Rådgivning till byggnadsinvesteringar

Du som är lantbrukare kan vid byggnadsinvesteringar få rådgivning av en samlad grupp med olika kompetenser. Vi erbjuder rådgivning och du betalar bara 30 procent av kostnaden.

Vem är rådgivningen till för?

Rådgivningen vänder sig till dig som vill utföra en byggnadsinvestering inom något av följande produktionsområden:

  • mjölk
  • ägg
  • kyckling
  • nötkreatur
  • får
  • get
  • gris
  • kalkon.

Ett krav är att ditt lantbruksföretag har ambitionen att efter byggnationen sysselsätta minst en årsarbetskraft eller ge en arbetsinkomst på minst 400 000 kronor inklusive sociala avgifter.

Detta kan rådgivarna hjälpa till med

Rådgivningen är uppdelad i en förstudiefas och en genomförandefas. Förstudiefasen består av nulägesanalys, bedömningar, planeringsmoment som inkluderar bland annat planlösning och driftskalkylering, komplettering av kompetenser samt kontakter med myndigheter och planering inför förprövning.

Genomförandefasen inkluderar bland annat byggmöten, hantering av avvikelser, besiktningar och uppstartsplanering. I båda faserna måste minst två av kompetenserna som nämns nedan vara delaktiga.

Satsning på subventionerad rådgivning

Jordbruksverket har avsatt 5 miljoner kronor för rådgivning till bygginvesteringar. Syftet med rådgivningen är att du som lantbrukare ska få rådgivning av en samlad grupp med olika kompetenser. Det kan vara byggkompetens, produktions- och processkompetens, ekonomi, juridik, smittskydd och djurvälfärd samt erfarenhet från annan lantbrukare som har genomfört liknande investering.

Rådgivningen avser hela företagets verksamhet som berörs av investeringen. All rådgivning är oberoende, vilket innebär att rådgivningsföretagen inte får ha vinstintresse i exempelvis en produkt eller produktionsmodell som kan påverka ditt val som lantbrukare.

Du som företagare betalar 30 procent av rådgivningskostnaden och landsbygdsprogrammet står för resterande 70 procent.

Kontakta rådgivarna för mer information

Jordbruksverket har skrivit avtal med företag och organisationer som organiserar byggnadsrådgivning. Rådgivningen kan utföras i hela landet.

Agrosolution i Sverige AB, Gunnar A Johansson

Hushållningssällskapet Service AB

Sofia Lindman Larsson

Sofia Hedlund

Ludvig & Co, Eva Blomdahl

Växa Sverige, Rebecka Asplund

Senast uppdaterad: 2022-11-23