Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Sök i Jordbruksverkets författningssamling

Du kan söka bland våra föreskrifter och allmänna råd i vår sökfunktion, här hittar du även tidigare ändringar av dem.

Totalt 362 träffar

Filtrera din sökning

Filtrera din sökning

Grundföreskriftsår
Ändringsföreskriftsår
Författningsstatus
Grundföreskriftnr
 1. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:17 Saknr J 12 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om…

  • Grundföreskriftnr: 1995:125
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:17
  • 1995
  • 2021
  • Aktuell
 2. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:16 Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av…

  • Grundföreskriftnr: 2021:16
  • 2021
  • Aktuell
 3. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:15 Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas av Europeiska…

  • Grundföreskriftnr: 2021:15
  • 2021
  • Aktuell
 4. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:14 Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av veterinärmedicinska läkemedel för…

  • Grundföreskriftnr: 2021:14
  • 2021
  • Aktuell
 5. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:13 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om registrering, godkännande, spårbarhet…

  • Grundföreskriftnr: 2021:13
  • 2021
  • Aktuell
 6. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:12 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd…

  • Grundföreskriftnr: 2016:19
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:12
  • 2016
  • 2021
  • Aktuell
 7. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:10 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan…

  • Grundföreskriftnr: 2021:10
  • 2021
  • Aktuell
 8. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:9 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:8) om exportkarantän…

  • Grundföreskriftnr: 2017:8
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:9
  • 2017
  • 2021
  • Aktuell
 9. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:8 Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur, grisar, hästar, får och getter som används…

  • Grundföreskriftnr: 2021:8
  • 2021
  • Aktuell
 10. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:7 Föreskrifter om upphävande av Lantbruksstyrelsens kungörelse (LFS 1980:9) om…

  • Grundföreskriftnr: 2021:7
  • 2021
  • Aktuell
 11. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:6 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1992:38) om kontroll av…

  • Grundföreskriftnr: 1992:38
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:6
  • 1992
  • 2021
  • Aktuell
 12. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:5 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:14…

  • Grundföreskriftnr: 2013:14
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:5
  • 2013
  • 2021
  • Aktuell
 13. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:11 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:56…

  • Grundföreskriftnr: 2007:56
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:11
  • 2007
  • 2021
  • Aktuell
 14. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:3 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om…

  • Grundföreskriftnr: 2009:13
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:3
  • 2009
  • 2021
  • Aktuell
 15. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 0771-223 223 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:1 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om…

  • Grundföreskriftnr: 2015:2
  • Ändringsföreskriftnr: 2021:1
  • 2015
  • 2021
  • Aktuell
 16. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:37 Saknr K 42 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:28) om…

  • Grundföreskriftnr: 2016:28
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:37
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 17. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:36 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:33…

  • Grundföreskriftnr: 2018:33
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:36
  • 2018
  • 2020
  • Aktuell
 18. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:34 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:23…

  • Grundföreskriftnr: 2016:23
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:34
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 19. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, Tfn 036-15 50 00 Telefax: 036-19 05 46 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:35 Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av…

  • Grundföreskriftnr: 2020:35
  • 2020
  • Aktuell
 20. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:75) om avgifter för offentliga…

  • Grundföreskriftnr: 2019:75
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:31
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 21. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2018:45) om avgifter vid veterinärt…

  • Grundföreskriftnr: 2018:45
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:30
  • 2018
  • 2020
  • Aktuell
 22. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:7) om officiella veterinärer…

  • Grundföreskriftnr: 2015:7
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:29
  • 2015
  • 2020
  • Aktuell
 23. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 1… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2015:25) om…

  • Grundföreskriftnr: 2015:25
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:32
  • 2015
  • 2020
  • Aktuell
 24. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverks föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares odling av trädgårdsväxter…

  • Grundföreskriftnr: 2020:28
  • 2020
  • Aktuell
 25. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2005:22) om växtskyddskontroll av…

  • Grundföreskriftnr: 2020:27
  • 2020
  • Aktuell
 26. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av trä med KD 56°C/30 min-märket… Var och en som omfattas av…

  • Grundföreskriftnr: 2020:25
  • 2020
  • Aktuell
 27. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om trädgårdsväxters sundhet…

  • Aktuell
 28. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2016:9) om behörigheter…

  • Grundföreskriftnr: 2016:9
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:24
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 29. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:16) om…

  • Grundföreskriftnr: 2019:16
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:23
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 30. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:8) om slakt och…

  • Grundföreskriftnr: 2019:8
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:22
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 31. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om…

  • Grundföreskriftnr: 2019:25
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:21
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 32. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter… Det kan t.ex. vara en…

  • Grundföreskriftnr: 2020:8
  • 2020
  • Aktuell
 33. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverks föreskrifter om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av annat…

  • Grundföreskriftnr: 2020:11
  • 2020
  • Aktuell
 34. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för privat lagring av jordbruksprodukter…

  • Grundföreskriftnr: 2020:20
  • 2020
  • Aktuell
 35. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:79) om bevarandesorter och…

  • Grundföreskriftnr: 2010:79
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:19
  • 2010
  • 2020
  • Aktuell
 36. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:66) om godkännande av…

  • Grundföreskriftnr: 2009:66
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:18
  • 2009
  • 2020
  • Aktuell
 37. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:49) om saluföring m.m. av utsäde av…

  • Grundföreskriftnr: 2002:49
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:17
  • 2002
  • 2020
  • Aktuell
 38. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2001:33) om intagning av växtsorter i…

  • Grundföreskriftnr: 2001:33
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:16
  • 2001
  • 2020
  • Aktuell
 39. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde…

  • Grundföreskriftnr: 1994:23
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:15
  • 1994
  • 2020
  • Aktuell
 40. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:22) om certifiering m.m. av utsäde…

  • Grundföreskriftnr: 1994:22
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:14
  • 1994
  • 2020
  • Aktuell
 41. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde…

  • Grundföreskriftnr: 1994:24
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:13
  • 1994
  • 2020
  • Aktuell
 42. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverks föreskrifter om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap…

  • Grundföreskriftnr: 2020:12
  • 2020
  • Aktuell
 43. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:31) om stöd från det nationella…

  • Grundföreskriftnr: 2016:31
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:10
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 44. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av…

  • Grundföreskriftnr: 1995:90
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:9
  • 1995
  • 2020
  • Aktuell
 45. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:71) om skyddsåtgärder mot…

  • Grundföreskriftnr: 2019:71
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:7
  • 2019
  • 2020
  • Aktuell
 46. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:44) om saluföring m.m. av…

  • Grundföreskriftnr: 2016:44
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:6
  • 2016
  • 2020
  • Aktuell
 47. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2020:5 Statens jordbruksverks föreskrifter om vaccination mot mjältbrand; Saknr K 18 Utkom från…

  • Grundföreskriftnr: 2020:5
  • 2020
  • Aktuell
 48. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och…

  • Grundföreskriftnr: 2015:29
  • Ändringsföreskriftnr: 2020:1
  • 2015
  • 2020
  • Aktuell
 49. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket…

  • Grundföreskriftnr: 2020:2
  • 2020
  • Aktuell
 50. Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970… Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:34) om försiktighetsåtgärder vid…

  • Grundföreskriftnr: 2008:34
  • Ändringsföreskriftnr: 2019:79
  • 2008
  • 2019
  • Aktuell