Upphandling: Samordna och genom­föra arbetsmiljö­strategin för jordbruks- och trädgårds­näringen

Nu finns det möjlighet att lämna anbud på en upphandling där upp­draget handlar om att sam­ordna och genom­föra flera olika aktivi­teter i arbetsmiljö­strategin med syftet att skapa beteende­förändring som leder till färre arbets­skador, arbets­sjukdomar och bättre psykisk hälsa inom jordbruks- och trädgårds­näringen.

För att komma åt upphandlingsdokumenten måste du skapa ett kostnadsfritt konto i Tendsign.

Bakgrund

Regeringen gav i november 2021 Jordbruksverket i uppdrag att ta fram och påbörja genomförandet av en strategi för att minska olycksriskerna och förbättra arbetsmiljön inom jordbruket och trädgårdsnäringen.

Så lämnar du anbud på upphandlingen

Detta är ett EU-finansierat projekt som upphandlas. Det innebär att det är Jordbruksverket som ansöker om projektstöd och inom projektet upphandlar en aktör som genomför uppdraget. Den aktör som vinner upphandlingen kommer att ingå avtal med Jordbruksverket. I avtalet framgår aktörens åtaganden, skyldigheter med mera.

Till skillnad från en utlysning ska inte den vinnande aktören ansöka om delutbetalningar hos myndigheten. I stället ska aktören fakturera Jordbruksverket som i sin tur ansöker om utbetalning av EU-medel.

Du hittar alla förutsättningar och krav i upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag är den 17 april 2024.

Har du frågor om upphandlingen?

I Tendsign kommer du även åt funktionen Frågor & svar. Det är endast där som du kan ställa frågor om upphandlingen. Vi får inte svara på frågor via e-post eller telefon. Det är för att alla leverantörer ska få samma information samtidigt och för att upphandlingen ska vara öppen och transparent.

Om du vill veta mer lagen om offentlig upphandling och Jordbruksverkets egna upphandlingar kan du läsa mer på vår sida med allmän information om upphandlingar.

Senast granskad: 2024-01-11

Till toppen