Logotyp Jordbruksverket

Arkiv för dispenser för växtskyddsmedel

Under tidigare odlingssäsonger fick flera växtskyddsmedel användas tillfälligt under särskilda villkor. Besluten har fattats av Kemikalieinspektionen och har aviserats här på webbplatsen. På den här sidan hittar ni tillfälliga dispenser som har godkänts under de senaste åren.

Beviljade dispenser 2023

Raptol (5351) – mot trips – jordgubbar

Kemikalieinspektionen har valt att bevilja LRF:s ansökan om dispens för växtskyddsmedlet Raptol med reg. nr 5351 mot trips i odlingar av jordgubbar i fält och tunnel.

Dispensen gäller från och med 6 juni 2023 fram till 31 augusti 2023.

Användningsvillkor

Jordgubbar
 • Var/Område: Fält & tunnel
 • Användningsområde: Mot trips
 • Behandlingsmetod: Bomspruta (i tunnel också handhållen spruta)
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 51-75
 • Max antal behandlingar per år: 2 under dispensperioden
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 3
 • Max dos per behandling (produkt): 6 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 27,5 g pyretriner/ha, 5 kg rapsolja/ha

Ytterligare villkor

Tillredning av brukslösning

Produkten ska skakas före användning.

Vid spridning med bomspruta
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 procent användas.
 • Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
Vid spridning med handhållen spruta i tunnelodlingar

Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska tunnelns långsidor vara nedrullade. Alternativt ska applicering ske med sprayskärm.

Vid spridning

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.

Utformning av tunnelodling

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

Karate 5 SC (inget registreringsnummer) – insektsangrepp – babyleaf och purjolök

Kemikalieinspektionen har valt att bevilja LRF:s ansökan om dispens för Växtskyddsmedlet Karate 5 CS med aktiv substans lambda-cyhalotrin. Dispensen gäller mot angrepp av jordloppor i yrkesmässig odling av babyleaf och mot angrepp av trips i yrkesmässig odling av purjolök på friland.

Dispensen gäller från och med 2023-06-01 till och med 2023-09-15.

Produkten har inget svenskt registreringsnummer då den inte är godkänd i Sverige.

Användningsvillkor för respektive gröda

Späda bladgrönsaker (baby-leaf)
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot jordloppor
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/tidpunkt: BBCH 09-18
 • Max antal behandlingar: 2 under dispensperioden
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 12
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 150 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,5 g lambda-cyhalotrin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Dispensen får bara användas om Raptol redan använts 2 gånger på fältet under säsongen.
Purjolök
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot trips
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/tidpunkt: BBCH 12-47
 • Max antal behandlingar: 2 under dispensperioden
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 150 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,5 g lambda-cyhalotrin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: -

Ytterligare villkor

Personlig utrustning

Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Arbete med behandlade växtdelar

Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 11 dagarna efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 6 dagar vid återinträde i behandlade områden.

Vid spridning

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Vid spridning ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 % användas.

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.

Beviljade dispenser 2022

Raptol (5351) – Mot trips – Jordgubbar

Kemikalieinspektionen har valt att bevilja LRF:s ansökan om dispens för växtskyddsmedlet Raptol med reg. nr 5351 mot trips i odlingar av jordgubbar i fält och tunnel.

Dispensen gäller från och med 10 juni 2022 fram till 31 augusti 2022.

Användningsvillkor

 • Var/Område: Fält & tunnel
 • Användningsområde: Mot trips
 • Behandlingsmetod: Bomspruta (i tunnel också handhållen spruta)
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 51-75
 • Max antal behandlingar per år: 2 under dispensperioden
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 5
 • Karenstid (dygn): 5
 • Max dos per behandling (produkt): 6 L/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 27,5 g pyretriner/ha, 5 kg rapsolja/ha

Ytterligare villkor

Tillredning av brukslösning

Produkten ska skakas före användning.

Vid spridning med bomspruta

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 50 procent användas.

Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Vid spridning med handhållen spruta i tunnelodlingar

Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska tunnelns långsidor vara nedrullade. Alternativt ska applicering ske med sprayskärm.

Vid spridning

Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.

Utformning av tunnelodling

Tunnelodling ska vara ett täckt odlingsutrymme som man kan gå in i men som inte är permanent och där delar av täckmaterialet kan rullas upp.

