Souvenirer av hotade växt- och djurarter – CITES

När du reser till ett land utanför EU och vill ta med dig souvenirer hem är det viktigt att du tar reda på om de är tillverkade av växt- eller djurarter som är utrotningshotade på grund av omfattande handel. Det kan till exempel vara hotade träslag, koraller, ormskinn eller krokodilprodukter. Eftersom det finns regler för att skydda de hotade arterna kan du behöva ha ett så kallat CITES-tillstånd för att få ta med dig souvenirerna hem.

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas CITES.

Här kan du läsa om reglerna för arter som vi ofta får frågor om. Välj i listan under rubriken Souvenirer i form av djur, växter och produkter som många frågar om. Om du inte hittar den art som är aktuell i ditt fall kan du läsa mer på sidorna med allmän information.

Du kan behöva ett CITES-tillstånd

Vissa souvenirer som är tillverkade av växt- och djurarter som omfattas av CITES-reglerna kan du ta med hem till EU men då krävs ett CITES-tillstånd för export från landet där du köper souveniren. Det krävs för alla A- och B-listade arter. För att få ett sådant tillstånd behöver du kontakta CITES-myndigheten i det aktuella landet.

I de här fallen krävs även ett CITES-tillstånd för import:

 • Arten är A-listad.
 • Arten är B-listad och du får den skickad hem till dig i efterhand (i stället för att du själv tar med den hem i ditt bagage).

Importtillståndet söker du i vår e-tjänst. Då ska du bifoga exporttillståndet från inköpslandet.

Tillstånden kostar pengar och besluten tar lång tid att få, så tänk efter innan du köper souveniren. Om du känner dig osäker på om en souvenir är laglig eller inte, så låt bli att köpa den.

Undantag från kravet på CITES-tillstånd för några få B-listade arter

Det finns ett undantag som ger dig möjlighet att ta med enstaka souvenirer av vissa B‑listade arter till EU utan att du behöver söka export- och importtillstånd. Dessa souvenirer kan du se i tabellen nedan. För att föremålet ska räknas som en souvenir gäller det här:

 • Du måste själv ha med dig föremålet när du reser. Det måste ingå i ditt bagage och du kan inte skicka hem det till exempel med post eller med en annan person. Föremålet får däremot ingå i ditt flyttlass om du flyttar.
 • När du tagit in föremålet i EU får du inte sälja det eller på annat sätt använda det i kommersiellt syfte.
Produkter och föremål som inte kräver CITES-tillstånd

Undantaget gäller

Hur mycket/många?

Undantaget gäller inte

Kaviar från B-listade arter av stör

Högst 125 gram per person, under förutsättning att kaviarbehållaren är märkt enligt gällande regler. Läs informationen nedan om hur behållare ska vara märkta.

Undantaget gäller inte kaviar från de A-listade arterna Kortnosad stör (Acipenser brevirostrum) och Europeisk stör (Acipenser sturio). Det betyder att du måste ha CITES-tillstånd för detta.

Sjöhästar (Hippocampus spp.)

Upp till fyra döda exemplar per person.

Undantaget gäller inte levande exemplar. Det betyder att du måste ha CITES-tillstånd för detta.

Regnrör från kaktusstammar (Cactaceae spp.)

Upp till tre stycken regnrör per person.


Skal av jättevingsnäcka (Strombus gigas)

Upp till tre stycken skal
per person.


Skal av musslan Tridacnidae spp.

Upp till tre exemplar per person, men högst tre kilo totalt per person. Ett intakt skal eller två matchande halvor räknas som ett exemplar.


Bearbetade föremål av B-listade arter som ingår i Crocodylia spp., till exempel bälten, hattband, väskor, skor eller urarmband.

Högst fyra, döda bearbetade exemplar per person. Ett par skor räknas som ett exemplar.

