Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Sök i Jordbruksverkets författningssamling

Du kan söka bland våra föreskrifter och allmänna råd i vår sökfunktion, här hittar du även tidigare ändringar av dem.

Totalt 401 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Grundföreskriftsår
Ändringsföreskriftsår
Författningsstatus
Grundföreskriftnr
 1. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 10, 11 och 11 c §§ förordningen (2006:817) om växtskydd…

  • Grundföreskriftnr: 2020:25
  • 2020
  • Aktuell
 2. 2010-047

  Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet…

  • Aktuell
 3. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 kap… Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha…

  • Grundföreskriftnr: 2016:9
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:24
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 4. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens Jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 kap… Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha…

  • Grundföreskriftnr: 2019:16
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:23
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 5. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 kap… dels att rubrikerna närmast efter 4 kap…

  • Grundföreskriftnr: 2019:8
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:22
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 6. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 kap… Författningen och de allmänna råden kommer därför att ha…

  • Grundföreskriftnr: 2019:25
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:21
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 7. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 2 kap… Dessutom beslutar Jordbruksverket om följande allmänna…

  • Grundföreskriftnr: 2020:8
  • 2020
  • Aktuell
 8. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 1, 3, 4, 5 och 11 §§ förordningen (1977:945) om…

  • Grundföreskriftnr: 2020:11
  • 2020
  • Aktuell
 9. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och…

  • Grundföreskriftnr: 2020:20
  • 2020
  • Aktuell
 10. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 2 § utsädesförordningen (2000:1330), att 3, 14, 16, 20, 22…

  • Grundföreskriftnr: 2010:79
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:19
  • 2010
  • 2020
  • Aktuell
 11. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 2 och 10 §§ utsädesförordningen (2000:1330), att 3, 10, 14…

  • Grundföreskriftnr: 2009:66
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:18
  • 2009
  • 2020
  • Aktuell
 12. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 7, 17, 20, 21, 25 och 28 §§ utsädesförordningen (2000:1330…

  • Grundföreskriftnr: 2002:49
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:17
  • 2002
  • 2020
  • Aktuell
 13. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 10 § utsädesförordningen (2000:1330), att bilagorna 1 och 2…

  • Grundföreskriftnr: 2001:33
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:16
  • 2001
  • 2020
  • Aktuell
 14. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 7, 11 och 13 a §§ utsädesförordningen (2000:1330), i fråga…

  • Grundföreskriftnr: 1994:23
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:15
  • 1994
  • 2020
  • Aktuell
 15. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 11 och 13 a §§ utsädesförordningen (2000:1330), i fråga om…

  • Grundföreskriftnr: 1994:22
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:14
  • 1994
  • 2020
  • Aktuell
 16. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 7, 11 och 13 a §§ utsädesförordningen (2000:1330), i fråga…

  • Grundföreskriftnr: 1994:24
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:13
  • 1994
  • 2020
  • Aktuell
 17. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet, följande…

  • Grundföreskriftnr: 2020:12
  • 2020
  • Aktuell
 18. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och…

  • Grundföreskriftnr: 2016:31
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:10
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 19. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 11, 13 a och 28 §§ utsädesförordningen (2000:1330), i fråga…

  • Grundföreskriftnr: 1995:90
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:9
  • 1995
  • 2020
  • Aktuell
 20. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 10 § förordningen (2006:817) om växtskydd m.m., i fråga om…

  • Grundföreskriftnr: 2019:71
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:7
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 21. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 med stöd av 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2 a, 3 och 11 §§ förordningen (1977:945…

  • Grundföreskriftnr: 2016:44
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:6
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 22. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, Tfn 036-15 50 00 Telefax: 036-19 05 46 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den…

  • Grundföreskriftnr: 2020:3
  • 2020
  • Aktuell
 23. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:5 Statens jordbruksverks föreskrifter om vaccination mot mjältbrand; Saknr K 18 Utkom från…

  • Grundföreskriftnr: 2020:5
  • 2020
  • Aktuell
 24. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap… Författningen kommer därför att ha följande lydelse från…

  • Grundföreskriftnr: 2016:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:4
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 25. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 17 § förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk…

  • Grundföreskriftnr: 2015:29
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:1
  • 2015
  • 2020
  • Aktuell
 26. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 3 och 4 §§ förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket…

