Logotyp Jordbruksverket

Nyhetsbrev om bärodling 2023

Under säsongen kan du få information från oss om förekomsten av skadegörare i bärodlingar genom att prenumerera på våra nyhetsbrev. Då får du också information om bland annat växtskyddsmedel och kurser.

Läs nyhetsbreven