Undantaget gäller inte för hela skinn eller skinndelar, uppstoppade djur, kött och jakttroféer. Det betyder att du måste ha CITES-tillstånd för detta. Undantaget gäller inte heller CITES A-listade arter. Du måste ha CITES-tillstånd för alla A-listade arter.

Exemplar av agarträ (Aquilaria spp. och Gyrinops spp.)

Högst 1 kg träflis, 24 ml olja och två uppsättningar pärlor (till exempel radband, halsband eller armband) per person.Kaviarbehållare måste vara märkta

För att stoppa illegal handel och för att stödja den legala handeln har man kommit överens om att ha ett märkningskrav för kaviar från störartade fiskar. Kravet gäller i hela världen.

Märkningskravet innebär att alla behållare som innehåller kaviar från störartade fiskar måste vara märkta med etiketter som tydligt visar om behållaren har öppnats eller inte. Märkningen ska följa specifika krav och det ska bland annat framgå:

 • vilken art rommen kommer ifrån
 • om rommen kommer från odlade eller vildfångade individer
 • vilket land och vilken anläggning rommen kommer ifrån
 • vilket produktionsår och vilken charge i produktionen rommen tillhör.

Du kan läsa mer om märkning av kaviar på Traffic Europes webbplats. Traffic Europe är en organisation som bland annat sammanställer informationsmaterial och rapporter på uppdrag av EU-kommissionen.

Du kan bli åtalad för artskyddsbrott och smuggling

Om du ertappas med att passera gränsen till Sverige/EU med djurdelar, växtdelar eller levande djur och växter som omfattas av CITES-reglerna och som inte har nödvändiga dokument, tar tullen dem i beslag. Du kan komma att åtalas för artskyddsbrott. Om du döms för artskyddsbrott i Sverige kan straffet bli böter eller fängelse i upp till fyra år. Tänk på att det land du har rest till även kan ha egna regler för sina inhemska arter som gör att du inte får ta med dig en souvenir. Kontrollera därför med myndigheterna i det aktuella landet att de souvenirer du tänker ta med dig hem får säljas, köpas och föras ut ur landet.

Souvenirer i form av djur, växter och produkter som många frågar om

Här kan du läsa om arter som är utrotningshotade på grund av omfattande handel och som därför omfattas av CITES-reglerna. Läs också informationen högre upp på sidan. Tänk på att en souvenir kan innehålla flera växt- eller djurarter.

Apor (primater)

Alla arter av apor omfattas av CITES-reglerna. Det gäller både levande apor och produkter av apor, framför allt skallar, skinn och bushmeats (kött från vilda djur). Den illegala handeln med apor är i dag mycket omfattande och det pågår flera internationella projekt för att få stopp på det. För varje fångad apa har i regel flera apor dödats på vägen fram till handelsplatsen. Apor har en särskild dragningskraft och på vissa turistmål kan man se apor uppträda mot betalning, till exempel om du tar ett fotografi. Detta är dock inget du bör stödja då denna hållning av apor är ett stort djurskydds- och artskyddsproblem.

Levande apor som säljs till turister är ofta fångade i det vilda. Du får inte ta med dem hem, eftersom privatpersoner inte får hålla vildfångade djur i fångenskap i Sverige.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Medelhavet utanför EU
 • Sydostasien
 • Sydamerika och Mellanamerika
 • Afrika.

Björn – produkter från björn

Många arter är starkt hotade och därför A-listade. Du behöver CITES-tillstånd för alla produkter av till exempel jättepanda, malajbjörn, läppbjörn, kragbjörn, brunbjörn och svartbjörn.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i Sydostasien, Ryssland och Nordamerika.

Dugong (sjöko)

Dugongen – kanske mera känd genom namnet sjöko – är ett marint däggdjur som livnär sig genom att beta sjögräs. Tänder och ben används traditionellt till tillverkning av smycken och skulpturer. Du behöver CITES-tillstånd för alla produkter av dugong.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i Australien/Oceanien.