Karate 5 CS (inget registrerat reg. nr) – Insektsangrepp – Babyleaf och purjolök

Kemikalieinspektionen har godkänt LRFs ansökan om dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Karate 5 CS mot angrepp av jordloppa i odlingar av babyleaf samt angrepp av trips i odlingar av purjolök. Båda användningsområden är på friland och gäller från och med 2022-06-01 till och med 2022-09-28.

Produkten har inget svenskt registreringsnummer då den inte är godkänd i Sverige.

Användningsvillkor för respektive gröda

Babyleaf
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot jordloppor
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 09-18
 • Max antal behandlingar per år: 2 under dispensperioden
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 12
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 150 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,5 g lambda-cyhalotrin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: -
Purjolök
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot trips
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 12-47
 • Max antal behandlingar per år: 2 under dispensperioden
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 7
 • Max dos per behandling (produkt): 150 ml/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 7,5 g lambda-cyhalotrin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: -

Ytterligare villkor

 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Skyddshandskar och arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid arbete med behandlade växtdelar under de första 11 dagarna efter behandling. Därefter ska arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) användas i ytterligare 6 dagar vid återinträde i behandlade områden. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. Vid spridning ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 procent användas. Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.

Beviljade dispenser 2021

Apron XL

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om dispens från förbudet att så frön betade med växtskyddsmedlet Apron XL innehållande den verksamma substansen metalaxyl-M (registreringsnummer 5635) i frilandsodlingar av rödbeta, morot, gurka, dill, persilja, spenat, babyleaf, ärter och bönor.

Godkännandet gäller från 2021-06-08 till 2021-07-31.

Gröda/område

Rödbeta, morot, gurka, dill, persilja, spenat, babyleaf, ärter och bönor.

 • Syfte: mot svampangrepp
 • Behandlingsmetod: Sådd av betat frö

Rödbeta

 • Produkt: 50mL/100 kg frö
 • Verksamt ämne 17g/100 kg frö

Morötter, gurka, bönor, ärter

 • Produkt: 100 mL/100 kg frö
 • Verksamt ämne: 34g/100 kg frö

Dill, persilja, spenat, babyleaf

 • Produkt: 200 mL/100 kg frö
 • Verksamt ämne: 68g/100 kg frö

Övriga villkor

 • Personlig skyddsutrustning: Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.
 • Skydd av fåglar och däggdjur: Sådda frön ska nedmyllas helt och hållet i jorden, även i slutet av raderna. Spill ska avlägsnas. Ytterligare ska åtgärder vidtas för att hindra fåglar och däggdjur från att komma åt sådda frön fram till det att fröna har grott. Dessa åtgärder kan till exempel omfatta täckning av odlingarna

Lamdex – morotsfluga – flertalet grödor

Kemikalieinspektionen beviljar LRF:s ansökan om dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Lamdex för användning mot larver av morotsfluga i yrkesmässiga odlingar av morötter, palsternacka, rotpersilja och rotselleri, från och med 2021-07-25 till 2021-10-10.

Användningsvillkor

 • Gröda: Morötter, palsternacka, rotpersilja, rotselleri
 • Var/Område: Fält
 • Användningsområde: Mot larver av morotsfluga
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/ säsong (min-max): BBCH 41-43
 • Max antal behandlingar: 2
 • Minsta behandlingsintervall (dygn): 14
 • Karenstid (dygn): 14
 • Max dos per behandling (produkt): 0,4 kg/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 10 g lambda-cyhalotrin/ha
 • Övriga villkor och förtydliganden: Rekommenderad vattenmängd vid spridning av produkten är 150 - 200 L/ha

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning
Skyddshandskar, ögonskydd och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid spridning
Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda

Anpassade skyddsavstånd vid spridning
Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"

Beviljade dispenser 2020

Spotlight Plus (5577) mot utlöpare i jordgubbar på friland (dispens)

Kemikalieinspektionen har bifallit LRF:s ansökan om dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedel Spotlight Plus med registreringsnummer 5577 för användning mot utlöpare i yrkesmässig odling av jordgubbar på friland.

