Möteshandlingar från övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två gånger per år. Kommitténs uppgift är att se till att målen med programmet nås och att arbetet genomförs på ett effektivt sätt.

Möte den 30‑31 maj 2022

Utskick inför mötet

Handlingar från tidigare möten

Om du vill läsa protokoll och dokument från tidigare möten kan du kontakta kundtjänst eller registratorn.

Ring kundtjänst:

Mejla registratorn:

Senast granskad: 2022-04-29