Logotyp Jordbruksverket

Sjukdomsfri status för Sverige

Sverige har erkänd sjukdomsfri status för sjukdomar i kategori B och C enligt dokumentet Disease-free status of Sweden.

EU har en gemensam förteckning över sjukdomar som kan vara en risk för djurs och människors hälsa. Sjukdomarna är uppdelade i fem olika kategorier.

På vår sida om anmälningsskyldighet av sjukdomar och smittämnen finns mer information om förtecknade sjukdomar.

Alla medlemsstaters status

Alla medlemsstaters status för sjukdomarna i kategori B och C listas i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/620 som du hittar under rubriken Författningar. Alla länders status finns också listade på EU-kommissionens sida om övervakning och utrotande av sjukdomar.

Disease-free status of Sweden

The EU has listed diseases that can pose a risk to animal and human health. Sweden has recognized disease-free status for the following diseases in categories B and C.

Författningar