Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Möteshandlingar för regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två till tre gånger per år. Du kan följa kommitténs arbete genom att läsa deras mötesprotokoll.

Möte den 7 oktober 2020

Möte den 23 april 2020

Bilagor

Möte den 24 oktober 2019

Bilagor

Om du vill läsa protokoll och dokument från tidigare möten kan du kontakta kundtjänst eller registratorn.

Senast uppdaterad: 2020-09-23