Styrelseutbildning för trädgårds- och lantbruksföretag

En utbildning för dig som funderar på att ge ditt företag ett mer styrelselikt ägande. Utbildningen är till viss del finansierad av landsbygdsprogrammet.

Tycker du att företagets lönsamhet, styrning och framtida strategi behöver utvecklas? Behöver du få in ny kompetens i företaget eller behöver ditt företag få nya idéer hur företaget kan skötas? Vet du vad du vill med företagandet och ägandet? Då kan en styrelseutbildning vara en utmärkt lösning.

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen syftar till att skapa förståelse för:

  • Ägardirektiv: Nyttan med ägardirektiv, vad det ska innehålla, processen hur man tar fram ett ägardirektiv och hur det underhålls.
  • Företagets långsiktiga inriktning: Hur styrelsen skapar förutsättningar för företagets långsiktiga inriktning, hur man genomför ett bra strategiarbete, hur man tar fram en affärsidé och hur den ska användas. Vem som utarbetar affärsplanen och dess struktur, styrelsens ansvar för kapitaluppbyggnaden i företaget.
  • Styrelsens arbete: Styrelsens ansvarsområde, storlek och sammansättning samt dess skyldigheter och rättigheter.

Utbildningen omfattar cirka 20 timmar fördelat på flera tillfällen. Hemuppgifter och kunskapstest ingår.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen är till för dig som idag bedriver ett ägarlett företag eller funderar på att ändra din ledarstruktur till ett mer styrelselikt ägande.

Företag inom hästnäringen kan inte ta del av denna utbildning.

Kostnader för utbildningen

Utbildningen finansieras till viss del av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via det svenska landsbygdsprogrammet. Kontakta företaget som organiserar utbildningen i ditt område för mer information om kostnader.

Anmälan till utbildningen

Jordbruksverket har skrivit avtal med flera företag och organisationer runt om i landet som erbjuder styrelseutbildningar. Kontakta dem om du är intresserad eller vill ha mer information.

Kontaktuppgifter

Län

Företag och organisationer

Kontaktperson

Skåne och Blekinge

Hushållningssällskapet

Linda Åkesson

073‑331 04 34


Kalmar, Kronoberg, Jönköping,

Gotland och Östergötland

Hushållningssällskapet

Linda Åkesson
073‑331 04 34

Västra Götaland, Värmland

och Halland

Hushållningssällskapet

Susanne Paulsson

070‑544 17 01

Örebro, Södermanland, Västmanland,

Uppsala, Stockholm, Gävleborg

och Dalarna

ViljaLysa AB

Elisabeth Andersson Brinckmann

070‑851 04 32

Jämtland, Västernorrland, Västerbotten

och Norrbottens län

M Simonsson AB

Marie Simonsson

070‑640 59 60

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2022-05-03