Stöd till privat lagring

På grund av Covid-19-pandemin har efterfrågan på vissa produkter på EU:s marknad minskat kraftigt. För att tillfälligt minska överskottet på vissa produkter har EU beslutat att ge stöd till aktörer i den privata sektorn för att betala kostnaderna för lagring av vissa produkter under en viss tid. Stödet gäller för produkterna smör, ost, skummjölkspulver, nötkött samt får- och getkött.

Vem kan få stöd?

Privata aktörer som är etablerade och momsregistrerade i ett EU-land kan söka stöd för att lagra privat. Du måste också ha lämpliga lagringslokaler.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för att lagra följande produkter:

 • Smör
 • Ost (som faller under/omfattas av KN-nummer 0406 och lämpar sig för lagring)
 • Skummjölkspulver
 • Nötkött
 • Får- och getkött

Så mycket stöd kan du få

Lagring av mejeriprodukter

Produkt

Fast kostnad

Per dag avtalad lagring

Smör

9,83 euro/ton

0,43 euro/ton och dag

Ost*

15,57 euro/ton*

0,40 euro/ton och dag*

Skummjölkspulver

5,11 euro/ton

0,13 euro/ton och dag

*Sveriges kvot för maximal volym är på 792 ton. Om den totala volymen i ansökningarna om stöd överskrider 792 ton kommer stödet att minska. En procentuell neddragning görs då på samtliga ansökningar inom den aktuella ansökningsveckan (ansökningsveckorna infaller måndag till söndag under perioden 7 maj 2020 till 30 juni 2020).

Lagring av kött

Produkt

Lagringsperiod 90 dagar

Lagringsperiod 120 dagar

Lagringsperiod 150 dagar

Nötkött

1 008 euro/ton

1 033 euro/ton

1 058 euro/ton

Får- och getkött

866 euro/ton

890 euro/ton

915 euro/ton

Villkor för stödet

Villkor för lagring av smör

Smöret ska vara framställt av komjölk och ha sitt ursprung i EU. Det ska ha en lägsta mjölkfetthalt av 80 viktprocent, en högsta fettfri mjölktorrsubstans av 2 viktprocent och en högsta vattenhalt av 16 viktprocent.

 • Du kan bara få stöd om den avtalade lagringsperioden är mellan 90 och 180 dagar.
 • Minimikvantiteten per ansökan är 10 ton.
 • Smöret ska finnas i lager innan du lämnar in din ansökan.
 • Smöret ska ha tillverkats under de 60 dagar som föregår den första lagringsdagen eller den dag då du lämnade in ansökan.
 • Avtalad lagring ska avslutas dagen före utlagring.

Du kan ansöka om stödet från och med den 7 maj 2020 och som längst till och med den 30 juni 2020.

Villkor för lagring av ost

Osten ska ha sitt ursprung i EU. Den dag då lagringsavtalet börjar gälla ska osten uppfylla kravet på en mognadsperiod som i Sverige är två månader.

 • Osten som du sökt stöd för ska lagras hel i Sverige under en avtalsperiod på mellan 60 och 180 dagar och varje ansökan ska omfatta minst 500 kg.
 • Osten ska finnas i lager innan du lämnar in din ansökan.
 • Avtalad lagring ska avslutas dagen före utlagring.

Du kan ansöka om stödet från och med den 7 maj 2020 och som längst till och med den 30 juni 2020.

Villkor för lagring av skummjölkspulver

Du kan få stöd för lagring av skummjölkspulver som har sitt ursprung i EU. Skummjölkspulvret ska vara framställt av komjölk och innehålla högst 1,5 procent fett och 5 procent vatten samt ha en proteinhalt på minst 34 procent av fettfri torrsubstans.

 • Du kan bara få stöd om den avtalade lagringsperioden är mellan 90 och 180 dagar.
 • Minimikvantiteten per ansökan är 10 ton.
 • Skummjölkspulvret ska finnas i lager innan du lämnar in din ansökan.
 • Det ska ha tillverkats under de 60 dagar som föregår den första lagringsdagen eller den dag då du lämnade in ansökan.
 • Avtalad lagring ska avslutas dagen före utlagring.

Du kan ansöka om stödet från och med den 7 maj 2020 och som längst till och med den 30 juni 2020.

Villkor för lagring av nötkött

Du kan bara få stöd för lagring av nötkött som vid tidpunkten för slakt var åtta månader eller äldre. Djuret ska vara uppfött inom EU sedan åtminstone tre månader, och slaktats högst tio dagar före det datum då produkten inlagras. Köttet får inte komma från djur som nödslaktas.

 • Du kan bara få stöd för lagringsperioder på 90, 120 eller 150 dagar.
 • Minimikvantiteten per ansökan är 10 ton.
 • Köttet ska vara färskt eller kylt och inte inlagrat innan du lämnar in din ansökan.
 • Avtalad lagring ska avslutas dagen före utlagring.
 • Du ska ställa en säkerhet på 100 euro/ton när du lämnar in ansökan.

Du kan ansöka om stödet från och med den 7 maj 2020.

Villkor för lagring av får- och getkött

Du kan bara få stöd för lagring av får- och getkött som vid tidpunkten för slakt var yngre än tolv månader. Djuret ska vara uppfött inom EU sedan åtminstone två månader, och slaktats högst tio dagar före det datum då produkten inlagras. Köttet får inte komma från djur som nödslaktas.

 • Du kan bara få stöd för lagringsperioder på 90, 120 eller 150 dagar.
 • Minimikvantiteten per ansökan är 5 ton.
 • Köttet ska vara färskt eller kylt och inte inlagrat innan du lämnar in din ansökan.
 • Avtalad lagring ska avslutas den dag som föregår dagen för utlagring.
 • Du ska ställa en säkerhet på 100 euro/ton när du lämnar in ansökan.

Du kan ansöka om stödet från och med den 7 maj 2020.

Datum för ansökan

Du kan söka stödet från och med den 7 maj 2020. Det är EU som beslutar om när ansökningsperioden ska avbrytas. Perioden avbryts när de totala produktvolymerna som man kan söka stöd för är uppnådda.

För smör, ost och skummjölkspulver kommer ansökningsperioden vara som längst till och med 30 juni 2020.

Så söker du stödet

Du söker stödet på blankett. Det finns en blankett för varje produkt.

När du sökt stödet kommer vi att kontrollera din ansökan så att den stämmer med verkligheten. Jordbruksverket kommer också att genomföra vissa kontroller innan inlagring och innan utlagring av produkten.

Så söker du utbetalning

Du söker utbetalning på blankett. Du kan ansöka om utbetalning tidigast efter lagringsperiodens slut.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om stödet ska du vända dig till Jordbruksverket.

Senast uppdaterad: 2021-05-25