Startstöd 2023‑2027

Det finns förslag på hur startstödet kommer att vara från år 2023. Eftersom förslaget ännu inte är godkänt av EU-kommissionen kan det bli ändringar.

Syftet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruksverksamhet. Stödet ska främja generationsskiften.

Kommande startstöd kommer att likna dagens stöd i landsbygdsprogrammet. Stödet har förenklats genom att ett antal villkor har tagits bort. Exempelvis har kravet på utbildning utöver gymnasiekompetens tagits bort. Det nya kravet är minst gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning, eller arbetslivserfarenhet inom jordbruk-, trädgård- eller rennäring från motsvarande 12 månaders heltidsarbete.

Så mycket stöd kan du få

Du får stödet som en startpremie:

  • 150 000 kronor om produktions­potentialen motsvarar ett halvtidsarbete på minst 860 timmar
  • 300 000 kronor om produktions­potentialen motsvarar ett heltidsarbete på minst 1 720 timmar.

Beloppet betalas ut i två delutbetalningar.

Senast uppdaterad: 2022-07-06