Elfenben från andra djur än elefanter

Traditionellt sett kallar man betar från elefanter för elfenben, men ibland kan tänder även från marina däggdjur som kaskelot, späckhuggare, narval, flodhäst och valross säljas som elfenben. I handeln förekommer också svansar, skinnprodukter och snidade tänder från flodhäst. Du behöver CITES-tillstånd för alla dessa produkter.

Vårtsvin är ett exempel på en art som inte omfattas av CITES-reglerna, men som har tänder som i handeln kan kallas för elfenben.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i Afrika.

Elfenben och andra produkter från elefanter

Du behöver alltid ha CITES-tillstånd för elfenben och alla andra produkter från elefanter. Tänk på att smycken tillverkade av elefanthår kan se ut som skinn eller plast, och bland annat skor och väskor kan vara tillverkade av elefantskinn. Var därför uppmärksam på vilket material din souvenir är tillverkad av.

Både den afrikanska och den asiatiska elefanten är akut hotad. Via organiserad brottslighet skjuts elefanter av tjuvjägarna i ökande omfattning i dag. Därför är det extra viktigt att undvika souvenirer av elfenben och andra produkter som kommer från elefanter om du inte är helt säker på att de har ett legalt ursprung. Elfenben från mammutar omfattas inte av CITES-reglerna eftersom släktet har dött ut för länge sedan och därför inte hotas av handeln. Du som köper elfenben från mammut måste dock kunna presentera ett intyg som visar att det handlar om betar från mammut och inte är elfenben från afrikansk eller indisk elefant.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Medelhavet utanför EU
 • Sydostasien
 • Afrika
 • Karibien.

Fjärilar

Du behöver ha CITES-tillstånd för många arter av fjärilar, till exempel fågelfjärilar (fågelvingar) som ingår i familjen riddarfjärilar. I Asien säljs ofta tavlor med fjärilar, tänk på att dessa fjärilar kan omfattas av CITES-reglerna.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i Sydostasien.

Hajar

Du behöver CITES-tillstånd för många hajarter, till exempel vithaj, valhaj, rävhaj, silkeshaj, sillhaj och tre olika arter av hammarhaj. I vissa länder säljer man souvenirer i form av hela käkar från hajar, smycken som innehåller hajtänder, eller fenor för att tillaga hajfenssoppa. Du behöver CITES-tillstånd för alla sorters föremål och produkter – även hälsokostpreparat och livsmedel – där det ingår hajarter som omfattas av CITES-reglerna. Tillstånd behövs även om det bara är en enstaka hajtand.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Sydostasien
 • Nordamerika
 • Sydamerika och Mellanamerika
 • Afrika
 • Australien/Oceanien
 • Karibien.

Kattdjur

Alla kattdjur förutom huskatten omfattas av CITES-reglerna och du behöver CITES-tillstånd för alla sorters föremål och produkter från dessa djur. Souvenirer som förekommer är till exempel kranier, tänder, klor, hela skinn, kläder med skinndetaljer och accessoarer som väskor och skor. Exempel på hotade kattdjur är afrikansk guldkatt, asiatiskt lejon, borneos guldkatt, karakal (ökenlo), europeisk lo, fiskarkatt, geoffreys katt, gepard, jaguar, kodkod, leopard, margaykatt, ozelot, pallaskatt, pampaskatt, puma, rödlo, sandkatt, serval, snöleopard och tiger. Tigern befinner sig på gränsen till utrotning. Tre underarter av tiger är redan utrotade och försvunna för alltid. I vissa länder anses specifika delar från tigern kunna bota sjukdomar och efterfrågan på tigerprodukter är hög. Tjuvjakt är vanligt och den illegala handeln med tigerprodukter är omfattande. Köp aldrig tigerföremål eller produkter som innehåller tiger om du vill att arten ska ha en chans att överleva. Jordbruksverket utfärdar inte några CITES-tillstånd för tigerprodukter.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Sydostasien
 • Nordamerika
 • Sydamerika och Mellanamerika
 • Afrika
 • Ryssland.

