Miljöersättning för hotade husdjursraser

Här finns en kort sammanfattning hur ersättningen för hotade husdjursraser kommer att vara från år 2023.

Ersättningen ska bidra till att stimulera och underlätta för djurägare att ha hotade husdjursraser.

Viktiga nyheter 2023

Hotade raser av fjäderfän kommer att ingå i ersättningen: blekingeanka, svensk gul anka, svensk blå anka, svensk myskanka, skånegås, ölandsgås, bohuslän-dals svarthöna, bjurholmshöna, gotlandshöna, hedemorahöna, kindahöna, gammelsvensk dvärghöna, svensk dvärghöna, orusthöna, skånsk blommehöna, åsbohöna, ölandshöna, öländsk dvärghöna och fiftyfive flowery.

Den planerade ersättningen för nötkreatur höjs från dagens 1 450 kronor per djurenhet till 2 000 kronor per djurenhet.

Från 2023 finns krav på att det ska finnas en erkänd avelsorganisation för de hotade husdjursraser som berättigar till ersättning. I nuläget är det ingen rasbevarande förening som är erkänd avelsorganisation. Jordbruksverket arbetar tillsammans med föreningarna för att alla som berörs omgående ska få erkännande som avelsorganisationer, enligt de kriterier som EU har satt upp. Detta arbete kommer dock inte vara klart till dess att SAM-ansökan öppnar. Om din förening inte har fått ett erkännande som avelsorganisation vid tidpunkten för din ansökan, kommer Jordbruksverket vid handläggning av din ansökan att stämma av härstamningsuppgifter mot den förening som ansvarar för härstamningskontrollen idag.

Det här kan du få ersättning för

Du får ett årligt belopp per djurenhet för renrasiga djur av utpekade hotade husdjursraser. De djurarter som omfattas är nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfän.

För fjäderfän får du ersättningen som ett årligt belopp per genbank om du håller hotade raser.

Du behöver ha ett 5-årigt åtagande.

Så mycket pengar kan du få

Planerad ersättning:

  • getter 1 450 kronor per djurenhet
  • svin 2 050 kronor per djurenhet
  • nötkreatur 2 000 kronor per djurenhet
  • får 1 450 kronor per djurenhet
  • fjäderfän 1 000 kronor per genbank.

Senast granskad: 2022-10-17