  • Grundföreskriftnr: 2020:2
  • 2020
  • Aktuell
 27. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap… dels att 5, 6, 7, 10, 16 och 22 §§ ska ha följande…

  • Grundföreskriftnr: 2015:2
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:83
  • 2015
  • 2019
  • Aktuell
 28. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap… Författningen kommer därför att ha följande lydelse från…

  • Grundföreskriftnr: 2008:34
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:79
  • 2008
  • 2019
  • Aktuell
 29. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap… dels att 12 § ska upphöra att gälla…

  • Grundföreskriftnr: 2007:29
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:78
  • 2007
  • 2019
  • Aktuell
 30. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap… dels att 7 § ska upphöra att gälla…

  • Grundföreskriftnr: 2003:5
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:77
  • 2003
  • 2019
  • Aktuell
 31. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 5 kap… dels att 4 a § ska upphöra att gälla…

  • Grundföreskriftnr: 2003:4
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:76
  • 2003
  • 2019
  • Aktuell
 32. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 18 § förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig…

  • Grundföreskriftnr: 2019:75
  • 2019
  • Aktuell
 33. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 11 och 21 §§ förordningen (2006:817) om växtskydd m.m. och…

  • Grundföreskriftnr: 2009:13
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:74
  • 2009
  • 2019
  • Aktuell
 34. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 6 § förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m., i…

  • Grundföreskriftnr: 2014:4
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:68
  • 2014
  • 2019
  • Aktuell
 35. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 1… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 kap… dels att det i föreskrifterna ska införas två nya…

  • Grundföreskriftnr: 2015:25
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:80
  • 2015
  • 2019
  • Aktuell
 36. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 4 § förordningen (2009:1390) om officiella veterinärer, i…

  • Grundföreskriftnr: 2015:7
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:72
  • 2015
  • 2019
  • Aktuell
 37. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10 § förordningen (2006:817) om växtskydd m.m., i fråga om…

  • Grundföreskriftnr: 2005:22
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:58
  • 2005
  • 2019
  • Aktuell
 38. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 10, 11 och 11 c §§ förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.…

  • Grundföreskriftnr: 2014:39
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:70
  • 2014
  • 2019
  • Aktuell
 39. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 31 § förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens…

  • Grundföreskriftnr: 2019:73
  • 2019
  • Aktuell
 40. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 10 § förordningen (2006:817) om växtskydd m.m., att…

  • Grundföreskriftnr: 2013:38
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:66
  • 2013
  • 2019
  • Aktuell
  • Grundföreskriftnr: LBS 1976:7
  • Ändringsföreskriftnr: LSFS 1986:18
  • 1976
  • 1986
  • Aktuell
 41. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 2 och 10 §§ förordningen (1994:542) om utförsel av levande…

  • Grundföreskriftnr: 1995:7
  • Ändringsföreskriftnr: 2013:27
  • 1995
  • 2013
  • Aktuell
 42. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 18 § förordningen (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.…

  • Grundföreskriftnr: 1998:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2013:28
  • 1998
  • 2013
  • Aktuell
 43. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 SJVFS 2004:63 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:8) om vissa…

  • Grundföreskriftnr: 2004:8
  • Ändringsföreskriftnr: 2004:63
  • 2004
  • 2004
  • Aktuell
 44. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 20 § förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och…

  • Grundföreskriftnr: 2017:15
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:42
  • 2017
  • 2019
  • Aktuell
 45. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 8 kap… Författningen kommer därför att ha följande lydelse från…

  • Grundföreskriftnr: 2019:10
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:40
  • 2019
  • 2019
  • Aktuell
 46. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2016:39 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:26) om bekämpning…

  • Grundföreskriftnr: 2007:26
  • Ändringsföreskriftnr: 2016:39
  • 2007
  • 2016
  • Aktuell
 47. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 5-7, 10 och 27 §§ förordningen (2006:817) om växtskydd…

  • Grundföreskriftnr: 2007:26
  • 2007
  • Aktuell
 48. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 28 a § förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens…

  • Grundföreskriftnr: 2017:44
  • 2017
  • Aktuell
 49. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverk föreskriver 1 , med stöd av 2 kap… Påverkan av läkemedel som sänker medvetandegraden…

  • Grundföreskriftnr: 2019:32
  • 2019
  • Aktuell