Logotyp Jordbruksverket

 Jordbrukarstöd som är helt finansierade av EU

Det finns några jordbrukarstöd som inte ingår i något av programmen och där pengarna kommer helt och hållet från EU. De brukar ibland kallas direktstöd.

De här jordbrukarstöden räknas som direktstöd:

  • gårdsstöd
  • förgröningsstöd
  • stöd till unga jordbrukare
  • nötkreatursstöd.

Syftet med stöden är att

  • stabilisera inkomsterna till lantbrukarna för att säkerställa att vi har tillräckligt med livsmedel
  • förbättra jordbrukets konkurrenskraft
  • se till att jordbruket drivs på ett hållbart sätt
  • bidra till att landskapen hålls öppna
  • gynna den biologiska mångfalden.

Stöden finns i alla EU-länder och de flesta villkoren bestäms gemensamt i EU.

Under 2014–2020 får Sverige cirka 4,9 miljarder euro i direktstöd från EU. 72 procent av EU:s jordbrukspolitiska budget går till direktstöden.

Du som söker de här stöden måste uppfylla vissa villkor. Det handlar framför allt om olika villkor för miljön.

Du söker direktstöd i e-tjänsten SAM Internet.

EU:s kommitté för direktstöd

EU:s kommitté för direktstöd och landsbygdsutveckling diskuterar bland annat bestämmelser för de olika direktstöden. Här finns dagordningen för nästa möte och de senaste mötesprotokollen.