Kaviar från störarter

Om du vill ta med dig mer än 125 gram kaviar från störartade fiskar så behöver du ha både CITES-tillstånd för export och CITES-tillstånd för import.

Men om du tar med dig max 125 gram för privat konsumtion, så får du göra det utan CITES-tillstånd. Det gäller bara kaviar från B-listade störarter. För A-listade arter, till exempel Acipenser brevirostrum och Acipenser sturio, behöver du alltid CITES-tillstånd för export och import, oberoende av mängd.

Det finns regler för hur behållaren ska vara märkt. Läs mer om detta högre upp på sidan under rubriken Kaviarbehållare måste vara märkta.

Det här är aktuellt för dig som reser i Ryssland.

Koraller, snäckor och andra strandfynd

Du behöver ha CITES-tillstånd för många arter av koraller. För små bitar av döda koraller (diameter mellan 2 och 30 mm) behöver du inget CITES-tillstånd. Vi rekommenderar dock att du helt låter bli att samla sådana bitar eftersom det är svårt att samla just de bitar som omfattas av undantaget. Om du hittar koraller eller snäckskal på stranden och vill ta med dig hem – tänk på att det kan vara förbjudet att ta med dem ut ur landet du turistar i. Alla arter av pärlbåtar (Nautilidae spp.) behöver du CITES-tillstånd för. Även vissa arter av snäckor, till exempel jättevingsnäcka (Strombus gigas) och skal av musslan Tridacnidae spp., omfattas av CITES-reglerna, men du kan ta in ett begränsat antal enligt undantaget som beskrivs högre upp på sidan under rubriken Undantag från kravet på CITES-tillstånd för några få B-listade arter.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Medelhavet utanför EU
 • Sydostasien
 • Sydamerika och Mellanamerika
 • Australien/Oceanien
 • Karibien.

Krokodiler

Alla arter av krokodil, gavial, alligator och kajman är hotade och du behöver i de flesta fall ha CITES-tillstånd för produkter tillverkade av dessa arter.

Exempel på souvenirer av krokodilskinn är väskor, stövlar, bälten och klockarmband. Det finns ett undantag som ger dig möjlighet att ta med ett begränsat antal av vissa souvenirer utan CITES-tillstånd. Läs mer om detta högre upp på sidan under rubriken Undantag från kravet på CITES-tillstånd för några få B-listade arter.

Levande små krokodilungar säljs ibland på marknader. De är ofta fångade i det vilda. Du får inte ta med dem hem, eftersom privatpersoner inte får hålla vildfångade djur i fångenskap i Sverige.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Medelhavet utanför EU
 • Sydostasien
 • Nordamerika
 • Sydamerika och Mellanamerika
 • Afrika
 • Australien/Oceanien
 • Karibien
 • Ryssland.

Marina däggdjur

Val, valross, isbjörn och vissa arter av säl är exempel på marina arter som omfattas av CITES-reglerna. Du behöver alltid CITES-tillstånd för dessa arter. I handeln kan det exempelvis förekomma hela skinn, kläder och skor med skinndetaljer, smycken och andra föremål som innehåller tänder och skelettdelar, samt kött från bland annat val. Vissa arter av val har barder i stället för tänder och dessa barder säljs ibland som prydnads­föremål. Traditionellt sett kallar man betar från elefanter för elfenben, men även tänder och betar även från marina däggdjur som kaskelot, späckhuggare, narval och valross säljs ibland som elfenben i handeln.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Nordamerika
 • Norge.

Musikinstrument

Musikinstrument kan innehålla delar från hotade växt- och djurarter och du kan därför behöva CITES-tillstånd. Flöjter och trummor kan innehålla hotade träslag och är ibland dekorerade med fjädrar och skinn från hotade djur. Gitarrer och andra stränginstrument kan ha intarsia av elfenben, snäckskal och mahogny.

