Logotyp Jordbruksverket

Aktuella restriktioner för bin och humlor

Här finns aktuella restriktionsområden för de sjukdomar som i dag finns i Sverige. Det är för amerikansk yngelröta och varroakvalster.

Kartor över skydds- och övervakningszoner för amerikansk yngelröta

Översiktskartan visar de skydds- och övervakningszoner som är aktuella för amerikansk yngelröta. Det finns detaljerade kartor för varje numrerat område på översiktskartan.

Detaljkartorna är bilagor till Jordbruksverkets beslut om skydds- och övervakningszoner för amerikansk yngelröta. Vi byter ut kartorna allt eftersom vi fattar nya beslut om skydds- och övervakningszoner.

Aktuella skydds- och övervakningszoner för amerikansk yngelröta kan du även se på länsstyrelsens webbplats. Det är samma information om zoner som du hittar här, men kartorna är mer detaljerade och innehåller lite mer information.

Det finns regler för att flytta bland annat bisamhällen och material från områden med amerikansk yngelröta.

Uppdaterad: 2023-01-20

Översiktskarta

Kartan visar skydds- respektive övervakningszoner för amerikansk yngelröta.

Karta med markerade områden för amerikansk yngelröta i Sverige.

Kartor över smittförklarade områden för varroakvalster

Översiktskartan visar vilka områden som är smittförklarade för varroakvalster, så kallade restriktionsområden. Det finns också detaljerade kartor för de smittförklarade områdena. Kartorna är bilagor till Jordbruksverkets beslut om smittförklarade områden för varroakvalster.

Vi byter ut kartorna när vi tar ett nytt beslut om smittförklarade områden.

Det finns regler för att flytta bland annat bisamhällen och material från områden med varroakvalster.

Uppdaterad: 2022-07-29

Översiktskarta

Kartan visar smittförklarade områden med varroakvalster, som kallas för restriktionszon samt områden som inte är smittförklarade.

Detaljerade kartor över aktuella områden med varroakvalster

Kartornas filformat

Kartorna på denna sida är i formatet geospatial PDF vilket gör det möjligt att läsa in dem i exempelvis Adobe Acrobat, Adobe Reader, Avenza PDF Maps, Global Mapper eller andra liknande produkter.

Du kan exempelvis läsa in kartorna i din telefon och därmed enkelt använda telefonens navigeringsmöjligheter för att se om du befinner dig innanför en restriktions­zon.

Det är även möjligt för mer kompetenta GIS-programvaror såsom Arcmap, Qgis eller motsvarande att läsa in filen som ett georefererat raster.

Support för externa programvaror och hur de används lämnas av respektive tillverkare.

Författningar

Söker efter 1992:38