Godkännandet gäller från 2020-07-15 till och med 2020-10-30.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: frilandsodling av jordgubbar

 • Syfte: mot utlöpare
 • Behandlingsmetod: avskärmad spruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): efter skörd
 • Max dos per behandling: 0,40 l/ha
 • Max antal behandlingar: 1

Övriga villkor

 • Högst 50 procent av odlingsytan får behandlas vilket innebär att den ytan som behandlas, behandlas med 0,80 liter produkt per hektar.
 • Produkten får inte användas mer än vartannat år på samma fält. Detta för att minska risken för resthalter i dricksvatten och för att skydda jordlevande organismer.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom"
 • Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Dithane NT mot skorv i äpple och mot lökbladmögel i odlingar av kepalök (dispens)

Kemikalieinspektionen har godkänt LRF:s ansökan om nöddispens för växtskyddsmedlet Dithane NT mot skorv (Venturia inaequalis) i odlingar av äpple och mot lökbladmögel (Peronospora destructor) i odlingar av kepalök.

Dispensen gäller under perioden 11 juni 2020 till och med 10 september 2020 med följande villkor:

Kunskapskrav

Användaren ska uppfylla de kunskapskrav som gäller för användning av växtskyddsmedel i behörighetsklass 1. Alternativt ska användaren vara behörig att använda växtskyddsmedel i behörighetsklass 2 och handledas av en person som har behörighet att använda växtskyddsmedel i behörighetsklass 1.

Gröda: äpple

 • Dos: 2,0 kg/ha
 • Behandlingsutrustning/metod: fläktspruta
 • Avdriftsreducerande utrustning, som reducerar avdriften med minst 90 procent ska användas vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken.
 • Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling". Skyddsavstånden i hjälpredan ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
 • Utvecklingsstadium: BBCH 50–85
 • Max antal behandlingar: 3
 • Behandlingsintervall: min 10 dagar
 • Karenstid: 28 dagar

Gröda: kepalök

 • Dos: 2,5 kg/ha
 • Behandlingsutrustning/metod: bomspruta
 • Avdriftsreducerande utrustning, som reducerar avdriften med minst 90 procent ska användas vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken.
 • Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".
 • Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
 • Utvecklingsstadium: BBCH 12–50
 • Max antal behandlingar: 4
 • Behandlingsintervall: min 7 dagar
 • Karenstid: 28 dagar

Basagran SG reg nr 4115

Kemikalieinspektionen beviljar dispens från kravet på produktgodkännande för Basagran SG mot örtogräs i odlingar av kepalök.

Dispensen gäller från 11 juni 2020 till och med 10 juli 2020.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: Kepalök

 • Användningsområde: Mot örtogräs
 • Behandlingsmetod: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min-max): BBCH 13–15
 • Max antal behandlingar per år: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 21
 • Max dos per behandling (produkt): 200 g/ha
 • Max dos per behandling (verksamt ämne): 170 g Bentazon/ha

Övriga villkor

 • Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten.
 • Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.
 • Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.

Beviljade dispenser 2019

Basagran SG

Kemikalieinspektionen har beviljat en ansökan om nöddispens för Basagran SG från LRF. Beslutet berör frilandsodling av kepalök. Nöddispensen gäller till och med 2019-07-10.

Beslutet gäller med följande villkor:

Gröda/område: kepalök på friland
 • Behandlingsmetod: sprutning
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): BBCH 13–15
 • Max dos per behandling: 0,2 kg/ha
 • Max antal behandlingar: 1
 • Behandlingsintervall (dygn): -
 • Karenstid (dygn): 21
 • Övriga villkor: -

Gibb Plus

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens om produktgodkännande för Gibb Plus.

Dispens gäller under perioden 15 maj 2019 till 30 juni 2019.

Beslutet gäller med följande villkor

Gröda/område: odlingar av äpple och päron
 • Syfte: tillväxtreglering
 • Behandlingsmetod: fläktspruta
 • Utvecklingsstadium/säsong (min–max): Från BBCH 56 till 6 veckor efter blomning
 • Max dos per behandling: 0,5 L/ha
 • Max antal behandlingar: 4
 • Behandlingsintervall (dygn): 10
 • Karenstid (dygn): -

Ytterligare villkor

Personlig skyddsutrustning:

Vid hantering av produkten ska skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon användas.

Beviljade dispenser 2018

Buctril EC 225

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om dispens för Buctril EC 225 mot örtogräs i odlingar av kepalök.

