Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Möteshandlingar för regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling

Hitta på sidan

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två till tre gånger per år. Du kan följa kommitténs arbete genom att läsa deras mötesprotokoll.

Senast uppdaterad: 2021-03-04