Exempel på populära träslag som kan ingå i musikinstrument och behöver CITES-tillstånd är stillahavsmahogny (Swietenia humilis) och ramin (Gonystylus spp.).

För kubamahogny (Swietenia mahagoni) krävs inte CITES-tillstånd när träslaget ingår i en slutprodukt som exempelvis musikinstrument. Tillstånd krävs dock alltid för timmer, sågade trävaror och fanér.

För hondurasmahogny (Swietenia macrophylla) krävs inte CITES-tillstånd när träslaget ingår i en slutprodukt som exempelvis musikinstrument. Beroende på exportland kan dock tillstånd behövas för timmer, sågade trävaror, fanér och plywood. Kontakta Jordbruksverket för mer information.

Ibland krävs inget CITES-tillstånd

Även om instrumentet innehåller ett träslag som kräver CITES-tillstånd så finns det fall då du inte behöver ha tillstånd. Det är om ditt exemplar uppfyller något av de här kraven:

 • musikinstrument, musikinstrumentdelar och tillbehör till musikinstrument som innehåller arter från släktet Guibourtia spp., till exempel Guibourtia demeusei, Guibourtia tessmannii och Guibourtia pellegriniana
 • musikinstrument, musikinstrumentdelar och tillbehör till musikinstrument som innehåller arter från släktet Dalbergia spp., till exempel Indisk palisander (Dalbergia latifolia), Cocobolo/mexikansk jakaranda (Dalbergia retusa), Grenadilla eller African Blackwood (Dalbergia melanoxylon) och Honduras rosewood (Dalbergia stevensonii).

Undantaget omfattar inte de två arterna nedan. Du behöver alltid CITES-tillstånd för instrument som innehåller dessa arter:

 • Dalbergia nigra (riopalisander, riojakaranda)
 • Dalbergia cochinchinensis (Thailand rosewood, Tracwood, Siamese rosewood).

Även så kallade regnrör från kaktusstammar (Cactaceae spp.) är populära, och det finns ett undantag som innebär att du kan ta med upp till tre stycken regnrör hem utan CITES-tillstånd. Läs mer om detta högre upp på sidan under rubriken Undantag från kravet på CITES-tillstånd för några få B‑listade arter.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Medelhavet utanför EU
 • Sydostasien
 • Nordamerika
 • Sydamerika och Mellanamerika
 • Afrika
 • Australien/Oceanien
 • Karibien.

Myrkottar

Du behöver CITES-tillstånd för alla souvenirer, hälsokostpreparat och andra produkter som innehåller myrkotte. Myrkotten toppar listan över de däggdjur som är mest förekommande i den illegala handeln med hotade arter. Samtliga arter (Manis spp.) är A-listade. I Asien används djuren bland annat för humankonsumtion och vid tillverkning av mediciner. Nästan alla delar av djuret är efterfrågade och levande och döda djur säljs öppet på marknader. Foster (ofödda djur) betraktas som en delikatess och serveras hela i soppor. Myrkottens fjäll anses kunna lindra och bota vissa sjukdomar. Fjällen torkas och används hela eller i pulveriserad form vid tillverkning av alternativmedicin och skinnet används vid tillverkning av modeaccessoarer som skor, stövlar och jackor. Tänk efter noga om du funderar på att ta med produkter av myrkotte hem från semestern.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Sydostasien
 • Afrika.

Noshörningshorn

Köp inte produkter gjorda av noshörningshorn. Noshörningarna är akut utrotningshotade på grund av folktro. I Asien finns en stor efterfrågan på horn eftersom många tror att noshörningshorn skulle kunna bota sjukdomar, till exempel cancer. Tjuvjakten och den illegala handeln har ökat katastrofalt och är nu större än någonsin. Det förekommer dessutom en hel del organiserad brottslighet runt dessa produkter så därför ska man helt undvika dem. Jordbruksverket utfärdar inte några CITES-tillstånd för noshörningshorn eller andra produkter av noshörning.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i Sydostasien.

