Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Lokalt ledd utveckling i nästa programperiod

Nu förbereder Jordbruksverket nästa programperiod för lokalt ledd utveckling. När nästa programperiod startar ska allt vara förberett för att kunna starta upp åtgärder inom lokalt ledd utveckling. Det innebär att nya leaderområden ska vara etablerade och godkända och att det ska vara möjligt att söka stöd.

Nuvarande programperiod sträcker sig till 2020, men nästa programperiod för lokalt ledd utveckling är planerad att starta 2023 efter två så kallade förlängningsår. Inför den nya programperioden förbereder Jordbruksverket för att lokalt ledd utveckling ska finansieras av en fond, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Inget är dock beslutat än och flera fonder kan bli aktuella. Det kommer finnas möjlighet att genomföra flera av de satsningar som tidigare låg inom socialfonden, regionalfonden samt havs- och fiskerifonden inom jordbruksfonden. Det är därför viktigt att ta tillvara på de erfarenheter från flerfondsarbete som finns i nuvarande leaderområden.

Att etablera nya leaderområden är en lång process och vi väntar fortfarande på vissa politiska beslut, till exempel hur stor budgeten för perioden blir. Jordbruksverket arbetar nu med att förbereda för lokalt ledd utveckling i nästa programperiod. Det första steget är en intresseanmälan för att bilda leaderområde.

Intresseanmälan för att bilda leaderområde

Intresseanmälan för att bilda leaderområden inför den nya programperioden var öppen från och med den 18 juni till och med den 11 september 2020. Syftet med intresseanmälan är att Jordbruksverket ska kunna få en preliminär bild över arbetet med att ta fram kommande utvecklingsstrategier och nya leaderområden. Syftet är också att upprätta ett kontaktregister så att vi kan sprida information till er som arbetar med att ta fram lokala utvecklingsstrategier.

I nuvarande programperiod finns det 53 leaderområden där man jobbar med lokalt ledd utveckling. 48 av områdena är prioriterade och i de områdena kan man också söka EU-stöd till projekt.

Samarbeta inom områdena för att hitta gemensamma lösningar

Om ni har kännedom om att det lokalt finns parallella processer för att ta fram utvecklingsstrategier bör ni så snart som möjligt gå samman för att hitta lösningar på ett gemensamt fortsatt arbete. Om Jordbruksverket ser att parallella processer pågår när intresseanmälningar lämnas in kommer vi ta kontakt med de aktuella områden och uppmana till gemensamt fortsatt arbete.

Vi vet inte än hur budgeten för lokalt ledd utveckling kommer se ut inför nästa programperiod. Ambitionen är att få leader rikstäckande. För att få leader rikstäckande i kommande programperiod kan partnerskap gå samman, hjälpas åt att täcka de områden idag som inte är prioriterade och fundera över hur administrationen kan bli mer effektiv. Dessutom är det viktigt att representanter från fiskeri- och vattenbrukssektorn får möjlighet att delta i arbetet med områdenas utvecklingsstrategier och får göra sin röst hörd.

Nästa steg

När Jordbruksverket har fått in alla intresseanmälningar kommer vi att sammanställa hur arbetet med nya leaderområden ser ut runt om i landet. Vi kommer att kontakta partnerskapen om vi har några frågor om anmälan. Under hösten 2020 planerar vi att gå ut med mer information om arbetet med utvecklingsstrategier samt bjuda in till utbildningar i strategiskrivande. Fram till hösten 2021 kommer partnerskapen ha möjlighet skriva på sina strategier inför ansökan om att bilda leaderområde.

Kontakta oss

Har ni frågor om intresseanmälan eller vill veta mer om andra delar av förberedelserna för lokalt ledd utveckling i nästa programperiod kan ni kontakta Rickard Palmqvist på Jordbruksverket.

Senast uppdaterad: 2020-09-14