Djurvälfärdsersättningar 2023‑2027

Det finns förslag på hur djurvälfärdsersättningarna kommer att vara från år 2023. Eftersom förslaget ännu inte är godkänt av EU-kommissionen kan det bli ändringar.

Djurvälfärdsersättning för får

Syftet är att förbättra djurvälfärden hos får som hålls för livsmedelsproduktion.

Du får ersättning per djurenhet för insatser som förbättrar djurvälfärden.

Ett åtagande krävs som varar 1 år. Du måste ha minst 1 djurenhet i din ansökan om åtagande. Djur som ger rätt till ersättning är får som används i avel eller är äldre än 1 år.

Planerad ersättning är 1 750 kronor per djurenhet. 1 djurenhet är 5 får. Den planerade ersättningsnivån per djurenhet sänks jämfört med i dag, men eftersom antalet djur per djurenhet ändras från 7 får till 5 får, blir dock den planerade ersättningen per djur högre.

Med undantag för att den planerade ersättningsnivån per djur höjs och att det kommer att krävas 2 träckprovtagningar per år, är djurvälfärdsersättningen för får oförändrad jämfört med hur den är i dag.

Djurvälfärdsersättning för kor

Syftet är att förbättra djurvälfärden hos mjölkkor som hålls för livsmedels­produktion.

Du får ersättning per djurenhet för insatser som ökar klövvården, vilket ger en bättre klövhälsa. Mjölkkor och kvigor som är över 24 månader sista ansökningsdag är stödberättigande.

Ett åtagande krävs som varar 1 år.

Planerad ersättning är 300 kronor per djurenhet. 1 ko eller kviga över 24 månader motsvarar 1 djurenhet. Den planerade ersättningsnivån per djurenhet höjs jämfört med idag.

Med undantag för höjning av den planerade ersättningsnivån är djurvälfärdsersättningen för kor oförändrad jämfört med hur den är i dag.

Djurvälfärdsersättning för suggor

Syftet är att förbättra djurvälfärden hos suggor som hålls för livsmedelsproduktion.

Du får ersättning för suggor eller betäckta gyltor per djurenhet för insatser som förbättrar djurvälfärden inom smågrisproduktion.

Ett åtagande krävs som varar 1 år.

Planerad ersättning är 2 100 kronor per djurenhet. 1 sugga eller betäckt gylta motsvarar 0,5 djurenheter. Den planerade ersättningsnivån per djurenhet höjs jämfört med i dag.

Med undantag för höjning av den planerade ersättningsnivån är djurvälfärdsersättningen för suggor oförändrad jämfört med hur den är i dag.

Senast uppdaterad: 2022-04-12