Sök i Jordbruksverkets författningssamling

Du kan söka bland våra föreskrifter och allmänna råd i vår sökfunktion, här hittar du även tidigare ändringar av dem.

Totalt 374 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Grundföreskriftsår
Författningsstatus
 1. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:35 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter

  • Grundföreskriftnr: 2010:79
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:35
  • 2010
  • 2021
  • Aktuell
 2. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:34 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av

  • Grundföreskriftnr: 2001:33
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:34
  • 2001
  • 2021
  • Aktuell
 3. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:40 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m.

  • Grundföreskriftnr: 1994:22
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:40
  • 1994
  • 2021
  • Aktuell
 4. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:39 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av

  • Grundföreskriftnr: 2009:66
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:39
  • 2009
  • 2021
  • Aktuell
 5. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:41 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m.

  • Grundföreskriftnr: 1994:23
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:41
  • 1994
  • 2021
  • Aktuell
 6. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:31 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:75) om avgifter för

  • Grundföreskriftnr: 2019:75
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:31
  • 2019
  • 2021
  • Aktuell
 7. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:36 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2020:2) om hänsyn till natur-…

  • Grundföreskriftnr: 2020:2
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:36
  • 2020
  • 2021
  • Aktuell
 8. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:33 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:13) om

  • Grundföreskriftnr: 2021:13
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:33
  • 2021
  • 2021
  • Aktuell
 9. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:25 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om specialistkompetens för veterinärer; Saknr

  • Grundföreskriftnr: 2021:25
  • 2021
  • Aktuell
 10. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:32 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd,…

  • Grundföreskriftnr: 2016:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:32
  • 2016
  • 2021
  • Aktuell
 11. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:30 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:17) om

  • Grundföreskriftnr: 2019:17
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:30
  • 2019
  • 2021
  • Aktuell
 12. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:29 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:12) om

  • Grundföreskriftnr: 2019:12
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:29
  • 2019
  • 2021
  • Aktuell
 13. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:28 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:4) om

  • Grundföreskriftnr: 2019:4
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:28
  • 2019
  • 2021
  • Aktuell
 14. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:27 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:35) om behörighet att

  • Grundföreskriftnr: 2014:35
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:27
  • 2014
  • 2021
  • Aktuell
 15. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:26 Saknr K 30 Statens jordbruksverks föreskrifter om ersättning till minkföretag på grund av beslut

  • Grundföreskriftnr: 2021:26
  • 2021
  • Aktuell
 16. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:22 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter

  • Grundföreskriftnr: 2009:13
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:22
  • 2009
  • 2021
  • Aktuell
 17. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:24 Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen porcint

  • Grundföreskriftnr: 2021:24
  • 2021
  • Aktuell
 18. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:23 Statens jordbruksverks föreskrifter om åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen para

  • Grundföreskriftnr: 2021:23
  • 2021
  • Aktuell
 19. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2014:9 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och

  • Aktuell
 20. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2014:9 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och

  • Aktuell
 21. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2014:9 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och

  • Aktuell
 22. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:21 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:13) om stöd för mjölk

  • Grundföreskriftnr: 2017:13
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:21
  • 2017
  • 2021
  • Aktuell
 23. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:20 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1991:77) om jordfonden; Utkom

  • Grundföreskriftnr: 1991:77
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:20
  • 1991
  • 2021
  • Aktuell
 24. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:19 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd,…

  • Grundföreskriftnr: 2016:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:19
  • 2016
  • 2021
  • Aktuell
 25. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 0771-223 223 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:18 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om

  • Grundföreskriftnr: 2015:2
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:18
  • 2015
  • 2021
  • Aktuell
 26. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 1 SJVFS 2021:4 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om

  • Grundföreskriftnr: 2015:25
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:4
  • 2015
  • 2021
  • Aktuell
 27. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:17 Saknr J 12 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om

  • Grundföreskriftnr: 1995:125
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:17
  • 1995
  • 2021
  • Aktuell
 28. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:16 Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin,…

  • Grundföreskriftnr: 2021:16
  • 2021
  • Aktuell
 29. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:15 Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska kommissionens

  • Grundföreskriftnr: 2021:15
  • 2021
  • Aktuell
 30. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:14 Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande

  • Grundföreskriftnr: 2021:14
  • 2021
  • Aktuell
 31. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:10 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och över

  • Grundföreskriftnr: 2021:10
  • 2021
  • Aktuell
 32. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:9 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:8) om exportkarantän för

  • Grundföreskriftnr: 2017:8
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:9
  • 2017
  • 2021
  • Aktuell
 33. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:8 Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används till

  • Grundföreskriftnr: 2021:8
  • 2021
  • Aktuell
 34. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:7 Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LFS 1980:9) om smittreningsåtgärder

  • Grundföreskriftnr: 2021:7
  • 2021
  • Aktuell
 35. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:6 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av

  • Grundföreskriftnr: 1992:38
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:6
  • 1992
  • 2021
  • Aktuell
 36. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:5 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14) om

  • Grundföreskriftnr: 2013:14
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:5
  • 2013
  • 2021
  • Aktuell
 37. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:11 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:56) om

  • Grundföreskriftnr: 2007:56
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:11
  • 2007
  • 2021
  • Aktuell
 38. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:37 Saknr K 42 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:28) om vissa

  • Grundföreskriftnr: 2016:28
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:37
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 39. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:36 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:33) om

  • Grundföreskriftnr: 2018:33
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:36
  • 2018
  • 2020
  • Aktuell
 40. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:34 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:23) om

  • Grundföreskriftnr: 2016:23
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:34
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 41. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, Tfn 036-15 50 00 Telefax: 036-19 05 46 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:35 Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av vatten

  • Grundföreskriftnr: 2020:35
  • 2020
  • Aktuell
 42. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:31 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:75) om avgifter för

  • Grundföreskriftnr: 2019:75
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:31
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 43. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:30 Saknr D 74 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2018:45) om

  • Grundföreskriftnr: 2018:45
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:30
  • 2018
  • 2020
  • Aktuell
 44. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:29 Saknr D 13 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:7) om

  • Grundföreskriftnr: 2015:7
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:29
  • 2015
  • 2020
  • Aktuell
 45. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:27 Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskydds

  • Grundföreskriftnr: 2020:27
  • 2020
  • Aktuell
 46. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:25 Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket; Utkom från

  • Grundföreskriftnr: 2020:25
  • 2020
  • Aktuell
 47. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:24 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:9) om

  • Grundföreskriftnr: 2016:9
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:24
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 48. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:23 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:16) om

  • Grundföreskriftnr: 2019:16
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:23
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 49. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:22 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:8) om

  • Grundföreskriftnr: 2019:8
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:22
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 50. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:21 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om

  • Grundföreskriftnr: 2019:25
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:21
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell