Förberedande stöd inom Leader

Nu är det förberedande stödet del 2 öppet. Detta stöd kan sökas av de som har blivit prioriterade av Jordbruksverket och är avsett för komplettering av utvecklingsstrategier och bildande av LAG.

Meddelandena om prioritering skickades ut till de prioriterade utvecklingsområdena i början av juni. Det är först när man har mottagit ett meddelande om prioritering som man kan söka det förberedande stödet.

Stödet öppnade den 3 juni 2022 och stänger den 31 juli 2022.

Så mycket stöd kan du få

Den totala budgeten för förberedande stödet del 1 och 2 är 45 miljoner kronor. Vi gör en rimlighetsbedömning av den specificerade budgeten som du lämnar in tillsammans med ansökan.

Villkor för stödet

De här villkoren gäller för stödet:

  • Du ska kunna finansiera minst 20 procent av budgeten på egen hand till dess att du får din slututbetalning.
  • Utvecklingsstrategin ska innehålla de obligatoriska delarna i vår mall för lokala utvecklingsstrategier som ska lämnas in i samband med ansökan om att starta leaderområde.
  • Du ska skicka in underlag (kontoutdrag eller inbetalningsbevis) som styrker att det finns övrig offentlig medfinansiering som motsvarar 33 procent av finansieringen. Det ska du göra i samband med ansökan om utbetalning.

Utgifter du kan få stöd för

Inom det förberedande stödet del 2 får du stöd för utgifter som krävs för att skriva klart utvecklingsstrategin och bilda LAG. Utgifter som inte krävs för att uppfylla dessa två delar kan du inte få stöd för. Utgifter som ska ingå i till exempel driften kan du alltså inte få stöd för genom det förberedande stödet.

Förberedande stöd ges inte till utgifter för bland annat

  • webbutveckling
  • utbildning av styrelse
  • föreläsare/kompetensutveckling
  • marknadsföring
  • kommunikationsstrategi/kommunikationsplan
  • teambuilding.

Ovanstående utgifter krävs inte för att skriva klart utvecklingsstrategin eller bilda LAG. De kommer i stället att ingå bland driftskostnaderna.

Kontakta oss

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om förberedande stödet.

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2022-04-20