Logotyp Jordbruksverket

Förvärvstillstånd

Om du har köpt eller fått en lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd hos länsstyrelsen. Jordbruksverket har blanketten som du behöver för att söka tillståndet.

Så söker du förvärvstillstånd

Du ansöker om förvärvstillstånd hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. För att ansöka behöver du en särskild blankett som du laddar ner från vår webbplats. Sedan betalar du en avgift och skickar din ansökan till länsstyrelsen.

Steg 1: Ladda ner rätt blankett från Jordbruksverket

Välj blankett utifrån om du är en fysisk person (privatperson eller enskild firma) eller en juridisk person (exempelvis ett företag eller en förening) som ska äga fastigheten.

Steg 2: Skriv din ansökan

Fyll i blanketten som du har laddat ner. Bifoga även en bestyrkt kopia av förvärvshandlingen, till exempel köpekontrakt eller gåvobrev.

I några situationer kan du behöva bifoga fler handlingar:

 • Om ett ombud har undertecknat förvärvshandlingen: Skicka med en kopia av fullmakten för ombudet.
 • Om ett dödsbo överlåter fastigheten: Skicka med en kopia av bouppteckningen.
 • Om en juridisk person förvärvar fastigheten: Skicka med registreringsbevis och bolagsordning, eller motsvarande dokument där firmatecknare och bolagets verksamhet framgår.

Steg 3: Betala avgift till länsstyrelsen

För att få din ansökan prövad behöver du oftast betala en avgift till länsstyrelsen. Länsstyrelsen påbörjar handläggningen först efter att du har betalat avgiften.

Så mycket ska du betala:

 • För fysiska personer som köper en fastighet inom glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som köper en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.
 • För juridiska personer som köper en fastighet från fysisk person eller dödsbo är avgiften 7 100 kronor om fastigheten är värd 20 miljoner kronor eller mindre. Om den är värd mer än 20 miljoner kronor blir avgiften 15 900 kronor.

Steg 4: Skicka ansökan till länsstyrelsen via mejl eller brev

Skicka in ansökan genom att mejla den till din länsstyrelse. Du kan också skicka den via brev.

Hitta bankgironummer och kontaktuppgifter till länsstyrelsen

Du hittar din länsstyrelses bankgironummer, mejladress och adress på deras webbsida om förvärvstillstånd. Så här hittar du webbsidan:

 1. Gå in på lansstyrelsen.se.
 2. Välj den länsstyrelse som ligger i samma län som den aktuella fastigheten.
 3. Sök på ”förvärv av lantbruksfastighet” och klicka på länken till webbsidan i sökresultatet.

Tillståndet behövs bara i vissa fall

Om du har köpt eller fått en lantbruksfastighet kan du behöva förvärvstillstånd, men bara i vissa fall. Det gäller till exempel om fastigheten ligger i glesbygd eller i ett omarronderingsområde.

Reglerna för när förvärvstillstånd behövs är olika för fysiska personer (privatperson eller enskild firma) och juridiska personer (exempelvis ett företag eller en förening). Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för just dig.

Fysisk person

Som fysisk person behöver du bara söka förvärvstillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller i ett omarronderingsområde.

Det finns dock undantag från denna regel. Du behöver inte tillstånd om

 • du redan äger en del av fastigheten
 • du får fastigheten genom arv, bodelning eller testamente
 • du har tagit över fastigheten av en förälder, mor- eller farförälder, make eller maka
 • du har köpt en fastighet i glesbygd som inte ingår i ett omarronderingsområde, samt att du sedan minst ett år har varit folkbokförd i ett glesbygdsområde inom samma kommun där fastigheten är belägen.

Juridisk person

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som

 • ägs av en fysisk person eller ett dödsbo
 • ägs av en annan juridisk person och fastigheten ligger i glesbygd eller i ett omarronderingsområde.

För att få tillstånd i de här fallen finns det särskilda villkor som juridiska personer måste uppfylla. Det finns också en del undantag från reglerna. Kontakta länsstyrelsen om du vill veta vad som gäller i din specifika situation.

Se om din fastighet ligger i ett glesbygdsområde eller omarronderingsområde

Vilka områden räknas som glesbygd eller omarronderingsområden? Det kan du se i jordförvärvsförordningen. I slutet av förordningen finns en lista över glesbygds­områden och omarronderings­områden i olika kommuner.

Kontakta länsstyrelsen om du har frågor

Vill du veta mer om förvärvstillstånd? Hör av dig till länsstyrelsen i länet där fastigheten ligger. De kan till exempel svara på

 • om du behöver förvärvstillstånd eller inte
 • om din fastighet ligger i glesbygd eller i ett omarronderingsområde
 • vad det kostar att ansöka och var pengarna ska betalas in.

Frågor och svar

Varför måste jag söka förvärvstillstånd?

I Sverige har vi en lag om förvärv av lantbruks­fastigheter, jordförvärvslagen. Det är den lagen som säger att du behöver söka tillstånd när du tar över en lantbruks­fastighet. Syftet med lagen är att

 • få fler att bo och sysselsätta sig i glesbygds­områden
 • bevara balansen i markinnehavet mellan fysiska och juridiska personer.

När du söker förvärvstillstånd kontrollerar länsstyrelsen (eller i vissa fall Jordbruksverket) om ditt förvärv följer lagstiftningen. På så sätt säkerställer man att syftet med lagen uppfylls.