Kommande ändringar av artlistningar – så kan du hålla dig uppdaterad

Under 2023 börjar nya listningar för hotade arter att gälla. De flesta börjar gälla den 23 februari 2023. Listningarna beslutades under CITES-konventionens möte i november 2022 där Sverige representerades av bland annat Jordbruksverket.

Förändringarna påverkar dig som exempelvis för in, importerar eller handlar med levande djur, djurprodukter, träslag, växter och växtprodukter. Listningarna gäller alla – från privatpersoner och hobbyföreningar till forskare och kommersiella verksamheter.

De nya listningarna innebär att fler arter kräver import- och exporttillstånd, bland annat

  • träslag som Cumaru (Dipteryx spp) och Ipé (Handroanthus spp, Rseodendron spp och Tabebuia spp)
  • växter som rosenrot (Rhodiola spp)
  • amfibier som glasgrodor (Centrolenidae spp)
  • reptiler så som amerikanska mysksköldpaddor (Sternotherus spp)
  • marina arter som sjögurkor (Thelenota spp).

Inom EU pågår nu arbete med att uppdatera EU-lagstiftningen för att komplettera med de nya listningarna. Under tiden EU uppdaterar förordningen gäller CITES-konventionen i enlighet med de beslut som börjar gälla den 23 februari. Ändringarna i EU-förordningen förväntas träda i kraft i mitten av april 2023. Vi uppdaterar därför vår webbplats med information om artlistningarnas ikraftträdande kontinuerligt.

Det är viktigt att notera att alla artlistningar inte träder i kraft samtidigt. Vissa arter kan ha senare ikraftträdandedatum eller särskilda regler för import och export. Därför är det viktigt att du fortsätter att hålla dig uppdaterad här på vår webbplats och via information som publiceras av CITES-sekretariatet.

Här finns information om de nya listningarna, vilka typer av produkter som omfattas och deras exakta ikraftträdandedatum. Informationen är på engelska.

Här hittar du mer information om vad som krävs för att handla med utrotningshotade arter.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har några frågor eller behöver mer information om hur listningsändringarna påverkar dig kan du kontakta oss via e-post. Du kan också ringa till oss via kundtjänst måndagar, onsdagar och torsdagar klockan 8.30–11.30.

Senast granskad: 2023-01-27