Ormar

Du behöver ha CITES-tillstånd för alla arter av boa- och pytonormar, både för produkter tillverkade av dessa arter och levande djur. Det gäller också många arter av kobra, några arter av snok och några arter av huggorm. Exempel på souvenirer med ormskinn är kläder, skor, boots, väskor och plånböcker. Andra souvenirer som kan innehålla hotade arter av ormar är flaskor med vin eller annan dryck som innehåller en eller flera döda ormar. 

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Medelhavet utanför EU
 • Sydostasien
 • Nordamerika
 • Sydamerika och Mellanamerika
 • Afrika
 • Australien/Oceanien
 • Karibien.

Papegojor

Alla papegojor omfattas av CITES-reglerna, med undantag av undulat, halsbandsparakit, nymfparakit och rosenhuvad dvärgpapegoja. Du känner lätt igen en papegoja på att den har en kraftig näbb och fötter med två tår fram och två bak. Alla souvenirer med inslag av till exempel fjädrar från papegojor eller andra fågelarter som omfattas av CITES-reglerna, behöver du ha CITES-tillstånd för. Exempel på sådana souvenirer är smycken, kläder och drömfångare. Papegojor som säljs till turister är ofta fångade i det vilda. Du får inte ta med en sådan papegoja hem, eftersom privatpersoner inte får hålla vildfångade djur i fångenskap i Sverige.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Medelhavet utanför EU
 • Sydostasien
 • Nordamerika
 • Sydamerika och Mellanamerika
 • Afrika
 • Australien/Oceanien
 • Karibien
 • Ryssland.

Rovfåglar, ugglor och andra fåglar

Du behöver ha CITES-tillstånd för många arter av rovfåglar, ugglor och även kolibrier. Det gäller såväl hela, uppstoppade fåglar som enstaka delar av fågeln som till exempel fjädrar, ben och klor. I vissa länder kan man köpa smycken och andra föremål som är dekorerade med fågelfjädrar, ben och klor, ofta från rovfåglar. Även fågelägg från dessa arter behöver du CITES-tillstånd för. Att ta med fågelprodukter till EU kan innebära en smittorisk vilket betyder att du förutom CITES-tillstånd även kan behöva införseltillstånd av smittskyddsskäl.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Medelhavet utanför EU
 • Sydostasien
 • Nordamerika
 • Sydamerika och Mellanamerika
 • Afrika
 • Norge
 • Ryssland.

Rovdjur – produkter från rovdjur

Alla kattdjur förutom huskatten omfattas av CITES-reglerna, till exempel puma, kanadensisk lo och rödlo. Produkter från dessa djur kan vara hela skinn, kläder med skinndetaljer, kranier, tänder och andra accessoarer. Även produkter av till exempel svartbjörn, brunbjörn, isbjörn, glasögonbjörn, varg, krabbätarräv, magellanräv, utter och valross förekommer i handeln. Du behöver CITES-tillstånd för alla produkter som innehåller dessa arter.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Sydostasien
 • Nordamerika
 • Sydamerika och Mellanamerika
 • Afrika
 • Norge
 • Ryssland.

Shahtoosh

Shahtoosh är ett tyg av hög kvalitet som används i sjalar och som tillverkas av ullen från den mycket hotade tibetanska antilopen Chiru (Pantholops hodgsonii). Arten är nästan utrotad efter att under lång tid ha utsatts för omfattande jakt på grund av ullens egenskaper. Var därför uppmärksam på att du inte köper en shatooshsjal eftersom det är sannolikt är flera Chiruantiloper som har dödats för tillverkning av en enda sjal.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Medelhavet utanför EU
 • Ryssland.

