Djurvälfärdsersättningar 2023‑2027

Här finns en kort sammanfattning hur djurvälfärdsersättningarna kommer att vara från år 2023.

Viktiga nyheter för 2023 finns under respektive ersättning.

Djurvälfärdsersättning för får

Djurvälfärdsersättningen för får finns för att förbättra djurvälfärden hos får som hålls för livsmedelsproduktion.

Viktiga nyheter 2023

Det här är nytt från år 2023:

  • Den planerade ersättningsnivån per djurenhet sänks jämfört med i dag men eftersom antalet djur per djurenhet ändras från 7 får till 5 får blir ersättningen per djur högre.
  • Det kommer att krävas 2 träckprovtagningar per år.

Det kan du få ersättning för

Du får ersättning per djurenhet för sådant som förbättrar djurvälfärden.

För att få ersättning behöver du ha ett 1-årigt åtagande.

Du måste ha minst 1 djurenhet i din ansökan om åtagande. Djur som ger rätt till ersättning är får som används i avel eller är äldre än 1 år.

Så mycket pengar kan du få

Planerad ersättning är 1 750 kronor per djurenhet. 1 djurenhet är 5 får.

Djurvälfärdsersättning för mjölkkor

Djurvälfärdsersättningen för kor finns för att förbättra djurvälfärden hos mjölkkor som hålls för livsmedels­produktion.

Viktiga nyheter 2023

Ersättningsnivån per djurenhet höjs jämfört med i dag från 220 kronor till 300 kronor.

Det kan du få ersättning för

Du får ersättning per djurenhet för sådant som ökar klövvården, vilket ger en bättre klövhälsa.

Djur som ger rätt till ersättning är mjölkkor och kvigor som är över 24 månader sista ansökningsdag.

För att få ersättningen behöver du ha ett 1-årigt åtagande.

Så mycket pengar kan du få

Planerad ersättning är 300 kronor per djurenhet. 1 ko eller kviga över 24 månader motsvarar 1 djurenhet.

Djurvälfärdsersättning för suggor

Djurvälfärdsersättningen för suggor finns för att förbättra djurvälfärden hos suggor som hålls för livsmedelsproduktion.

Viktiga nyheter 2023

Ersättningsnivån per djurenhet höjs jämfört med i dag från 2 000 kronor till 2 100 kronor.

Det kan du få ersättning för

Du får ersättning per djurenhet för suggor eller betäckta gyltor för sådant som förbättrar djurvälfärden inom smågrisproduktion.

För att få ersättningen behöver du ha ett 1-årigt åtagande.

Så mycket pengar kan du få

Planerad ersättning är 2 100 kronor per djurenhet. 1 sugga eller betäckt gylta motsvarar 0,5 djurenheter.

Senast granskad: 2022-10-17