • Minimikvantiteten per ansökan ska omfatta minst 10 ton vara med ben eller 15 ton för andra produkter.
  • Placering av allt kött i lager ska avslutas senast 28 dagar efter det datum då ansökan om stöd har beviljats.

Du behöver ställa en säkerhet

Du ska ställa en säkerhet på 20 procent av stödbeloppet när du lämnar in ansökan. Samma regler gäller som vid import- och exportlicenser.

Datum för ansökan

Du kan söka stödet från och med den 25 mars 2022 till och med 29 april 2022.

Så söker du stödet

Du söker stödet på blankett. Jordbruksverket kommer också att genomföra vissa kontroller innan inlagring och innan utlagring av produkten. Blanketten finns i vår webbutik.

Så söker du utbetalning

Du söker utbetalning på blankett. Du kan ansöka om utbetalning tidigast efter lagringsperiodens slut. Blanketten finns i vår webbutik.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om stödet ska du vända dig till Jordbruksverket.

Författningar

Söker efter 2022:12

Senast granskad: 2022-03-25