Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Rådgivning till besöksnäring med mathantering

Driver du en besöksanläggning på landsbygden som har någon form av mathantering? Vi erbjuder subventionerade rådgivningstjänster som kan bidra till att utveckla din verksamhet.

Vem är rådgivningen till för?

Rådgivningen vänder sig till verksamheter inom besöksnäringen som har någon slags mathantering och som befinner sig på landsbygden.

Detta kan rådgivarna hjälpa till med

Rådgivningen delas upp i två olika delar:

  • rådgivning för företags-, affärs- och anläggningsutveckling
  • rådgivning för utveckling av det lokala värdskapet.

Du som är företagare eller verksamhetsledare kan välja den rådgivare som erbjuder de rådgivningstjänster som du har behov av. Rådgivaren kommer att analysera nuläget i din verksamhet och identifiera åtgärder som utvecklar den. Rådgivaren kan även erbjuda lösningsförslag på utmaningar som du har i din verksamhet.

Välj rådgivare utifrån geografisk tillgänglighet och de temaområden nedan som du har rådgivningsbehov av.

Rådgivning för företags-, affärs-, och anläggningsutveckling


HS Skåne

HS Jön

köping

Pivot

analys

Tjugoett­-

konsulten

Genomförbarhetsstudier av investeringar

X

X


X

Företags- och marknadsanalyser

X

X

X

X

Konceptutveckling, samt positionering

X

X

X

X

Marknadsföring (inkl. Corporate identity)

X

X

X

X

Prissättning och prisoptimering

X

XHållbarhetsarbete och miljöanpassning (inkl. CSR)

X

X

X

X

Användning av lokal identitet och mattradition

X

X

X

X

Digitalisering och virtual reality

X

X

X

X

Kvalitets- och effektivitetsmanagementX


Medarbetarmanagement

X


X

X

Anläggningsutveckling (facility management)

X

X

X

X

Generationsskifte

X

X


X

Internationalisering
X

Företagssammanslutningar inkl. Cluster management

X

X

X

X

Rådgivning för utveckling av det lokala värdskapet


HS Skåne

HS Jönköping

Tjugoett-

konsulten

Utveckling av koncept, inköp och erbjudande av lokala råvaror och produkter inom mat och dryck

X

X


Kartläggning underleverantörer av lokal och regional mat och dryck

X

X


Lokalt värdskap: lokal identitet och värdet att lyfta fram lokal och regiontypisk mat och dryck

X

X

X

Annan rådgivning utifrån värdskap, service och bemötande som är kopplade till matkultur

X

X

X

Seder och bruk kopplade till bemötande, mat och dryck

X

X


Traditionell matkultur

X

X


Matchmaking med lokala mat- och dryckesproducenter

X

X


Gastronomiska regionala och lokala menyer

X

X


Gästupplevelsen av en lokal identitet och ett lokalt värdskap

X

X

X

Satsning på subventionerad rådgivning

Jordbruksverket har avsatt 3,9 miljoner kronor för subventionerad rådgivning. Syftet med rådgivningen är att etablerade verksamheter inom besöksnäringen ska utveckla exempelvis sin anläggning, produktkvalitet, service, affärskoncept, marknadsföring eller sitt värdskap. Rådgivningen är del av den svenska livsmedelsstrategin.

Du som företagare betalar 30 procent av rådgivningskostnaderna och landsbygdsprogrammet står för resterande 70 procent, baserat på en minsta timkostnad.

Kontakta rådgivarna för mer information

Jordbruksverket har skrivit avtal med sex företag och organisationer i olika delar av landet. En lista med kontaktuppgifter finns nedan. Observera att regionangivelsen enbart anger var rådgivaren huvudsakligen är verksam. Varje företag eller organisation får i princip ge rådgivning över hela landet.

Kontaktuppgifter

Huvudsakligen verksam i

Företag och organisationer

Kontakt

Skåne

Hushållningssällskapet Skåne

Annika Jönsson, 010‑476 20 10
annika.jonsson@hushallningssallskapet.se

Jönköpings län

Hushållningssällskapet Jönköping

Nicklas Bengtsson, 070‑964 30 08
nicklas.bengtsson@hushallningssallskapet.se

Norrland, Jönköping, Östergötland, Södermanland

Pivotanalys AB

Lennart Ruder, 076‑780 93 70
lennart@pivotanalys.se

Småland, Östergötland

Tjugoettkonsulten AB

Christina Torstensson, 070‑634 34 15
tjugoettkonsulten@gmail.com

Senast uppdaterad: 2019-12-11