Logotyp Jordbruksverket

Produkter av tiger – CITES

Tigern är nästan utrotad på grund av illegal handel. Därför bör du inte köpa eller sälja produkter av tiger.

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas CITES. Här kan du läsa om CITES-reglerna för produkter av tiger. Mer om CITES finns på sidan med allmän information.

Tigern är nästan utrotad

Under de senaste 50 åren har tre underarter av tiger (balinesisk tiger, javanesisk tiger och kaspisk tiger) utrotats helt på grund av illegal jakt och handel med produkter från dessa arter.

Antalet tigrar minskar fortfarande. I dag finns det endast mellan 3 200 och 4 000 tigrar kvar i det vilda. I Kina lever mellan 5 000 och 6 000 tigrar i fångenskap. Det finns enbart mellan 40 och 50 djur kvar i det vilda i den kinesiska vildmarken.

Även snöleopard, trädleopard och asiatiskt lejon har minskat drastiskt i det vilda på grund av illegal jakt och förlust av livsmiljöer.

Tigrar och alla övriga kattdjur – förutom huskatten – omfattas av CITES-reglerna.

Köp eller sälj inga tigerprodukter

År 2000 beslutade länderna som ingår i CITES-samarbetet att internationell kommersiell handel med produkter från tiger ska vara helt förbjuden.

Därför utfärdar Jordbruksverket inga CITES-intyg eller CITES-tillstånd för handel med tigerprodukter. CITES-intyg är ett intyg som i vissa fall kan göra det möjligt att handla på ett hållbart sätt med produkter som omfattas av CITES-reglerna. Men du bör inte köpa eller sälja tigerprodukter alls. Om du säljer eller köper tigerprodukter, eller på annat sätt använder dessa i kommersiella aktiviteter, kan du åtalas för artskyddsbrott. I Sverige är straffet för artskyddsbrott böter eller fängelse i upp till fyra år.

Att handla med produkter från djur som fötts upp i fångenskap är inget alternativ, det bidrar till att öka efterfrågan på tigerprodukter. Uppfödningen hjälper dessutom till att dölja den illegala handeln med produkter från vildfångade tigrar eftersom produkter från vildfångade tigrar döljs bland produkter från tigrar uppfödda i fångenskap.

Exempel på tigerprodukter är tigervin, tigerklor, tigerskinn, smycken och naturmedicin som innehåller tigerdelar. I vissa delar av världen anses produkter från tigern kunna förebygga och bota sjukdomar, vilket naturligtvis inte stämmer, men det bidrar till en mycket stor efterfrågan på tigerprodukter.

Meddela om du ser handel med tigerprodukter

Hör av dig till Jordbruksverket, din länsstyrelse eller polisen om du ser någon handel med tigerprodukter, till exempel i butiker som säljer hälsokostprodukter eller begagnade föremål. Meddela också om du ser tigerprodukter för försäljning i annonser eller på auktionssidor på internet.

Du kanske också är intresserad av det här

Internationell tigersida (länk)