Studieresor för ökad konkurrenskraft

Studieresor för att stärka kompetensen ytterligare hos landets primärproducenter inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. Projektet är avslutat.

Studieresor

Jordbruksverket bedömer att det finns ett behov hos näringen av att inhämta ny kunskap på ett mer praktiskt sätt.

Jordbruksverket har därför upphandlat 21 leverantörer som arrangerar studieresor för primärproducenter. Detta kommer att leda till att primärproducenter får ökad praktisk kunskap som kan implementeras inom den egna verksamheten och därmed stärka konkurrenskraften och på sikt öka lönsamheten. Fokus på dessa studieresor är den svenska livsmedelsstrategin och att studieresorna ska bidra till att nå mål i livsmedelsstrategin.

Vi hoppas att dessa fortbildningsinsatser leder till att primärproducenternas kompetens kan breddas ytterligare med ny kunskap.

Senast granskad: 2023-04-25