Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Skadade tomatplantor

Den senaste tiden har det kommit flera förfrågningar från odlare som har fått skadade tomatplantor. Vi arbetar med att ta reda på orsaken.

Tomatplanta med blad som krullat ihop sig.

Gemensamma symtom är att bladen i toppen på plantan krullar ihop sig och tillväxten avtar. En annan gemensam nämnare är att de har näringsvattnats med KRAV-märkt flytande växtnäring i konsumentförpackning.

Nu arbetar vi på Jordbruksverket tillsammans med leverantörerna av produkterna, deras kontrollorgan och KRAV för att ta reda på orsakerna. Kontrollorganen för ekologisk produktion har ett särskilt ansvar för att gödselmedel certifierade att användas i ekologisk produktion blir utredda. Det kommer dröja cirka 2 veckor innan vi får svar på utförda analyser.

Det har tidigare förekommit problem med bekämpningsmedelsrester från betvinass, som är en av beståndsdelarna i den flytande näringen. De skador vi såg i tomatodlingar 2010 har stora likheter med de skador vi fått rapporter om nu. Symtomen kan uppkomma relativt snabbt, efter en eller två utvattningar eller dröja längre. Vi rekommenderar att upphöra med flytande näring om du ser skador som liknar de på bilden eller att tillväxten avtar. Tänk på att vattna ut den flytande näringen på jorden, och låt den inte komma i direkt kontakt med blad eller andra växtdelar.

Observera att hoprullade blad eller andra missbildningar på plantor kan ha flera orsaker, till exempel:

  • köldskada - tomatplantor är känsliga för låga temperaturer och bladen kan skadas när temperaturen sjunker ner till kring 3-4 grader
  • kraftig näringsbrist
  • dvärgkvalster
  • sjukdomar, till exempel potato spindle tuber viroid, PSTVd. Tänk på att du alltid ska ha ett sundhetsintyg med fröna när du köper tomatfrön på nätet eller när du importerar frön från länder utanför EU.
  • ödem – om plantan har ojämn vattentillgång så kan det leda till att växtceller sprängs. De sprängda cellerna kan synas som korkbildning eller hål i blad.
  • skada av ogräsmedel – tomatplantor är extremt känsliga för vissa ogräsmedel. Lantbrukarna håller därför skyddsavstånd när de bekämpar ogräs på sina åkrar så att de inte skadar odlingar som finns i närheten.


Om du misstänker att dina tomatplantor skadats av flytande växtnäring, kontakta leverantören.

Vi återkommer med mer information när vi fått svar på analyser.

Senast uppdaterad: 2020-06-15