Sjöhästar

Sjöhästar är populära som prydnad, men även som läkemedel. Det finns ett undantag som innebär att du kan ta med dig upp till fyra döda sjöhästar (Hippocampus spp.) per person utan att ha CITES-tillstånd. Läs mer om detta högre upp på sidan under rubriken Undantag från kravet på CITES-tillstånd för några få B-listade arter.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Australien/Oceanien
 • Ryssland.

Skorpioner och spindlar

Du behöver tillstånd för såväl levande som döda exemplar av spindlar och skorpioner som omfattas av CITES-reglerna. Exempel på arter som omfattas är hela släktet Brachypelma spp. inom familjen fågelspindlar. Även arter som gambiaskorpion och kejsarskorpion skyddas av CITES, så om du köper souvenirer i form av flaskor som innehåller dryck med döda skorpioner som omfattas av CITES så behöver du CITES-tillstånd.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Sydostasien
 • Sydamerika och Mellanamerika.

Sköldpaddor – havssköldpaddor

Du behöver ha CITES-tillstånd för alla arter av havssköldpaddor (Cheloniidae spp.). De tillhör de arter som i dag kämpar för sin överlevnad. Hela sköldpaddsskal säljs som souvenirer till turister och föremål som klockor, musikinstrument, kammar, borstar, glasögonbågar och inredningsföremål kan innehålla delar av havssköldpadda. Även många av de andra sköldpaddorna är eftertraktade, bland annat som livsmedel och som prydnadsföremål. För dessa behöver du också ha CITES-tillstånd.

Levande sköldpaddor som säljs till turister är ofta fångade i det vilda. Du får inte ta med dem hem eftersom privatpersoner inte får hålla vildfångade djur i fångenskap i Sverige.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Medelhavet utanför EU
 • Sydostasien
 • Sydamerika och Mellanamerika
 • Afrika
 • Karibien
 • Ryssland.

Sköldpaddor – landsköldpaddor

Du behöver ha CITES-tillstånd för alla arter av landsköldpaddor (Testudinidae spp.). Det gäller även uppstoppade sköldpaddor och prydnadsföremål tillverkade av landsköldpaddor. Levande sköldpaddor som säljs till turister är ofta fångade i det vilda. Du får inte ta med dem hem eftersom privatpersoner inte får hålla vildfångade djur i fångenskap i Sverige.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Medelhavet utanför EU
 • Ryssland.

Sågfiskar

Du behöver CITES-tillstånd för produkter av sågfiskar (Pristidae spp.). Ett exempel på en souvenir av sågfisk är svärd.

Det här är aktuellt för dig som reser i Australien/Oceanien.

Traditionell asiatisk medicin – TAM

Traditionella medicinska produkter och hälsopreparat kan vara tabletter, kapslar eller pulver som kan innehålla delar av en hotad art eller en blandning av olika delar från både djur- och växtarter. Du behöver CITES-tillstånd för många av dessa produkter, som till exempel kan innehålla malda noshörningshorn och tigerben, geckoödlor, sjöhästar, björngalla, myrkotte eller delar av hotade växter.

Om du är osäker på om CITES-listade djur- eller växtdelar ingår i en produkt bör du inte köpa den.

Träföremål – snidade

Många vackra, snidade träföremål som erbjuds på lokala marknader kan vara tillverkade av träslag som omfattas av CITES-reglerna och du kan därför behöva CITES-tillstånd att få ta med föremålet hem.

Även om föremålet är tillverkat av ett träslag som kräver CITES-tillstånd så finns det fall då du inte behöver ha tillstånd. Det är om ditt exemplar uppfyller något av de här kraven:

 • mindre, bearbetade föremål som väger max 10 kg, till exempel snidade träföremål och smycken som innehåller arter från släktet Guibourtia spp. (handelsnamn bubinga), till exempel Guibourtia demeusei, Guibourtia tessmannii och Guibourtia pellegriniana,
 • mindre, bearbetade föremål som väger max 10 kg, till exempel snidade träföremål och smycken som innehåller arter från släktet Dalbergia spp*. (handelsnamn rosewood), till exempel Dalbergia latifolia, Dalbergia retusa och Dalbergia melanoxylon.

