Logotyp Jordbruksverket

Ansök om att bilda leaderområde

Nu går det att ansöka om att bilda leaderområde, som är nästa steg i arbetet med att skapa nya leaderområden för perioden 2023‑2027.

Ansökan är öppen till och med den 15 oktober 2021.

Vem kan ansöka om att bilda leaderområde?

Leaderområden, kommuner, branschorganisationer eller andra lokala aktörer som samordnar processen med att skriva den lokala utvecklingsstrategin kan ansöka om att bilda leaderområde.

Så ansöker du om att bilda leaderområde

Sista dag att ansöka är den 15 oktober 2021.

Ändra inget i utvecklingsstrategin förrän Jordbruksverket kontaktat dig

För att Jordbruksverket ska ha rätt version samt att urvalskommittén ska prioritera leaderområden på rätt grunder får du inte ändra någonting i er utvecklingsstrategi från dess att du skickat in den till oss vid ansökan om att bilda leaderområde. Jordbruksverket kommer att kontakta dig när du får fortsätta att skriva i strategin, eller vid eventuella kompletteringar.

Du ansöker i vår e-tjänst Ansökan om att bilda leaderområde.

Du ska bifoga

  • lokal utvecklingsstrategi med tillhörande bilagor
  • avsiktsförklaringar – underlag som styrker att de kommuner som ingår i det lokala partnerskapet står bakom arbetet med att ta fram och skriva utvecklingsstrategin (avsiktsförklaring ska endast lämnas för de kommuner som inte lämnat avsiktsförklaring vid ansökan om det förberedande stödet)
  • fullmakt eller Intyg om firmatecknare.

Om ni under arbetet med utvecklingsstrategin valt att slå ihop er med ett annat utvecklingsområde ska ni skicka in en gemensam ansökan om att bilda leaderområde. En av er ska skicka in ansökan med er gemensamma strategi, geografi, avsiktsförklaringar och bilagor. Vi ser gärna att den som ansöker om bilda leaderområde även har en skrivelse eller en fullmakt från de områden som inte skickar in ansökan som styrker att de står bakom den gemensamma ansökan.

Inga fler ansökningstillfällen

Observera att det inte kommer att finnas fler ansökningstillfällen för att bilda nya leaderområden för perioden 2023–2027.

Kontakta oss

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om ansökan om att bilda leaderområde.