Förberedande stöd inom Leader

Du kan få förberedande stöd för utgifter i samband med mobilisering och strategiskrivning.

Ansök om utbetalning

Ansökan om slututbetalning i det förberedande stödet är öppen fram till och med den 30 oktober.

När du ansöker om utbetalning för det förberedande stödet ska du ansöka om hela det beviljade beloppet. Om du exempelvis blivit beviljad 500 000 kronor i förberedande stöd, varav 335 000 kronor från Jordbruksverket och 165 000 kronor i övrigt offentligt stöd, ska du ansöka om hela beloppet på 500 000 kronor. Det gäller även om du fått en förskottsutbetalning.

För att Jordbruksverket ska ha rätt version samt att urvalskommittén ska prioritera leaderområden på rätt grunder får du inte ändra någonting i er utvecklingsstrategi från dess att du skickat in den till oss vid ansökan om att bilda leaderområde. Jordbruksverket kommer att kontakta dig när du får fortsätta att skriva i strategin, eller vid eventuella kompletteringar.

Ansök om förskottsutbetalning

Ansökan om förskottsutbetalning är öppen för dig som har fått ditt beslut om förberedande stöd. Om du ännu inte fått ditt beslut om förberedande stöd så kan du inte ansöka om förskott.

När du ansöker om förskott kan du få som högst 250 000 kronor, dock inte mer än 50 procent av det beviljade stödet från Jordbruksverket enligt ditt beslut om stöd.

Du kan söka förskottsutbetalning fram till och med den 30 oktober 2021.

Så mycket stöd kan du få

Den totala budgeten för förberedande stödet del 1 och 2 är 45 miljoner kronor. Vi gör en rimlighetsbedömning av den specificerade budgeten som du lämnar in tillsammans med ansökan.

Villkor för stödet

De här villkoren gäller för stödet:

  • Du ska kunna finansiera minst 20 procent av budgeten på egen hand till dess att du får din slututbetalning.
  • Utvecklingsstrategin ska innehålla en beskrivning av det geografiska område som omfattas av strategin. Den ska även innehålla de obligatoriska delarna i vår mall för lokala utvecklingsstrategier som ska lämnas in i samband med ansökan om att bilda leaderområde.
  • Du ska skicka in underlag (kontoutdrag eller inbetalningsbevis) som styrker att det finns övrig offentlig medfinansiering som motsvarar 33 procent av finansieringen. Det ska du göra i samband med ansökan om utbetalning.

Kontakta oss

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om förberedande stödet.

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast uppdaterad: 2021-09-07