*Observera att undantaget inte omfattar de två arterna nedan. Du behöver alltid CITES-tillstånd för allt slags trä som innehåller dessa arter:

 • Dalbergia nigra (riopalisander, riojakaranda)
 • Dalbergia cochinchinensis (Thailand rosewood, Tracwood, Siamese rosewood).

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Medelhavet utanför EU
 • Sydostasien
 • Sydamerika och Mellanamerika
 • Afrika.

Varaner

Du behöver ha CITES-tillstånd för alla arter av varaner, både för produkter tillverkade av varan och levande djur. Exempel på souvenirer av varanskinn är plånböcker, väskor och urarmband.

Levande varanungar säljs ibland på marknader. Du får inte ta med dem hem eftersom de ofta är fångade i det vilda och privatpersoner inte får hålla vildfångade djur i fångenskap i Sverige.

Varaner är en grupp av kräldjur som varierar i storlek från ca 20 centimeter upp till 3 meter i vuxen storlek. Det finns cirka 78 olika arter.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Medelhavet utanför EU
 • Sydostasien
 • Australien/Oceanien
 • Karibien.

Växter – levande växter

Du behöver ha CITES-tillstånd för många arter av levande växter. Dessutom omfattas många växter av regler om växtskydd, där syftet är att förhindra spridning av växtskadegörare. Fundera därför flera gånger om du verkligen vill ta hem en levande växt och kolla noggrant vad som i så fall krävs. Ett bättre alternativ är att köpa växterna inom EU där det finns ett stort urval av till exempel odlade kaktusar och orkidéer.

Här är exempel på prydnadsväxter som omfattas av CITES-reglerna som du ofta kan köpa hemma i en blomsteraffär:

 • Orkidéer – du behöver CITES-tillstånd för nästan alla arter.
 • Kaktusar – du behöver CITES-tillstånd för nästan alla arter.
 • Många andra suckulenter behöver du också ha CITES-tillstånd för, till exempel ökenstjärnesläktet, Aloe spp. (Aloe vera undantagen), törelväxter (Euphorbia spp.) och många köttätande växter.
 • Vissa lökväxter behöver du ha CITES-tillstånd för, till exempel snödroppar (Galanthus spp.) och cyklamen (Cyclamen spp.).
  Vissa palmer behöver du ha CITES-tillstånd för.

Odlade snittblommor får du ta in utan CITES-tillstånd men andra tillstånd kan behövas, till exempel ett så kallat sundhetscertifikat som visar att växterna är fria från allvarliga växtskadegörare.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i de här områdena:

 • Medelhavet utanför EU
 • Sydostasien
 • Sydamerika och Mellanamerika
 • Afrika
 • Australien/Oceanien
 • Karibien.

Zebraskinn

Om du ska köpa zebraskinn måste du ta reda på veta vilken art av zebra skinnet kommer ifrån. Här är en liten vägledning till dig som funderar på att köpa skinn:

 • Stäppsebra Equus quagga (äldre namn Equus burchelli) – CITES-tillstånd behövs inte.
 • Hartmanns bergssebra (Equus zebra hartmannae) – CITES-tillstånd behövs.
 • Kapbergssebra (Equus zebra zebra) – CITES-tillstånd behövs.
 • Grevysebra/kungssebra (Equus grevyi) – kommersiell handel är förbjuden och du får inte ta med något skinn.

Oavsett om CITES-tillstånd krävs eller inte så kan det innebära en smittorisk att ta med skinnet till EU. Kontakta Jordbruksverket för att ta reda på om det finns smittskyddsregler för att ta in skinn till Sverige.

Det här är framför allt aktuellt för dig som reser i Afrika.

Senast granskad: 2023-11-23

Till toppen