Logotyp Jordbruksverket

Ledarskapsutbildning för företagare inom jordbruk, trädgård och rennäring

Vill du bli bättre på att leda din verksamhet, dig själv och dina medarbetare? Då har vi en utbildning för dig som har ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag.

Vem är utbildningen till för?

Utbildningarna är till för dig som idag är företagsledare och som får din huvudsakliga inkomst från företaget eller har anställd personal.

Vad ingår i utbildningen?

Det finns utbildningar av olika längd:

 • endagsutbildning, 8 timmar
 • flerdagarsutbildning under en månad, totalt 16 timmar
 • flerdagarsutbildning under 3–6 månader, totalt 48 timmar.

Beroende på utbildningens längd ingår allt eller delar av följande innehåll.

Självledarskap och självkännedom:

 • bli medveten om dina styrkor, svagheter och hur du reagerar vid stress
 • hantera olika värderingar, målsättningar och konflikter.

Ledarskapsstilar:

 • bli medveten om olika ledarskapsstilar och situationsanpassat ledarskap.

Leda företaget:

 • formulera och kommunicera företagets vision och affärsidé
 • sätta mål (exempelvis SMART som står för specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt)
 • ta fram och följa upp relevanta mått och nyckeltal
 • arbeta med strategisk planering.

Gruppers utveckling:

 • få insikt i olika faser i en grupps utveckling och förståelse för behovet av olika ledarstilar kopplat till detta
 • få förståelse för vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling av gruppdynamiken.

Kommunikation:

 • få kunskap i hur kommunikation kan leda till handling, engagemang och delaktighet
 • ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt.

Anmälan till utbildningen

Jordbruksverket har skrivit avtal med flera företag och organisationer runt om i landet som erbjuder ledarskapsutbildningar. Kontakta dem om du är intresserad eller vill ha mer information.

Kontaktuppgifter

Län

Företag och organisation

Kontakt

Skåne och Blekinge

Hushållningssällskapet

Linda Åkesson

0733‑31 04 34

Kalmar, Kronoberg,

Jönköping, Gotland

och Östergötland

Hushållningssällskapet

Linda Åkesson

0733‑31 04 34

Västra Götaland,

Värmland och Halland

Växa Sverige

Fredrik von Unge

0702‑98 11 95

Örebro, Södermanland,

Västmanland, Uppsala,

Stockholm, Gävleborg

och Dalarna

ViljaLysa AB

Elisabeth Andersson Brinckmann

0708‑51 04 32

Jämtland, Västernorrland,

Västerbotten

och Norrbotten

M Simonsson AB

Marie Simonsson

0706‑40 59 60

Du kanske också är intresserad av det här