Starta leaderområde för 2023–2027

Den 15 september 2022 öppnade ansökan om att starta leaderområde för perioden 2023–2027. Sista dag att söka var den 15 oktober 2022 men du kan fortfarande komplettera vissa bilagor fram till den 1 april 2023.

Vem som kan söka

Det är bara de partnerskap som fått sina utvecklingsstrategier prioriterade av Jordbruksverket som kan ansöka om att starta leaderområde. Du som söker ska vara representant för leaderområdet.

Så söker du

Du söker i vår e-tjänst Ansökan om att starta leaderområde för Leader 2023–2027. E-tjänsten öppnade den 15 september. Sista dag att söka var den 15 oktober.

Observera att det inte kommer att finnas fler ansökningstillfällen för att starta leaderområden.

Vad som krävs vid ansökan

När du ansöker om att starta ett leaderområde ska du bifoga flera bilagor. Några av bilagorna är obligatoriska för att ansökan ska räknas som inkommen och några kan du skicka in i efterhand. Du kan inte få startbesked för ditt leaderområde förrän du skickat in samtliga bilagor.

Om det är möjligt önskar vi att du skickar in alla bilagor samtidigt, eller att du kompletterar med alla återstående bilagor vid ett tillfälle, i stället för att komplettera vid flera tillfällen.

Obligatoriska bilagor

De här bilagorna ska du ha skickat in senast den 15 oktober 2022 för att ansökan ska räknas som inkommen:

 • Lokal utvecklingsstrategi – strategin ska vara skriven enligt mallen för lokala utvecklingsstrategier
 • Finansieringsplan (bilaga 3)
 • Urvalskriterierna (bilaga 4)
 • Giltig fullmakt eller intyg om firmatecknare
 • Jordbruksverkets meddelande till er om prioritering

Tänk på att ha rätt EU-logotyp i strategin som du skickar in.

Bilagor som du kan skicka in i efterhand

De här bilagorna kan du skicka in i efterhand men senast den 1 april 2023:

 • Bilagor som kan ha ändrats sedan du skickade in ansökan om att bilda leaderområde
 • Föreningens styrelse och stadgar där följande uppgifter framgår:
  • Dokument som styrker bildandet av föreningen
  • Protokoll från konstituerande styrelsemöte
  • Underlag som styrker att styrelsens ledamöter är över 18 år, har geografisk spridning och att ingen sektor får ha mer än 49 procent av rösterna
  • Medlemsregister
  • Valberedningens sammansättning
  • Stadgarna ska ange antalet styrelseledamöter samt eventuella ersättare
 • Besluts- och arbetsordning eller delegationsordning
 • Medfinansieringsintyg

Anställningsbevis eller avtal om köpt tjänst av personal för minst två personer kan skickas in till Jordbruksverket senast fyra månader efter det datum då ni får ert startbeslut.

Den organisation som ska genomföra strategin ska skicka in ansökan

För att få ett startbeslut av Jordbruksverket måste ansökan vara registrerad på den organisation som ska genomföra strategin. Om den förening som ska genomföra strategin inte bildats till ansökningstillfället kan ansökan i stället skickas in av en annan organisation i partnerskapet. Innan vi kan ge ett startbesked måste ett byte av sökande genomföras så att rätt förening står som sökande. Bytet bör ske så snart som möjligt, dock senast den 1 april 2023.

Om ni byter förening eller byter namn på er nuvarande förening behöver ni nya fullmakter för att komma åt Jordbruksverkets IT-system.

Senare start för partnerskap som inte bildat sina föreningar innan ansökan

De partnerskap som inte har bildat sina föreningar senast den 15 oktober 2022 kommer att ha en senare start för Leader 2023–2027 eftersom det medför ytterligare systemtekniskt arbete hos oss. Vi beräknar att det systemtekniska arbetet tar några veckor från att kompletteringen har kommit in till oss.

Om ni ska byta namn på föreningen

Om ni ska behålla den nuvarande föreningen men byta namn till kommande period ska ni anmäla namnändringen till Skatteverket. Observera att namnändringen gäller hela föreningen, det vill säga att ert föreningsnamn kommer att ändras även för innevarande period.
Jordbruksverkets datasystem är baserade på organisationsnummer och ändringen kommer inte att påverka er på något sätt förutom att ni får ett nytt namn i våra datasystem.

När ert namnbyte har gått igenom hos Skatteverket ska ni meddela oss det via e-post.

Kontakta oss

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor om att starta leaderområde för Leader 2023–2027.

Senast granskad: 2022-08-03