Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Sök i Jordbruksverkets författningssamling

Du kan söka bland våra föreskrifter och allmänna råd i vår sökfunktion, här hittar du även tidigare ändringar av dem.

Totalt 428 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Grundföreskriftsår
Ändringsföreskriftsår
Författningsstatus
Grundföreskriftnr
 1. 2010-047

  Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet…

  • Aktuell
 2. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 kap… Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha…

  • Grundföreskriftnr: 2016:9
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:24
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 3. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens Jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 kap… Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha…

  • Grundföreskriftnr: 2019:16
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:23
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 4. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 kap… dels att rubrikerna närmast efter 4 kap…

  • Grundföreskriftnr: 2019:8
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:22
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 5. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 kap… Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha…

  • Grundföreskriftnr: 2019:25
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:21
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 6. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 2 kap… Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna…

  • Grundföreskriftnr: 2020:8
  • 2020
  • Aktuell
 7. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 1, 3, 4, 5 och 11 §§ förordningen (1977:945) om…

  • Grundföreskriftnr: 2020:11
  • 2020
  • Aktuell
 8. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och…

  • Grundföreskriftnr: 2020:20
  • 2020
  • Aktuell
 9. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 2 § utsädesförordningen (2000:1330), att 3, 14, 16, 20, 22…

  • Grundföreskriftnr: 2010:79
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:19
  • 2010
  • 2020
  • Aktuell
 10. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 2 och 10 §§ utsädesförordningen (2000:1330), att 3, 10, 14…

  • Grundföreskriftnr: 2009:66
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:18
  • 2009
  • 2020
  • Aktuell
 11. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 7, 17, 20, 21, 25 och 28 §§ utsädesförordningen (2000:1330…

  • Grundföreskriftnr: 2002:49
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:17
  • 2002
  • 2020
  • Aktuell
 12. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 10 § utsädesförordningen (2000:1330), att bilagorna 1 och 2…

  • Grundföreskriftnr: 2001:33
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:16
  • 2001
  • 2020
  • Aktuell
 13. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 7, 11 och 13 a §§ utsädesförordningen (2000:1330), i fråga…

  • Grundföreskriftnr: 1994:23
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:15
  • 1994
  • 2020
  • Aktuell
 14. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 11 och 13 a §§ utsädesförordningen (2000:1330), i fråga om…

  • Grundföreskriftnr: 1994:22
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:14
  • 1994
  • 2020
  • Aktuell
 15. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 7, 11 och 13 a §§ utsädesförordningen (2000:1330), i fråga…

  • Grundföreskriftnr: 1994:24
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:13
  • 1994
  • 2020
  • Aktuell
 16. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet, följande…

  • Grundföreskriftnr: 2020:12
  • 2020
  • Aktuell
 17. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och…

  • Grundföreskriftnr: 2016:31
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:10
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 18. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 11, 13 a och 28 §§ utsädesförordningen (2000:1330), i fråga…

  • Grundföreskriftnr: 1995:90
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:9
  • 1995
  • 2020
  • Aktuell
 19. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 10 § förordningen (2006:817) om växtskydd m.m., i fråga om…

  • Grundföreskriftnr: 2019:71
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:7
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 20. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 med stöd av 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2 a, 3 och 11 §§ förordningen (1977:945…

  • Grundföreskriftnr: 2016:44
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:6
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 21. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, Tfn 036-15 50 00 Telefax: 036-19 05 46 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den…

  • Grundföreskriftnr: 2020:3
  • 2020
  • Aktuell
 22. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:5 Statens jordbruksverks föreskrifter om vaccination mot mjältbrand; Saknr K 18 Utkom från…

  • Grundföreskriftnr: 2020:5
  • 2020
  • Aktuell
 23. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap… Författningen kommer därför att ha följande lydelse från…

  • Grundföreskriftnr: 2016:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:4
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 24. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 17 § förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk…

  • Grundföreskriftnr: 2015:29
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:1
  • 2015
  • 2020
  • Aktuell
 25. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 4 §§ förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket…

  • Grundföreskriftnr: 2020:2
  • 2020
  • Aktuell
 26. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap… dels att 5, 6, 7, 10, 16 och 22 §§ ska ha följande…

  • Grundföreskriftnr: 2015:2
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:83
  • 2015
  • 2019
  • Aktuell
 27. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap… Författningen kommer därför att ha följande lydelse från…

  • Grundföreskriftnr: 2008:34
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:79
  • 2008
  • 2019
  • Aktuell
 28. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap… dels att 12 § ska upphöra att gälla…

  • Grundföreskriftnr: 2007:29
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:78
  • 2007
  • 2019
  • Aktuell
 29. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap… dels att 7 § ska upphöra att gälla…

  • Grundföreskriftnr: 2003:5
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:77
  • 2003
  • 2019
  • Aktuell
 30. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap… dels att 4 a § ska upphöra att gälla…

  • Grundföreskriftnr: 2003:4
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:76
  • 2003
  • 2019
  • Aktuell
 31. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 18 § förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig…

  • Grundföreskriftnr: 2019:75
  • 2019
  • Aktuell
 32. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 11 och 21 §§ förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. och…

  • Grundföreskriftnr: 2009:13
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:74
  • 2009
  • 2019
  • Aktuell
 33. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 § förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m., i…

  • Grundföreskriftnr: 2014:4
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:68
  • 2014
  • 2019
  • Aktuell
 34. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 1… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap… dels att det i föreskrifterna ska införas två nya…

  • Grundföreskriftnr: 2015:25
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:80
  • 2015
  • 2019
  • Aktuell
 35. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § förordningen (2009:1390) om officiella veterinärer, i…

  • Grundföreskriftnr: 2015:7
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:72
  • 2015
  • 2019
  • Aktuell
 36. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212) ifråga om verkets beslut…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:81
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 37. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10 § förordningen (2006:817) om växtskydd m.m., i fråga om…

  • Grundföreskriftnr: 2005:22
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:58
  • 2005
  • 2019
  • Aktuell
 38. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10, 11 och 11 c §§ förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.…

  • Grundföreskriftnr: 2014:39
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:70
  • 2014
  • 2019
  • Aktuell
 39. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens…

  • Grundföreskriftnr: 2019:73
  • 2019
  • Aktuell
 40. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212) ifråga om verkets beslut…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:67
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 41. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 10 § förordningen (2006:817) om växtskydd m.m., att…

  • Grundföreskriftnr: 2013:38
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:66
  • 2013
  • 2019
  • Aktuell
 42. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilaga 17 till…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:65
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 43. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilaga 45 till…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:64
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 44. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212) ifråga om verkets beslut…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:61
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 45. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilagorna 1, 3, 35…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:60
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
  • Grundföreskriftnr: LBS 1976:7
  • Ändringsföreskriftnr: LSFS 1986:18
  • 1976
  • 1986
  • Aktuell
 46. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 och 10 §§ förordningen (1994:542) om utförsel av levande…

  • Grundföreskriftnr: 1995:7
  • Ändringsföreskriftnr: 2013:27
  • 1995
  • 2013
  • Aktuell
 47. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 18 § förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.…

  • Grundföreskriftnr: 1998:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2013:28
  • 1998
  • 2013
  • Aktuell
 48. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 SJVFS 2004:63 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:8) om vissa…

  • Grundföreskriftnr: 2004:8
  • Ändringsföreskriftnr: 2004:63
  • 2004
  • 2004
  • Aktuell
 49. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk förklarar, med stöd av 6 § bisjukdomsförordningen (1974:212), att bilagorna 1, 16, 29…

  • Grundföreskriftnr: 2019:37
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:57
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell