Logotyp Jordbruksverket

Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014–2022

Det går inte längre att ansöka om stöd för perioden 2014-2022 och e‑tjänsten är stängd för nya ansökningar. Du kan fortfarande ansöka om utbetalning.

Pengarna kommer från fyra EU-fonder

Det fanns totalt cirka två miljarder kronor för att stärka Sveriges konkurrens­kraft genom lokalt ledd utveckling under perioden 2014–2020.

Pengarna för arbetet och projekten inom lokalt ledd utveckling har kommit från fyra EU-fonder:

  • landsbygdsfonden
  • havs- och fiskerifonden
  • socialfonden
  • regionala utvecklingsfonden.

Möjligheten att ansöka om stöd är stängd inom alla fyra fonder.

Kontakta Leaderkontoret om du har frågor

Vill du veta mer om Leader för perioden 2014–2022? Kontakta leaderkontoret i ditt leaderområde.