Dispensen gäller från och med den 14 mars 2018 till och med den 29 juni 2018.

Beslutet gäller med följande villkor:

Kepalök
 • Användningsområde: Örtogräs, såsom bägarnattskatta, vildpersilja, baldersbrå, korsört och trampört
 • Behandlingsutrustning: Bomspruta
 • Utvecklingsstadium (BBCH): 09-13 (från uppkomst till att grödan har 3 blad)
 • Max antal behandlingar per år: 3
 • Karenstid (dygn): 28
 • Max dos vid varje behandling (produkt): 0,3 l/ha
 • Max dos vid varje behandling (aktiv substans): 67,5 g/ha

Övriga villkor:

 • Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.
 • Avdriftsreducerande utrustning, som reducerar avdriften med minst
  90 % ska användas vid spridning närmare än 100 meter från sjöar, vattendrag eller öppna diken.
 • Personlig skyddsutrustning. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Vid arbete med behandlade växtdelar, tidigare än 8 dagar efter behandling, ska skyddshandskar användas.

Coragen 20 SC

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Coragen 20 SC.

Beslutet gäller från och med 15 juni 2018 till och med 15 juli 2018.

 • Användningsområde: mot rönnbärsmal (Argyresthia conjugella) i odlingar av äpple.
 • Max dos: 0,175 l/ha
 • Utvecklingsstadium BBCH (min-max): 70–85
 • Max. antal behandlingar: 1
 • Behandlingsutrustning/metod: fläktspruta

Vid spridning ska minst 30 meters skyddsavstånd hållas till dricksvattenbrunnar (inklusive privata dricksvattenbrunnar), oavsett om de ligger inom jordbruksmark eller inom andra områden på grund att verksamma ämnet klorantraniliprol och fler av dessa metaboliter riskerar att läcka till grundvattnet.

Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta och fläktspruta

 • För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska det anpassade skyddsavståndet bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling".
 • Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 75 procent.
 • Skyddsavstånden i hjälpredan ska avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

Kunskapskrav vid användning

Den som använder Coragen 20 SC ska uppfylla de kunskapskrav som gäller för användning av växtskyddsmedel i klass 1. Alternativt ska den person som använder Coragen 20 SC vara behörig att använda växtskyddsmedel i klass 2 och handledas av en person som har behörighet att använda växtskyddsmedel i klass 1.

Personlig skyddsutrustning

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska nitrilhandskar, skyddsglasögon (EN 166), skyddskläder (Typ 6 EN 14605), skyddsstövlar och halvmask med partikelfilter P1 (EM 143) användas.

Dispens för Vitisan (kaliumbikarbonat) i ekologisk odling av äpple, päron och jordgubbar

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlet Vitisan mot skorv i ekologisk odling av äpple och päron och mot mjöldagg i ekologisk jordgubbsodling i växthus, tunnel och på friland.

 • Dispensen gäller från och med: 19 april 2018.
 • Dispensen gäller till och med: 15 augusti 2018.
Användning och syfte

Äpple och päron ekologisk odling


Syfte

Mot skorv

Behandlingsutrustning/metod

Fläktspruta

Utvecklingsstadium /säsong

(min-max)

10-85

Max antal behandlingar/år

6

Behandlingsintervall (dygn)

3–7

Karenstid (dygn)

1

Max dos vid varje behandling – produkt

7,5 kg/ha

Max dos vid varje behandling – verksamt ämne

7,46 kg/ha

Rekommenderad vattenmängd

500 liter per ha och meter
kronhöjd (mCH)

Användning och syfte

Jordgubbar ekologisk odling i växthus, tunnel och på friland


Syfte

Mot mjöldagg

Behandlingsutrustning/metod

Sprutning

Utvecklingsstadium /säsong

(min-max)

10–85

Max antal behandlingar/år

6

Behandlingsintervall (dygn)

3–7

Karenstid (dygn)

1

Max dos vid varje behandling – produkt

5 kg/ha

Max dos vid varje behandling – verksamt ämne

4,97 kg/ha

Rekommenderad vattenmängd

1 000 liter per ha

Ytterligare villkor

För att skydda bin och andra pollinerande insekter får inte växtskyddsmedlet spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.