Logotyp Jordbruksverket

Växtskyddsbrev för Norrlandslänen

I växtskyddsbreven kan du läsa om aktuella skadegörare i de nordligaste jordbruksområdena. Du får också råd om åtgärder och integrerat växtskydd.

Växtskyddsbrev

Läs växtskyddsbreven