Fortbildning av rådgivare

Här hittar du information om insatser för att stärka kompetensen ytterligare hos landets rådgivare.

Oberoende fortbildning av rådgivare

Jordbruksverket konstaterade i en rapport från 2018 att kunskapen är förhållandevis låg hos rådgivarna när det gäller digitala tjänster, även hos de mer specialiserade rådgivningsorganisationerna. Det saknas idag oberoende rådgivning inom flera områden.

För att stärka kompetensen hos rådgivarna har vi upphandlat 27 leverantörer som anordnar fortbildningar inom olika ämnesområden, som till exempel

  • fortbildning inom strategisk ledning och förändrad rådgivningsmetodik
  • djurvälfärd
  • kort livsmedelskedja
  • digitala verktyg.

Vi hoppas att dessa fortbildningsinsatser leder till att rådgivarnas kompetens kan breddas ytterligare med ny kunskap som sprids vidare till landets primärproducenter.

Instruktionsmoduler för utbildningskonceptet Strategisk företagsledning

Jordbruksverket har upphandlat en leverantör som ska ta fram instruktionsmoduler för framtida kursledare i utbildningskonceptet Strategisk företagsledning.

Konceptet bygger på att utveckla helheten i företagsledning för yrkesverksamma företagare för att skapa mer hållbara och utvecklande företag som stärker sin konkurrensposition oavsett marknad.

Leveransen kommer att bestå av dels kursmaterial i form av föreläsningsmaterial och dels kortare filmer som kommer att finnas tillgänglig på Agriwise webbplats när projektet är färdigt.

Senast uppdaterad: 2022-04-28